settings icon
share icon
Kérdés

Melyek Isten különböző nevei és mit jelentenek?

Válasz


Isten neveinek mindegyike sokoldalú jellemének egy-egy aspektusát jeleníti meg. Íme néhány az ismertebb nevek közül:

EL, ELOAH: Isten „hatalmas, erős, kimagasló" (1Mózes 7:1; Ézsaiás 9:6) – úgy tűnik, etimológiailag az El jelentése „erő, hatalom", mint pl. „Lenne hozzá erőm, hogy ártsak nektek" (1Mózes 31:29). Az El más tulajdonságokkal is kapcsolatba hozható, pl. egyenességgel (4Mózes 23:19), féltékenységgel (5Mózes 5:9) vagy együttérzéssel (Nehémiás 9: 31), de az alaptulajdonság, a hatalom, mindig megmarad.

ELOHIM: Isten a teremtő, hatalmas és erős (1Mózes 17:7, Jeremiás 31:33) – az Eloah többes száma, amely a Szentháromság tanát is felöleli. Már a Biblia első mondatában nyilvánvalóvá válik Isten erejének abszolút mértéke, amikor Isten (Elohim) szavával megteremti a világot (1Mózes 1:1).

EL SHADDAI: Mindenható Isten, Jákób erős Istene (1Mózes 49:24, Zsoltárok 132:2,5) – ezek a versek Isten mindenek felett való hatalmáról tanúskodnak.

ADONÁJ: Úr (1Mózes 15:2, Bírák 6:15) – a JHVH helyett használták, mivel a zsidók ezt a JHVH nevet túl szentnek tartották ahhoz, hogy bűnös emberek kimondják. Az Ószövetségben a JHVH-t leggyakrabban akkor használják, amikor Isten a népével kapcsolatban jelenik meg, míg az Adonáj elnevezést a pogányokkal kapcsolatban.

JHVH / JAHVE/ JEHOVA: ÚR (5Mózes 6:4, Dániel 9:14) – a legszorosabb értelemben ez Isten egyetlen valódi neve. Bizonyos fordításokban ÚR formában (nagybetűkkel) szerepel, hogy megkülönböztessék az Adonáj (Úr) szótól. A névvel először akkor találkozunk, amikor Isten kijelenti Mózesnek: „Vagyok, aki vagyok" (2Mózes 3:14). Ez a név közvetlenséget, jelenlétet hordoz. Jahve jelen van, elérhető, közel van azok számára, akik segítségül hívják (Zsoltárok 107:13), bűnbocsánatért könyörögnek (Zsoltárok 25:11), vagy vezetést kérnek (Zsoltárok 31:3).

JEHOVA-JIREH: Az Úr gondot visel (1Mózes 22:14) – a nevet Ábrahám honosította meg, amikor az áldozathoz Isten egy bakról gondoskodott Izsák helyébe.

JEHOVA-RAFFA: Az Úr a gyógyító (2Mózes 1:26) – „én vagyok az Úr, a te gyógyítód", akár testi, akár lelki problémáról legyen szó. Testi vonatkozásban megóv és meggyógyít a betegségekből, lelki vonatkozásban pedig megbocsátja a kihágásainkat.

JEHOVA-NISSZI: „Az Úr az én hadijelvényem" (2Mózes 17:15) – győzelemre utal. Ez a név az amálekiták feletti győzelemnek állít emléket (2Mózes 17).

JEHOVA-MEKKÁDES: Az Úr megszentel (3Mózes 20:8, Ezékiel 37:28) – Isten világossá teszi, hogy csakis ő, és nem a törvény, tisztítja meg népét és teszi szentté.

JEHOVA-SÁLOM: Az Úr a békesség (Bírák 6:24) – ezt a nevet Gedeon adta annak az oltárnak, amelyet azután épített, hogy az Úr angyala biztosította arról, hogy nem fog meghalni, amiért látta őt.

JEHOVA-ELOHIM: ÚR Isten (1Mózes2:4, Zsoltárok 59:5) – Isten egyedi nevének (JHVH) és az általános Úr szónak a kombinációja, amely arra utal, hogy ő az uraknak Ura.

JEHOVA-CIDKENU: Az Úr az igazság(osság)unk (Jeremiás 33:16) – akárcsak a Jehova-Mekkádes esetében, egyedül Isten nyilváníthatja igazzá az embert, mégpedig Fiában, Jézus Krisztusban, aki bűnné lett értünk, „hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne" (2Korinthus 5:21).

JEHOVA-ROHI: Az Úr mi pásztorunk (Zsoltárok 23:1) – miután Dávid átgondolta a kapcsolatát pásztorként a juhokkal, rájött, hogy épp ilyen kapcsolatban áll Isten vele, ezért kijelentette: „Jehova-Rohi, az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm" (Zsoltárok 23:1).

JEHOVA-SÁMMÁ: Ott van (lakik) az Úr (Ezékiel 48:35) – ezzel a névvel Jeruzsálemet és a templomot illették arra utalva, hogy az Úr egykor eltávozott dicsősége (Ezékiel 8-11) visszatért (Ezékiel 44:1-4).

JEHOVA-CEVÁÓT: A Seregek Ura (Ézsaiás 1:24, Zsoltárok 46:7) – a sereg szó egyaránt vonatkozik angyalokra és emberekre. Ő a mennyei seregek és a földi lakosok Ura, zsidóké és nem-zsidóké, gazdagoké és szegényeké, uraké és szolgáké. A név Isten nagyságára, erejére és hatalmára utal, és azt jelenti, hogy képes mindent véghezvinni, amit eltervez.

EL ELYON: Magasságos (5Mózes 26:19) – a héber „felmegy, felszáll" jelentésű szóból ered, és olyasvalakire utal, aki a legmagasabban van. Az El Elyon felmagasztalást tükröz, és jelzi, hogy abszolút joga van az Úr címre.

EL ROI: A látás Istene (1Mózes 16:13) – ezt a nevet Hágár adta Istennek, amikor egyedül és kétségbeesetten járta a pusztát, miután Sára elüldözte (1Mózes 16:1-14). Amikor Hágár találkozott az Úr angyalával, rájött, hogy látta Istent egy teofániában. Arra is rájött, hogy El Roi is látta őt a gyötrelmei közepette, és kijelentett, hogy ő olyan Isten, aki él és mindent lát.

EL-OLAM: Örökkévaló Isten (Zsoltárok 90:1-3) – Istennek természeténél fogva nincs kezdete és vége, nem korlátozza őt idő, és magában hordozza magának az időnek a kiváltó okát. „...öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten!"

EL-GIBÓR: Erős Isten (Ézsaiás 9:6) – ez a név a Messiást, Jézus Krisztust írja le ebben a profetikus szakaszban. Erős és hatalmas harcosként a Messiás, az erős Isten, el fogja pusztítani Isten ellenségeit, és vaspálcával fog uralkodni (Jelenések 19:15).

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek Isten különböző nevei és mit jelentenek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries