settings icon
share icon
Kérdés

Isten miért követeli meg, miért akarja, vagy miért kéri, hogy imádjuk Őt?

Válasz


Imádni azt jelenti: tiszteletet, elismerést, dicséretet, dicsőséget, hódolatot, tisztességet adni egy felsőbb lénynek. Isten azért követeli meg az imádatot, mert Ő és csakis Ő méltó arra. Ő az egyetlen lény, aki valóban megérdemli az imádatot. Kéri, hogy ismerjük el nagyságát, hatalmát, erejét és dicsőségét. A Jelenések 4:11 azt mondja: „Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett." Isten alkotott minket, és nem hagyja, hogy bitoroljuk Őt. Azt parancsolta az izraelitáknak: „Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem" (Róma 20:3-5). Meg kell értenünk, hogy Isten féltékenysége nem azonos azzal a bűnös irigykedéssel, amelyet mi érzünk büszkeségünkből fakadóan. Az egy szent és igazságos féltékenység, amely nem engedheti, hogy az őt illető dicsőséget más kapja meg.

Isten hálánk és tiszteletünk jeléül várja el, hogy imádjuk. Ugyanakkor azt is elvárja, hogy engedelmeskedjünk neki. Nemcsak azt akarja, hogy szeressük Őt, hanem azt is, hogy igazságosan járjunk el egymással, és tanúsítsunk egymás iránt megértést és szeretetet. Ily módon élő áldozatként mutatjuk be magunkat neki, ami szent és Istennek tetsző dolog. Ez dicsőséget szerez Istennek, és „okos istentiszteletet" jelent (Róma 12:1). Amikor engedelmes szívvel és nyitott, megtérő lelkülettel imádjuk, Isten megdicsőül, a hívő megtisztul, az egyház épül, és az elveszett hallja az evangéliumot. Ezek a valódi imádat elemei.

Isten azt is szeretné, ha azért imádnánk, mert az imádat a természetes és tudatos reakció arra, hogy Jézus Krisztus megváltott minket. A Filippi 3:3 leírja azt a gyülekezetet, a Jézus Krisztusban hívők egységét, akiknek örök sorsa a menny lesz. „Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk." Más szóval, az egyház egyedi módon Isten népe, de nem a fizikai körülmetélés által. Az Egyház azokból áll, akik lelkükben imádják Istent, örülvén Krisztusban, és nem a maguk üdvösségében bíznak. Azok, akik nem imádják az igaz és élő Istent, nem az Övéi, és örök sorsuk a pokol. A valódi imádókat az istenimádatuk alapján azonosíthatjuk, és örök otthonuk annál az Istennél van, akit imádnak és tisztelnek.

Isten azért követeli meg, akarja és kéri, hogy imádjuk Őt, mert megérdemli, mert a hívők természetéből fakad az imádat, és mert örök sorsunk függ ettől. Ez a megváltás történetének középpontja: imádni az igaz, élő és dicsőséges Istent.

EnglishVissza a magyar oldalra

Isten miért követeli meg, miért akarja, vagy miért kéri, hogy imádjuk Őt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries