settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az pontosan, hogy Isten jó?

Válasz


Jézus Krisztus így jelentette ki az Atyát nekünk: "Nincsen senki jó, csak egy, az Isten". Isten Szent Lelke pedig ma is így szól hozzánk János apostol első levelén keresztül: "...az Isten világosság és nincsen Ő benne semmi sötétség" (1.János 1:5) Mikor tehát Isten Igéje arról tesz bizonyságot, hogy Isten jó, akkor azt pontosan úgy érti, hogy az Úr minden tette teljes összhangban áll mindazzal, ami helyes, igaz és jó. A jóság Isten jellemének egyik legfőbb alapköve, Isten pedig sosem megy szembe saját természetével. A tökéletes szentség és az igazságosság szintén Isten jellemének meghatározó elemei, így Ő nem képes semmi szentségtelen vagy igazságtalan dolgot cselekedni. Isten maga minden jóság örök mércéje.

Annak a ténye, hogy Isten jó, egyben azt is jelenti, hogy nincsen benne semmi gonosz, hogy szándékai és indítékai mindig jók. Mindig igazságosan cselekszik, így tetteinek kimenetele is mindig jó (1.Mózes 50:20). Őbenne nincsen semmi kellemetlen, gonosz, vagy sötét. A Biblia igaz tanítása szerint Isten saját természetéből fakadó jósága mindenre fényt vet, és mindenre kiterjed, amit csak tesz (Zsoltárok 119:68). "Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!" (Zsolt 100: 5).

Eredetileg Isten minden teremtése is jó volt: "És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó" (1.Mózes 1:31 vö. 1.Timótheushoz 4:4). Isten jóságának bizonyítékául maradtak ránk a Mózesi törvények is, amit választott népének, Izráelnek adott. A törvény szent, igaz és jó (Rómabeliekhez 7:12). "Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka" (Jakab 1:17). Mivel Isten teljes valójában jó, ezért mikor magából merít, csak jót tud alkotni.

Isten nem teremtett gonoszságot (Habakuk 1:13; 1.János 1:5). A gonoszság sokkal inkább a jóság hiányaként értelmezendő. A gonoszságban foglaltatik össze minden, ami nem Istentől való. Mivel Isten maga a jóság, ezért megveti a bűnt (de a megtérő bűnöst sosem), és egy napon meg is fogja ítélni azt (Rómabeliekhez 2:5). Istennek sosem az az akarata, hogy mi bármilyen módon is bűnbe essünk. "...Az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért" (Jakab 1:13).

Isten irántunk való mérhetetlen jóindulata hálát vált ki lelkünkből: "Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme" (Zsoltárok 107:1 vö. 1.Krónikák 16:34; Zsoltárok 118:1; 136). Bukott természetünkből fakadólag az ember veleszületett állapotában azonban nem hálás szívvel járul Teremtője elé, és nem akarja követni Őt, sőt épp ellenkezőleg: "...az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának" (János 3:19). Az Ószövetségben tanúi lehetünk annak, amint Izráel fiai újra és újra hátuk mögé vetették Isten törvényeit, elfelejtették az irántuk való jóságát, és hűtlenek voltak hozzá: "Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, a melyeket mutatott nékik" (Zsoltárok 78:11). Félrevezető volna azonban azt hinni, hogy mi, vagy más népek másképp reagáltak volna helyükben. Az ilyen gondolat csupán vak büszkeségünkből fakad, ami bukott természetünk további ékes példájául szolgál.

Isten jóságának végső, legékesebb bizonyítéka pedig éppen az, hogy már a világ alapjainak felvettetése előtt tökéletes terve volt a mi megváltásunkra. Mikor aztán az idő beteljesedett, akkor Isten egyszülött Fia eljött értünk, hogy tökéletes és szeplőtlen áldozatként Ő maga hordozza el bűneink minden terhét, hogy megváltson minket, és ezzel megtegye azt, amire mi önerőnkből sosem lettünk volna képesek. Ez maga az örömhír, vagy másik fordítás szerint a "jó hír", ami az evangélium. Isten semmiképp sem akarja, "hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson" (2.Péter 3:9). Nem más, mint "az Istennek jósága... indít minket megtérésre" (Rómabeliekhez 2:4).

Csak Isten Isten, és bár létezik sok "úgynevezett istenek" (1.Korinthusbeliekhez 8:5), Őrajta kívül nincsen Isten, aki képes megtartani. Csak egy valaki létezik, aki teljességgel és igazából jó, Ő Isten. Nekünk címzett örömhíre, ami valójában egy a saját vérével írt szerelmes levél, arra hívogat minket szüntelen, hogy keressük Őt még földi napjainkban, és adjuk át még most Neki az életünket, hogy az elkövetkező, el nem múló világon is életünk lehessen Ő tőle, Ő általa, és Őbenne. "Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki Ő benne bízik" (Zsoltárok 34:9 lásd még 1.Korinthusbeliekhez 15:19).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az pontosan, hogy Isten jó?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries