Miért engedi Isten, hogy természeti katasztrófák történjenek (t.i. földrengések, hurrikánok, cunamik)?


Kérdés: Miért engedi Isten, hogy természeti katasztrófák történjenek (t.i. földrengések, hurrikánok, cunamik)?

Válasz:
Miért engedi Isten, hogy földrengések, tornádók, hurrikánok, cunamik, tájfunok, forgószelek, sárlavinák és egyéb természeti katasztrófák történjenek? A 2004-es ázsiai cunamitragédia, a 2005-ben az Egyesült Államok délkeleti részén pusztító Katrina hurrikán és a Mianmarban 2008-ban végigsöprő forgószél miatt sokan megkérdőjelezték Isten jóságát. Elszomorító, hogy a természeti katasztrófákat angolul gyakran „Isten cselekedeteinek” nevezik, viszont a nyugalmas időjárással megáldott éveket, évtizedeket vagy akár évszázadokat elfelejtik neki tulajdonítani. Isten teremtette az egész világegyetemet és a természeti törvényeket (1 Mózes 1:1). A legtöbb természeti katasztrófát ezeknek a törvényeknek a működése idézi elő. A hurrikánok, tájfunok és tornádók az eltérő irányú időjárási folyamatok ütközéséből keletkeznek. A földrengések a földkéreg lemeztábláinak mozgásából jönnek létre. A cunamit a víz alatti földrengés okozza.

A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus tartja össze a természetet (Kolossé 1:16–17). Megelőzhetné Isten a természeti katasztrófákat? Természetesen! Előfordul, hogy Isten befolyásolja az időjárást? Igen, ahogy ezt az 5 Mózes 11:17-ben és a Jakab 5:17-ben láthatjuk. A 4 Mózes 16:30–34 beszámolója szerint alkalmanként az is előfordul, hogy Isten bűn feletti ítélete természeti katasztrófában nyilvánul meg. A Jelenések könyvében számos olyan jelenséget találunk, amelyet minden további nélkül természeti katasztrófának mondhatunk (Jelenések 6, 8 és 16). Akkor minden természeti katasztrófa Isten büntetése? Semmi esetre sem!

Ahhoz hasonló módon, ahogyan Isten megengedi az embernek, hogy gonosz dolgokat tegyen, megengedi azt is, hogy a földön látható legyen a bűn teremtésre ható következménye. A Róma 8:19–21-ben ezt olvassuk: „Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.” Az emberiség bűnbe esése mindenre kihatott, még arra a világra is, amelyben élünk. A teremtett világ egésze a „hiábavalóságnak” és a „romlandóságnak” van alávetve. A halálhoz, betegségekhez és szenvedéshez hasonlóan a természeti katasztrófák eredője is a bűn.

Értjük tehát, hogy miért történnek természeti katasztrófák. Azt viszont nem értjük, hogy miért engedi meg Isten, hogy megtörténjenek ezek. Miért engedte Isten, hogy a cunami Ázsiában megöljön 225 ezer embert? Miért engedte Isten, hogy a Katrina hurrikán sok ezer ember házát megsemmisítse? Az igaz, hogy az ilyen dolgok porrá zúzzák az evilági életbe vetett bizalmunkat, és az örökkévalóságra irányítják a figyelmünket. A katasztrófák után általában megtelnek az imaházak és templomok, mert az emberek rádöbbenek, hogy milyen törékeny az életük, és hogy egy pillanat alatt minden odalehet. Azt viszont tudjuk: Isten jó! Sok olyan csoda történt már természeti katasztrófák idején, ami további emberéleteket őrzött meg. Az ilyen katasztrófák emberek millióit késztetnek életük felülvizsgálatára. Több száz millió dollár értékben küldenek segélyeket a szenvedők megsegítésére. A keresztyén szolgálatoknak lehetőségük támad a segítségnyújtásra, szolgálatra, lelkigondozásra, imádkozásra és az emberek Jézus Krisztushoz vezetésére. Isten még a szörnyű tragédiákból is jót tud kihozni — és jót is hoz ki (Róma 8:28).

English
Vissza a magyar oldalra
Miért engedi Isten, hogy természeti katasztrófák történjenek (t.i. földrengések, hurrikánok, cunamik)?