Mik Isten főbb jellemzői? Milyen Isten?Kérdés: Mik Isten főbb jellemzői? Milyen Isten?

Válasz:
Jó hír a válasz keresésében, hogy nagyon sokat meg lehet tudni Istenről! Azoknak, akik ezt a magyarázatot olvassák, hasznos lehet, ha végigolvassák először az egészét, aztán pedig előröl kezdve kikeresik az igerészeket további vizsgálódás céljából. A bibliai idézetek szükségszerűek, hiszen a Biblia hatalma nélkül a szavak halmaza csupán emberi vélemények lennének; amik önmagukban általában félreértik Istent (Jób 42:7). Ha azt mondjuk, hogy fontos megpróbálni megérteni Istent, keveset mondunk! Ha nem értjük őt meg, akkor könnyen hamis isteneket állíthatunk, követhetünk, imádhatunk, Isten akarata ellenére (2 Mózes 20:3-5).

Csak annyit tudhatunk meg Istenről, amennyit kijelentett önmagáról. Az egyik tulajdonsága vagy jellemzője a “fény” – önmagával kapcsolatos információkra világít rá (Ézsaiás 60:19, János 1:17). Nem szabad lekicsinyelni annak a valóságát, hogy Isten önmaga megismerését lehetővé teszi, nehogy bármelyikünk is kimaradjon majd az ő nyugalmából (Zsidók 4:1). A teremtés, a Biblia és a testté lett Ige (Jézus Krisztus) fognak nekünk segíteni Isten megismerésében.

Először is értsük meg, hogy Isten a Teremtőnk és mi az ő teremtésének vagyunk részei (1 Mózes 1:1, Zsoltárok 24:1). Isten azt mondta, hogy az embert az ő képmására teremtette. A többi teremtmény fölé helyezte, uralmat adott neki fölöttük (1 Mózes 1:26-28). A teremtés munkája megrongálódott a bukás óta, de azért még mindig az Ő munkáját láttatja (1 Mózes 3:17-18; Róma 1:19-20). Ha elgondolkozunk a teremtés széleskörűségén, komplexitásán, szépségén és rendjén, akkor megérezhetjük Isten nagyszerűségét.

Isten neveinek elolvasása szintén hasznos lehet a kutatásunkban, hogy megértsük őt. Olyanok, mint például:

Elohim – erős, isteni (1 Mózes 1:1)
Adonai – Úr, mint például egy szolga parancsolója (2 Mózes 4:10,13)
El Elyon – Legmagasabb, legerősebb (1 Mózes 14:20)
El Roi – Az erős aki lát (1 Mózes 16:13)
El Shaddai – Mindenható Isten (1 Mózes 17:1)
El Olam – örök Isten (Ézsaiás 40:28)
Yahweh – “Én vagyok”, ez azt jelenti, hogy Ő örökké, mindig is létezik (2 Mózes 3:13,14)

Most folytatni fogjuk Isten tulajdonságainak a vizsgálatát. Isten örök, tehát nincs eleje a létezésének és az nem is fog véget érni. Halhatatlan, végtelen (5 Mózes 33:27, Zsoltárok 90:2, 1 Timóteus 1:17). Megváltoztathatatlan, tehát nem fog változni, abszolút megbízható és szavahihető (Malakiás 3:6; 4 Mózes 23:19; Zsoltárok 102:26,27). Isten összehasonlíthatatlan, tehát nincsen hozzá hasonló; egyedülálló és tökéletes (2 Sámul 7:22; Zsoltárok 86:8; Ézsaiás 40:25; Máté 5:48). Isten kifürkészhetetlen, mert mérhetetlenül mély, kikutathatatlan, túl van a teljes megismerhetőség határain (Ézsaiás 40:28; Zsoltárok 145:3; Róma 11:33,34).

Isten igazságos, tehát nem részrehajló egyesek felé (5 Mózes 32:4; Zsoltárok 18:30). Mindenható, bármire van hatalma, megteheti, amihez csak kedve van, de a tettei mindig összhangban lesznek a jellemével (Jelenések 19:6; Jeremiás 32:17,27). Isten mindig és mindenhol ott van egyszerre, de ez nem azt jelenti, hogy ő a mindenség (Zsoltárok 139:7-13; Jeremiás 23:23). Isten mindentudó, tehát ismeri a múltat, jelent és jövőt, még azt is, amire ebben a pillanatban gondolunk, ezért az ő ítélete mindig megállja a helyét (Zsoltárok 139:1-5; Példabeszédek 5:21).

Isten egy, ami nem csak azt jelenti, hogy nincs más rajta kivül, hanem azt is, hogy egyedül ő képes megadni a legmélyebb szükségeit és vágyait a szívünknek és egyedül ő érdemli meg a dicséretünket és imádatunkat (5 Mózes 6:4). Igazságos, tehát nem is tud és nem is fog szemet hunyni a gonosz tettek fölött; emiatt az igazságossága miatt kellett a mi bűneink bocsánatáért Jézusnak megtapasztalnia Isten ítéletét, amikor a mi bűneink rajta voltak (2 Mózes 9:27; Máté 27:45-46; Róma 3:21-26).

Isten szuverén, mindenek fölött áll; az összes teremtménye együtt sem tudná szándékosan vagy önkéntelenül megakadályozni a terveiben (Zsoltárok 93:1; 95:3; Jeremiás 23:20). Isten szellem, tehát láthatatlan (János 1:18; 4:24). Isten a Szentháromság, három az egyben, ugyanaz az anyag, egyenlő hatalomban és dicsőségben. Érdekes megfigyelni, hogy a Biblia első részében Isten egyes számban beszél három különbözőről – “Atya, Fiú, Szentlélek” (Máté 28:19; Márk 1:9-11). Isten az igazság, ez azt jelenti, hogy egyetértésben van önmagával, nem lehet befolyásolni és nem tud hazudni (Zsoltárok 117:2; 1 Sámuel 15:29).

Isten szent, ezért el van választva minden halandó szennytől és ellensége minden tisztátalannak. Isten lát minden gonoszságot, és dühíti őt. A tűz az igében általában a szentséggel van kapcsolatban és Istenről sok ige szól úgy, mint emésztő tűzről (Ézsaiás 6:3; Habakuk 1:13; 2Mózes 3:2,4,5; Zsidók 12:29). Isten kegyelmes – jóindulat, kedvesség, megbocsátás és szeretet van benne – ezek mind az ő jóságának az árnyalati. Ha nem lenne kegyelmes, akkor a többi tulajdonsága miatt el lennénk tőle választva. Erről azonban nincs szó, személyesen ismerni akar mindannyiunkat (2 Mózes 34:6; Zsoltárok 31:19; 1 Péter 1:3; János 3:16; János 17:3).

Ez csak egy szerény kísérlet volt egy Isten-méretű kérdés megválaszolására. Bátorítalak rá, hogy folytasd az ő kutatását (Jeremiás 29:13)!Vissza a magyar oldalraMik Isten főbb jellemzői? Milyen Isten?