settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent, hogy Isten mindentudó?

Válasz


A mindentudás azt jelenti, hogy teljes ismeret birtokában van, mindent tud. Ahhoz, hogy Isten minden teremtett lény és dolog felett szuverén lehessen, akár látható, akár láthatatlan, mindentudónak kell lennie. A mindentudás nem korlátozódik a Szentháromság valamelyik tagjára – az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt természetüknél fogva mindentudóak.

Isten mindent tud (1János 3:20). Nemcsak életünk legapróbb részleteit ismeri, hanem mindent tud mindarról, ami körülöttünk zajlik, ami minket körülvesz, hiszen azt mondja, hogy még arról is tudomása van, ha egy veréb vagy egy hajszálunk lehull (Máté 10:29-30). Isten nemcsak azt tudja, mi minden fog történni a világ végezetéig (Ézsaiás 46:9-10), hanem minden gondolatunkat is ismeri, még mielőtt kimondanánk (Zsoltárok 139:4). Ismeri a szívünket, és már anyánk méhétől fogva ismer minket (Zsoltárok 139:1-3). Salamon találóan fogalmaz, amikor azt mondja: „...egyedül te ismered minden embernek a szívét" (1Királyok 8:39).

Annak ellenére, hogy Isten Fia leereszkedett és megüresítette önmagát (Filippi 2:7), a mindentudása világosan látható végig az Újszövetségben. Az Apostolok cselekedetei 1:24-ben az apostolok első imádsága, „Urunk! Te mindenki szívét ismered", azt sugallja, hogy Jézus mindentudó, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy közbenjárhasson értünk Isten jobbján. Jézus mindentudása földi életére is világosan kiterjedt. Az evangéliumok számos történetében látjuk, hogy ismerte a hallgatóság gondolatait (Máté 9:4, 12:25; Márk 2:6-8; Lukács 6:8). Már akkor voltak ismeretei az ember életéről, még mielőtt találkozott volna velük. Amikor a kútnál találkozott a vizet merő asszonnyal, azt mondta neki: „Öt férjed volt, de akivel most együtt élsz, az nem a férjed" (János 4:18). Azt is megmondta a tanítványainak, hogy Lázár halott, habár még 12 kilométernyire voltak Lázár otthonától (János 11:11-15). Azt tanácsolta a tanítványoknak, hogy készítsék el az Úr vacsoráját, és leírta nekik azt a személyt, akit követniük kell, amikor az utcán meglátják (Márk 14:13-15). És talán a legjobb példa Nátánáel, akinek a szívét már azelőtt ismerte, hogy találkozott volna vele (János 1:47-48).

Nyilvánvaló, hogy Jézus mindentudó volt a földön is, de itt kezdődik a paradoxon is. Jézus kérdéseket tesz fel, ami arra utalhat, hogy nem tud valamit, de igazából ezek a kérdések nem az Úr ismeretét, hanem a hallgatóságét gazdagítják. Van azonban egy másik oldala is a mindentudásának, ami abból fakad, hogy Isten Fiaként emberi természetet vett fel, és emiatt korlátokba ütközött. Azt olvassuk róla, hogy emberként „gyarapodott bölcsességben és testben" (Lukács 2:52), és „szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet" (Zsidók 5:8). Azt is olvassuk, hogy nem tudta, mikor következik be a világ vége (Máté 24:34-36). Feltehetjük a kérdést, hogy ha minden egyebet tudott, ezeket miért nem tudta? Ahelyett, hogy ezt az emberi korlátoknak tulajdonítanánk, úgy kell rá tekintenünk, mint kontrollált ismeret-visszatartásra. Önként vállalta alázattal azért, hogy teljesen részesedjen emberi természetünkben (Filippi 2:6-11, Zsidók 2:17), és hogy ő legyen a második Ádám.

Végül, semmi sem túl nehéz egy mindentudó Istennek, és egy ilyen Istenbe vetett hit ad nekünk biztonságot, tudva, hogy ígéretei nem múlnak el addig, amíg benne bízunk. Öröktől fogva ismert minket, még a világ teremtése előtt. Isten ismert téged és engem, tudta, mikor fogunk világra jönni, és kiket fogunk ismerni. Még a bűneinket is előrelátta minden rútságukkal és gonoszságukkal, és mégis szeretetével elpecsételt minket, és közel vont minket magához Jézus Krisztus által (Efézus 1:3-6). Egy nap szemtől szembe fogjuk látni, de teljesen sosem fogjuk megismerni. Miközben mennyei szeretetének sugaraiban fürdőzünk, csodálatunkat, szeretetünket és dicséretünket kell kifejeznünk évezredeken át, egyre többet tudva meg a mindentudó Istenről.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent, hogy Isten mindentudó?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries