settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az pontosan, hogy Isten velünk van?

Válasz


Megnyugtató és vigasztaló annak a tudata, hogy Isten mindenhol (egyidejűleg) jelenlévő, azaz omniprezens. Mindenhatósága (omnipotencia) és mindentudása (omniszciencia) mellett ez Isten egyik meghatározó jellemzője. Isten tulajdonságairól persze elmélkedhetünk, beszélhetünk, de ha őszinték vagyunk, akkor meg kell valljuk, hogy emberi értelmünk számára igencsak megragadhatatlan marad lénye. Teremtőnk ezt persze jól tudja, és nem is rója fel nekünk gyarlóságunkat (Ézsaiás 55:8). Isten teljessége betölti az egész teremtett világot, személye, bölcsessége és hatalma mindig és mindenhol jelen van. Isten "...bizony nincs messze egyikőnktől sem" (Apostolok Cselekedetei 17:27).

A szívünkben lakozást vevő Szent Lélek által Isten azonban ennél sokkal személyesebb módon is jelen van minden híve életében. Ez azonban csak akkor valósul meg, ha szabad akaratunkból elfogadtuk Isten megváltó kegyelmét, és újjászülettünk (János 3:3). Máté evangéliumának 28:20 igehelyén annak lehetünk tanúi, amint az Úr Jézus Krisztus közvetlen követői füle hallatára azt ígéri, hogy "...én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig... (Máté 28:20). Jézus azt is mondta, hogy az Atya is velünk lesz: "Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk" (János 14:23).

A Galátziabeliekhez írt levél 2:20 igehelyén Pál apostol bizonyságát olvassuk, amint Isten Szent Lelke által így tesz vallást: "...él bennem a Krisztus". A Galátziabeliekhez írt levél 3:5 igerészében pedig azt tárja elénk, hogy Isten elküldte közénk Szent Lelkét, és Fiához hasonlóan, nekünk adta Őt. Isten valójában olyan közel van hozzánk, mint a testünkhöz feszülő ruhánk. Nem véletlen hát, hogy az apostol ezt e szavakkal fejezi ki: "Krisztusba keresztelkedtetek meg és Krisztust öltöztétek föl" (Galátziabeliekhez 3:26-27). Ugyanezen ihletett levél 5. fejezete a Szent Lélek által bennünk megérlelt szellemi ajándékok és gyümölcsök felsorolásán túl egyenesen azt állítja, hogy egész új életünk a Lélek ajándéka. Jézus Krisztus gondviselő szeretetének engedelmeskedve tehát jól tesszük, ha hagyjuk, hogy a Lélek igazgassa minden léptünket: "Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk" (Galátziabeliekhez 5:25).

Az Úr Jézus Krisztus próféták és angyalok által megjövendölt neve "Immánuel", ami szó szerint annyit jelent, "Isten velünk van" (Máté 1:23, lásd Ézsaiás 7:14). Mikor aztán Isten hús-vér emberként megszületett e földre, akkor Ő a szó legszorosabb értelmében maga lett a velünk lakozó Isten. Bár Jézus Krisztus napjainkban testben már nincsen közöttünk, mennybemenetele után elküldte nekünk a Vigasztalót, vagyis a Szent Lelkét. Ezzel is bizonyságát adta annak, hogy az Ő Igéje igazság, azaz hogy az Ő szeretetétől sosem leszünk elválasztva (Rómabeliekhez 8:38-39). Kizárólag az Úr bennünk lakozó jelenléte által vagyunk képesek Isten életünkre néző szent akaratát teljesíteni (1.Krónikák 22:17-19), emberi törekvéseink-, vélt erőnk és bölcsességünk mentén ez teljességgel lehetetlen. Isten jelenléte képes legyőzni minden aggodalmunkat és félelmünket, morgó panasz helyett pedig hálaadó dicsérettel tölti meg szánkat (Zsidókhoz 13:5).

A Szent Lélek szüntelenül imádkozik és közbenjár értünk (Rómabeliekhez 8:26). Az Isten képére teremtett lényekként mi is felszólítást kaptunk arra, hogy hasonlóan cselekedve az imában mi se lankadjunk el, hogy szüntelen imádkozzunk (1.Thesszalonikabeliekhez). Ez azt is jelenti, hogy alázatos szívvel mindig készen kell álljunk arra, hogy imára nyissuk ajkainkat, ha Isten Szent Lelke arra indít minket. Isten közel van minden gyermekéhez, így kiáltásukat is jól hallja, és a válaszra sem rest (Zsoltárok 34:16).

Páraként tovatűnő földi létünk minden napján pecsételjük be elhívásunkat azzal, hogy életünk apró-cseprő dolgaiban és a legmeghatározóbb döntéseiben egyaránt Isten élő és ható Igéjét tesszük vakvezetőnkké. Keressük a hitbéli testvérek társaságát, hogy egymás hite által felfrissülhessünk és megépülhessünk, valljuk meg egymásnak bűneinket, hogy célzottan tudjunk imádkozni egymásért. Forduljunk diakónusi, tanító, pásztori kenetet kapott testvéreinkhez, ne legyünk büszkék tanácsot és segítséget kérni! Mivel Isten szüntelen velünk van, és megállás nélkül munkálkodik életünkben, így helyes, ha mi is egyre jobban magunkévá tesszük azt a szemléletet, mely szerint mi is az Úr szüntelen szolgálatában állunk. Ne támaszkodjunk véges emberi értelmünkre, adjuk át életünk volánját Isten Szent Lelkének, hiszen az Ő lelki GPS-szolgálata teljes épségben hazavisz minket az Atyához. Hagyjuk, hogy Ő vezessen minket mindenben, és készüljünk fel arra, hogy egyre jobban meg fogjuk élni életünkben végzett munkáját. Feltámadott Istenünk ma is él, és csak egy térdhajtásnyi távolságra van tőlünk. Ő az ima és Ige által akar minket bevonni természetfeletti működésébe, így akar velünk élő kapcsolatban maradni, és beszélgetni velünk. Nincs is annál szebb, mikor felkeléstől főhajtásig az egész napunk egy véget nem érő csendes belső párbeszéd Istenünkkel. Adjon nekünk az Úr minél több ilyen engedelmes napot! Ámen.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az pontosan, hogy Isten velünk van?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries