settings icon
share icon
Kérdés

Szexista-e Isten/a Biblia?

Válasz


A szexista magatartás egy nem — általában a férfi — dominanciája a másik — általában a női — nem fölött. A Bibliában számos olyan utalás található a nőkkel kapcsolatban, ami mai gondolkodásmódunk szerint diszkriminációnak számít. De nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor a Biblia megörökít egy eseményt, még nem feltétlenül állítja róla, hogy az jó. A Biblia lapjain találkozunk olyan jelenséggel, hogy férfiak az asszonyokat csak alig tartották többre, mint valami használati tárgyat, de ez még nem jelenti azt, hogy Isten ezt jóvá is hagyja. A Biblia sokkal inkább a lélek megreformálására összpontosít, mint a társadaloméra. Isten tudja, hogy a megváltozott szív megváltozott magatartást szül.

Az ószövetségi időkben a világ szinte összes kultúrája patriarkális szerkezetű volt. A történelemnek eme jelensége teljesen egyértelmű, és nem csak a Bibliából derül fény rá, hanem a társadalmakat vezérlő szabályrendszerekből is. A modernkori értékrend és humanista világnézet szerint ez „szexista” dolog. A társadalom rendjét Isten szabta meg, nem az ember, és ő a szerzője a tekintély működését kormányzó alapelveknek is. Ugyanakkor, mint minden mást is, a bűnbe esett ember ezt a rendet is megrontotta. Ez a férfiak és a nők egyenlőtlenségéhez vezetett végig az egész történelemben. A manapság tapasztalt kirekesztés és diszkrimináció egyáltalán nem újdonság. Az ember bukásának és a bűn színrelépésének köszönhető. Így helyesen állíthatjuk, hogy a „szexizmus” kifejezése és gyakorlata a bűn következménye. A Biblia progresszív kinyilatkoztatása elvezet bennünket a szexizmus és az emberiség összes többi bűnös cselekedetének megoldásához.

Az Isten által elrendelt hatalmi pozíciók szellemi egyensúlyban tartásához a Szentíráshoz kell fordulnunk. Az Újszövetség az Ószövetség beteljesülése. Olyan alapelveket találunk benne, amelyek bemutatják a helyes hatalmi rendet, az egész emberiség életét megkeserítő bűn és az ahhoz tartozó nemi diszkrimináció ellenszerét.

Krisztus keresztje az, ami egyenlővé tesz. A János 3:16-ban azt olvassuk, hogy „aki hisz” — ebbe pedig mindenki beletartozik: semmilyen alapon sem hagyható ki senki, sem társadalmi pozíció, sem mentális képesség, sem nemi hovatartozás alapján. A Galata levélben is találunk egy szövegrészt, amely az üdvösséggel kapcsolatos esélyegyenlőségünkről beszél. „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Galata 3:26–28). A keresztnél nincs helye a szexizmusnak.

Azért sem szexista a Biblia, mert a bűn következményeinek hatását pontosan bemutatja mind a férfi, mind a nő esetében. A Biblia mindenféle bűnt feljegyez: rabszolgaságot és a legnagyobb hősök kudarcait. Ugyanakkor ezeknek az Isten ellen és az Isten által alkotott rend ellen irányuló bűnöknek a megoldását is megmutatja, mégpedig az Istennel való megfelelő kapcsolatban. Az Ószövetség előretekintett egy mindenek felett álló áldozatra. Minden alkalommal, amikor bűnért áldozatot mutattak be, ez az Istennel való megbékélés szükségéről tanúskodott. Az Újszövetségben megszületett, meghalt, eltemették és feltámadt „a Bárány, aki elveszi a világ bűneit”, majd a mennybe ment, ahol közbenjár értünk. Az őbelé vetett hit a bűn ellenszere, és ebbe beletartozik a szexizmus bűne is.

A bibliai szexizmus vádja a Szentírás hiányos ismeretére épül. Bármely korban, amikor egy férfi és egy nő betöltötte az Istentől rendelt helyét, és a szerint élt, hogy „ezt mondja az Úr”, akkor a nemek között csodálatos egyensúly mutatkozott. Isten már eleve ezzel az egyensúllyal kezdte, és ezzel is fogja befejezni. Elképesztően nagy figyelmet szentelünk a bűn különféle gyümölcseinek, míg a gyökereit figyelmen kívül hagyjuk. Csak akkor találhatunk valódi egyenlőséget, ha személyesen megbékélünk Istennel az Úr Jézus Krisztuson keresztül. „Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket” (János 8:32).

Nagyon fontos látnunk, hogy csak azért, mert különböző szerepet szán a férfinak és a nőnek, a Biblia még nem szexista. Teljesen egyértelmű, hogy Isten a férfiaktól várja, hogy a családban és a gyülekezetben vezető szerepet töltsenek be. Ez kisebbrendűvé alacsonyítja a nőket? Semmi esetre sem! Azt jelenti ez, hogy Isten szemében a nők nem olyan intelligensek, nem olyan hozzáértők, kevesebbek? Semmi esetre sem! Ez azt jelenti, hogy a bűnnel átitatott világunkban szükségünk van a rendre és a tekintélyre. Isten a tekintélyes szerepköröket a mi javunkra hozta létre. Ezeknek a szerepköröknek a megsértése, nem pedig a puszta létezése a szexizmus.

EnglishVissza a magyar oldalra

Szexista-e Isten/a Biblia?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries