settings icon
share icon
Kérdés

Isten tényleg haragra gerjed?

Válasz


Balgaság volna egyszerűen figyelmen kívül hagyni azokat az igerészeket, melyek Isten haragjáról beszélnek. Igen, Isten valóban haragra gerjed, amint ennek számos példáját láthatjuk is a Szentírásban. Olyan Isten Ő, "a ki mindennap haragszik" (Zsoltárok 7:12). Holott ebben az esetben rögtön meg kell jegyezzük, hogy itt nem emberi napról, napokról van szó.

Hasonlóan nagy hiba volna az emberi lényünkben megtapasztalt haragot Isten haragjához hasonlítani. Érdemes tehát Isten Igéjének útmutatásához fordulni, hogy ebben a dologban is tisztábban láthassunk. Az Efézusbeliekhez írt levél 4:26-27 igerésze kimondja, hogy lehetséges haragot érezni anélkül, hogy menten bűnbe esnénk. Mivel Isten képtelen bűnt elkövetni, így rögtön levonhatjuk a következtetést, hogy az Ő haragja mindig igazságos, nem úgy, mint az általunk megélt harag legtöbb esete. Isten Szent Lelke Jakab apostolon keresztül nagyon magvasan és találóan tanít erről minket: "Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja" (Jakab 1:20).

Azon igerészek szövegkörnyezete, melyek Isten haragjának bekövetkeztéről számolnak be, egyúttal azt is felfedik előttünk, hogy miért gerjed haragra az Úr. Általánosan igaz, hogy Isten mindig akkor lesz haragos, mikor a saját képére teremtett emberek önnön viselkedésükkel durván megsértik-, és szembemennek Teremtőjük jellemével. Isten igaz, igazságos, és szent, a jogosság pálcája el nem távozik Tőle. Isten ezen tulajdonságai pedig egyszerűen nem kerülhetnek veszélybe (2.Mózes 20:4-6; Ézsaiás 42:8). Meg van írva, hogy az Úr minden alkalommal haragos lett Izráel fiaira és királyaira, mikor azok hűtlenül elfordultak a Neki való engedelmességtől (pl. 1.Királyok 11:9-10; 2.Királyok 17:18). Kánaán nemzeteinek gonosz utai, úgy mint a gyermekek rituális feláldozása és mindenféle szexuális perverzió, olyannyira felszította Isten búsuló haragjának tüzét, hogy a sok-száz éves hosszútűrés és megtérésre való szüntelen hívogatás után eljött a nap, mikor Isten azt parancsolta népének, hogy teljességgel veszítsék ki az embereket onnan, hogy föld minden gonoszságtól megtisztulhasson (5.Mózes 7:1-6). Hasonlóan, mint ahogyan egy szülő haragja is az ellen irányul, aki folyamatosan bántja gyermekeit, és rombolja a velük való kapcsolatát, úgy Isten haragja is azok ellen fordult, akik így tettek az Ő gyermekeivel. "...Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen..." (Ezékiel 33:11).

Az újszövetségi Írásban annak lehetünk tanúi, amint Jézus Krisztus haragra indul kora vallási tanítóival és vezetőivel szembe, ugyanis ők a nép Istenbe vetett hitét kihasználva, Isten félelmét nyerészkedésnek tekintették, és halott vallást építve szellemi gúzsba kötötték az embereket (János 2:13-16; Márk 3:4-5). Isten Igéjének hű bizonysága szerint "...nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják" (Rómabeliekhez 1:18). Láthatjuk tehát, hogy Isten haragra gerjed az emberek gonoszsága miatt, vagyis hogy ellene fordul az emberek bűneinek, hogy gyarló teremtményei az Ő ellenkezésébe ütközve feleszméljenek, és visszaforduljanak (megtérjenek) gonosz utaikról. Valós szabadságra és örök életre csak így találhatunk az Úrban. Istent tehát még haragjában is az emberek iránt való kiolthatatlan szeretete motiválja, célja mindvégig az, hogy helyreállítsa azt az élő kapcsolatot, amit a bűn lerombolt.

Isten tökéletes igazságot fog szolgáltatni minden elkövetett bűn esetében, és a büntetés sem fog elmaradni, azonban minden embernek megadta a lehetőséget, hogy Jézus Krisztust válassza örök menedékéül. Mindazok, akik Őbenne hisznek, már átmentek az ítéleten, a haragnak rajtuk már nincsen fogása (János 5:24). De mégis hogy lehetséges ez? Jézus Krisztus minden híve teljes büntetését elszenvedte a kereszten, hogy nekik többé ne kelljen. Ebben az értelemben beszélünk Jézus Krisztus helyettesítő áldozatáról, ami az Úr halála által engesztelt ki minden haragot, mely jogosan lobbant fel ellenünk vétkeink miatt. "Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint" (Rómabeliekhez 8:1-4).

EnglishVissza a magyar oldalra

Isten tényleg haragra gerjed?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries