settings icon
share icon
Kérdés

Isten miért többesszámban hivatkozik magára Mózes első könyvének 1:26 és 3:22 igehelyén?

Válasz


Mózes első könyvének 1:26 igerészében a következő kijelentést találjuk: "És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon". Az 1.Mózes 3:22 igerészben pedig ez áll: "És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván..." Isten az Ószövetség más helyein is többesszámban álló nyelvi szerkezeteket használ Önmaga jellemzésekor. Fontos megjegyeznünk, hogy az ószövetségi írásban mintegy 2500-szor előforduló Elohim kifejezés, ami többeszámban áll, Isten egyik legfőbb neve.

Egyesek olyan feltételezések és hipotézisek felállítására használták ezeket az igerészeket, melyek arra a hamis következtetésre vezettek, hogy valójában nem is egy-, hanem több isten létezik. Ezen politeista (többistenhívő) nézeteket azonban biztos igei alapon állva vethetjük el, hiszen a Szentírás számtalan alkalommal — félreértést nem tűrve — állítja, hogy Isten egy, továbbá hogy csak egyetlen egy Isten létezik. Isten csak Ézsaiás próféta ihletett könyvének 45. fejezetében háromszor is kimondja, hogy "Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten!..." (lásd még 6. és 18. igevers).

A többesszám használatára adott egyik lehetséges magyarázat az, hogy Isten az angyalok egész seregét is beleérti kijelentéseibe. Mikor tehát az Úr többesszámban nyilvánul meg ("mi", "minket" stb.), akkor valójában a teljes mennyei seregről beszél, amibe persze a Seregek Uraként Önmagát is beleérti. Ezzel a felvetéssel azonban az a gond, hogy a Biblia egyszer sem állítja, hogy az angyalok is Isten "képére" teremtettek, ez a jellemző kizárólag az emberiség sajátja (lásd 1.Mózes 1:26).

Mivel a Szentírás Istent Szentháromságként írja le (az Ószövetségben elfedve, míg az Újszövetségben nyíltan felfedve), így az 1.Mózes 1:26 és 3:22 csak a Szentháromságon belül folyó beszélgetést ábrázolhatja. Az Atya Isten "beszélget" a Fiú Istennel és a Szent Lélek Istennel. Míg az Ószövetség sokszor és sokféleképpen utal közvetetten Isten plurális természetére, addig az Újszövetség világosan adja tudtunkra, hogy Isten három személy tökéletes egysége. Nyilvánvaló, hogy emberi létünkben sosem leszünk képesek teljességében megragadni ezt a koncepciót, Isten azonban elég információt hagyott ránk ahhoz, hogy felfoghassuk, Ő három személyként, Atya-, Fiú-, és Szent Lélekként létezik.

EnglishVissza a magyar oldalra

Isten miért többesszámban hivatkozik magára Mózes első könyvének 1:26 és 3:22 igehelyén?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries