settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent, hogy Isten mindenütt jelenvaló?

Válasz


Isten mindenütt jelenvalósága azt jelenti, hogy mindenhol jelen van. Sok vallás tartja, hogy Isten mindenütt jelenvaló, de a judaizmus és a keresztyénség ezt a tulajdonságot két alegységre osztja: transzcendenciára és immanenciára. Noha Isten nem olvad bele teljesen a teremtésbe (vö. panteizmus), ő mégis mindenütt, mindenkor jelen van.

Isten folyamatosan jelen van az egész teremtésben, bár ez nem biztos, hogy mindenkinek egyszerre és egyformán nyilvánul meg. Néha aktívan részt vesz az eseményekben, néha viszont nem nyilvánítja ki magát az adott körülményben. A Biblia azt állítja, hogy Isten egyrészt jelen van a személy egyéni életében (Zsoltárok 46:2, Ézsaiás 57:15), másrészt minden helyzetben jelen van az egész teremtésben minden időben (Zsoltárok 33:13-14). A mindenütt jelenvalóság Isten módszere arra, hogy idő és tér minden fázisában jelen lehessen. Habár Isten minden térben és időben jelen van, nem korlátozza őt sem idő, sem tér. Isten mindenhol ott van minden pillanatban. Egyetlen molekula sem lehet túl kicsi ahhoz, hogy Isten ne lehetne teljességgel jelen benne, és egyetlen galaxis sem lehet túl nagy ahhoz, hogy Isten ne ölelhetné körül. De ha eltávolítanánk a teremtést, Isten akkor is tudna róla, mert ő minden lehetőséget ismer, akár megvalósul, akár nem.

Isten természetes módon jelen van a dolgok természetes folyásának minden aspektusában minden időben, helyen és módon (Ézsaiás 40:12, Náhum 1:3). Különböző módokon Isten aktívan jelen van a történelem minden eseményében, és gondosan egyengeti az emberek ügyeit (Zsoltárok 48:7, 2Krónikák 20:37, Dániel 5:5-6). Isten különösen jelen van azok meghallgatásában, akik segítségül hívják az ő nevét, akik másokért közbenjárnak, akik őt imádják, és akik őszintén a megbocsátásáért könyörögnek (Zsoltárok 46:1). Legteljesebben a Fia, az Úr Jézus Krisztus személyében van jelen (Kolossé 2:19), és titokzatos módon jelen van az egész világot átszövő egyetemes egyházban, amely ellen még a pokol kapui sem vehetnek erőt.

Ahogy Isten mindentudása, úgy a mindenütt jelenvalósága is látszólagos paradoxonokat tartalmaz az emberi elme számára annak korlátozottsága miatt. Ezek közül az egyik paradoxon különösen fontos: Isten jelenléte a pokolban – azon a helyen, ahova a gonoszok kerülnek, és ahol Isten végtelen és szakadatlan haragját kell elszenvedniük a bűneik miatt. Sokan azzal érvelnek, hogy a pokol az Istentől való elválasztottság helye (Máté 25:41), és ha ez így van, akkor Isten nem lehet egy olyan helyen, amely el van tőle szakadva. A gonoszok azonban örökké tartó haragját fogják elszenvedni, a Jelenések 14:10 ugyanis beszél a gonoszok gyötrődéséről a Bárány jelenlétében. Az az elgondolás, miszerint Isten jelen van egy olyan helyen, ahol a gonoszok vannak, némi megrökönyödést kelt. Ez a paradoxon azonban azzal magyarázható, hogy Isten azáltal van jelen, hogy mindent betölt a jelenlétével (Kolossé 1:17), és mindent fenntart a szava erejével (Zsidók 1:3), azonban nem mindenhol azért van jelen, hogy áldást hozzon.

Vagy ahogy Isten néha elszakad gyermekeitől a bűn miatt (Ézsaiás 52:9), és távol van a gonoszoktól (Példabeszédek 15:29), és megparancsolja a sötétség erőinek, hogy az idők végén távozzanak az örök büntetés helyére, de mégis ott van köztük. Tudja, hogy mit kell azoknak elszenvedniük, akik a pokolban vannak, tud a gyötrelmeikről, a nyugalom iránti könyörgésükről, a könnyeikről és fájdalmaikról, amelyek az örök állapotukból fakadnak. Minden tekintetben jelen van, de semmilyen más tulajdonságát nem nyilvánítja ki, csak a haragját.

Ugyanígy, a mennyben is jelen lesz, megjelenítve minden áldást, amit itt lent el sem tudunk képzelni; kiárasztja ránk sokrétű áldásait, sokrétű szeretetét és sokrétű kegyességét – mindent, kivéve a haragját. Isten mindenütt jelenvalóságának emlékeztetnie kell arra, hogy amikor vétkezünk, sehova sem rejtőzhetünk előle (Zsoltárok 139:11-12), viszont megtérő lelkülettel és hittel visszafordulhatunk hozzá anélkül, hogy akár mozdulnunk kellene (Ézsaiás 57:16).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent, hogy Isten mindenütt jelenvaló?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries