settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent, hogy Isten mindenható?

Válasz


A mindenható szó a „minden" és a „hatalom" szavakból tevődik össze. Isten mindentudásából és mindenütt jelenvalóságából egyenesen következik, hogy ha Isten szuverén, márpedig tudjuk, hogy az, akkor mindenhatónak is kell lennie. Minden tekintetben teljes hatalma van minden dolog felett.

Jób ezt nyilatkozta Isten hatalmáról a Jób 42:2-ben: „Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, a mit elgondoltál." Jób felismerte, hogy Istennek mindenható hatalma van tervei megvalósításához. Isten Mózest szintén emlékeztette, hogy hatalma van véghezvinni az izraelitákkal kapcsolatos céljait. „De az Úr ezt mondta Mózesnek: Hát olyan kevés az Úr ereje? Majd meglátod, beteljesedik-e az én beszédem, vagy sem."

Isten mindenhatósága sehol nem nyilvánvalóbb, mint a teremtésben. Isten azt mondta: „Legyen..." és lett (1Mózes1:3, 6, 9, stb.). Ahhoz, hogy az ember alkotni tudjon, szüksége van eszközökre és alapanyagokra; Isten ezzel szemben csak szólt, és szavának erejére a semmiből állt elő minden. „Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete" (Zsoltárok 33:6).

Isten hatalma a teremtés fenntartásában is megnyilvánul. A földön minden élet elpusztulna, ha Isten nem gondoskodna mindenről, ami az étkezésünkhöz, ruházatunkhoz és lakhatásunkoz szükséges. Ő tart meg embert és állatot a megújuló források révén, amelyeket hatalma tart fenn (Zsoltárok 36:6). A föld legnagyobb felszínét beborító tengerek, amelyek felett nekünk semmi hatalmunk nem lenne, elárasztanának minket, ha Isten nem szabta volna meg határaikat (Jób 38:8-11).

Isten mindenhatósága kiterjed a kormányokra és vezetőkre is (Dániel 2:21), mivel ő tartja vissza vagy engedi őket útjukra, az ő terveinek és céljainak megfelelően. Korlátlan hatalommal bír a Sátán és a démonok felett. Sátán Jób ellen irányuló támadásait Isten korlátozta (Jób 1:12, 2:6). Jézus emlékeztette Pilátust, hogy hogy csak annyi hatalma van felette, amennyit a minden hatalom Istene rá ruházott (János 19:11).

Mivel Isten mindenható, bármit megtehet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy amikor a Biblia azt mondja, hogy nem tud bizonyos dolgokat megtenni, elveszítette volna mindenhatóságát. Például a Zsidók 6:18 azt állítja, hogy nem tud hazudni. Ez nem azt jelenti, hogy nincs hatalma hazudni, hanem hogy Isten úgy dönt, hogy nem hazudik, mert ez van összhangban saját erkölcsi tökéletességével. Hasonlóképpen, annak ellenére, hogy övé minden hatalom, és gyűlöli a gonoszságot, teret ad a gonoszságnak, hogy céljait megvalósíthassa. Bizonyos gonosz alkalmakat felhasznál arra, hogy céljai kibontakozhassanak, mint például amikor a legnagyobb gonoszságra sor került: megölték Isten tökéletes, szent, ártatlan bárányát, hogy ez által az emberiség üdvözülhessen.

Mivel Jézus Krisztus a testet öltött Isten, ő is mindenható. Hatalma megnyilvánul a csodáiban: számos gyógyításban, az ötezer ember megvendégelésében (Márk 6:30-44), a tenger lecsendesítésében (Márk 4:37-41), és hatalmának legnagyobb megnyilvánulásában, Lázár és Jairus lányának feltámasztásában (János 11:38-44, Márk 5:35-43). Ezek mind példák arra, hogy ura életnek és halálnak. Jézus eljövetelének végső célja az volt, hogy leküzdje a halált (1Korinthus 15:22, Zsidók 2:14), és hogy a bűnösöket kibékítse Istennel. Amikor allegorikusan a templomról beszélt (János 2:19), az Úr Jézus világosan kijelentette, hogy hatalma van letenni az életét, és hatalma van újra felvenni. Hatalma volt tizenkét légiónyi angyalt a segítségére rendelni a tárgyalása során (Máté 26:53), és mégis alázattal odaadta magát másokért (Filippi 2:1-11).

A dolog misztériuma, hogy a hívők is, akik Jézus Krisztus által Istenhez tartoznak, részesülhetnek ebben a hatalomban. Pál azt mondja: „Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem" (2Korinthus 12:9b). Isten ereje leginkább akkor nyilvánul meg bennünk, amikor a gyengeségünk elhatalmasodik rajtunk, hiszen ilyenkor a „Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni" (Efézus 3:20, Egyszerű ford.). Isten hatalma tart meg minket a kegyelmi állapotban a bűneink ellenére (2Timóteus1:12), és óv meg minket a bukástól (Júdás 24). Hatalmát a mennyei seregek örökkön örökké hirdetni fogják (Jelenések 19:1). Ez legyen a mi véget nem érő imádságunk!

English



Vissza a magyar oldalra

Mit jelent, hogy Isten mindenható?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries