settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az, hogy Isten szeretet?

Válasz


Mit jelent az, hogy Isten szeretet? Először nézzük meg azt, Isten szava a Biblia hogyan írja le a “szeretetet”, aztán néhány Istenre vonatkozó aspektusát is megnézzük. “A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” (1 Kor 13:4-8a)

Ez Isten definíciója a szeretetről. Ilyen Ő, és a keresztényeknek ez kell, hogy céljuk legyen: fokozatosan ilyenné válni. Isten szeretetét leginkább a János 3:16 és a Róma 5:8 írja le: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” “Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” Ezekből a versekből láthatjuk, hogy Isten legynagyobb vágya az, hogy csatlakozzunk hozzá az örök hazában a mennyben. Szeret minket, mert így döntött. “Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom” – mondja a Hóseás 11:8b-ben. A szeretet megbocsát. “Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. 1Jn. 1,9

A Szeretet (Isten) senkire sem erőlteti rá magát. Azok, akik hozzá jönnek, ezt válaszul teszik az Ő szeretetére. A Szeretet (Isten) mindenkihez kedves. A Szeretet (Jézus) mindenkivel jót tesz válogatás nélkül. A Szeretet (Jézus) nem kívánta el más tulajdonát, hanem panaszkodástól mentes, alázatos életet élt. A Szeretet (Jézus) nem hencegett testi mivoltával, habár bárkit, akivel csak találkozott könnyedén eltiporhatott volna. A Szeretet (Isten) nem követeli az engedelmességet. Isten nem követelte az engedelmességet fiától, hanem Jézus maga döntött úgy, hogy engedelmeskedjen Mennyei Atyjának. “Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta.” Ján 14:31. A Szeretet (Jézus) mindig a más javát kereste/keresi.

A szeretetnek e rövid leírása egy önzetlen életet tár fel előttünk, ellentétbe állítva a természeti ember önző életével. Csodálatos, hogy Isten mindazoknak, akik elfogadják Jézus Krisztust bűnből való személyes megváltójuknak, képessé teszi arra, hogy úgy szeressenek, ahogyan Ő, mégpedig Szentlelke által (Ld: János 1:12, 1 János 3:1, 23, 24). Micsoda kihívás és megtiszteltetés!

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az, hogy Isten szeretet?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries