settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az pontosan, hogy a Szentháromság maga Isten három személye?

Válasz


Mikor az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket személyként említjük, akkor nyilván nem arra gondolunk, hogy Ők emberi személyek lennének, vagy hogy valamiképp emberszerűek volnának. Hétköznapi nyelvhasználtunkban azonban a személyiség szavunk emberi személyekre utal, így tehát érthető, hogy a Szentháromság három "személyét" illetően némi zavar uralkodik a fejekben.

Isten vonatkozásában a személy szóval csupán azt akarjuk érzékeltetni, hogy az Atya, a Fiú, és a Szent Lélek mind különálló személyek, akik egyben személyiséggel rendelkező entitások is. Az Atya, a Fiú, és a Szent Lélek egyaránt rendelkezik értelemmel, érzelmekkel, és különálló akarattal. Fejlett értelmi képességekkel és kifinomult érzésekkel bíró élőlényeket pedig méltán lehet személynek nevezni. Ennek értelmében az emberek személyek, de az angyali lények is azok, csak úgy, mint maga az Istenség. A személyiség definíciója már csak azért sem kell szükségszerűen egy fizikai testet is magába foglaljon, mert az ember — teste halála után — sem veszíti el személyiségét. A Biblia igaz tanítása szerint az emberek csak a fizikai mivoltukat adják át az enyészetnek valós lényük azonban vagy Isten örök jelenlétében, vagy Tőle örökre elválasztva él tovább.

Mikor tehát azt mondjuk, hogy Isten három különböző személyből "áll", akkor arra gondolunk, hogy Isten lénye három különálló intellektus, érzelmi központ, és akarat köré csoportosul. A Szentháromság minden egyes személye külön szerepet játszott a teremtésben és az emberiség megváltásában is. A Szent Lélek egyedi létező, vagyis nem azonos az Atyával, vagy a Fiúval. Ez abból is jól látható, hogy Ő az Atyától jön, de Jézus Krisztus küldi el Őt vigasztalóként a Földre (János 15:26). Az is nyilvánvaló, hogy az Atya és a Fiú is különálló egyének, hiszen mikor Jézus Krisztus az Atyához szólt, akkor nem önmagához imádkozott (Lukács 23:34). Ezzel egyidejűleg elmondható, hogy mindegyikük Isten, és mégis mind egy-egy különálló "személy". A "személy" szó használata csupán emberi nyelvünk korlátaira mutat rá, hiszen csak így tudjuk kifejezni és megragadni ezt az összefüggést.

A Szentháromság mindhárom személye teszi ki a teljesen egységes, egy igaz Istent. Legbelsőbb valójuk-, természetük és jellemük tekintetében mindegyikőjük ugyanúgy Isten, a Szentháromság egyes személyeiként azonban mégis mindegyikük különálló és egyedi. Több okból kifolyólag is jelentőségteljes az a tény, hogy Isten három különböző személyként létezik. Ezt a következő példán keresztül világítjuk meg. Az Ige félreérthetetlen bizonyságot tesz arról, hogy Isten maga a Szeretet (1.János 4:8). A világ alapjának felvettetése előtt, mielőtt tehát Isten bármilyen más létezőt életre hívott volna, kizárólag Isten létezett. Hogyan lehetséges tehát, hogy Ő már ekkor is maga volt a Szeretet. A kérdést úgy is fel lehet tenni, hogy beszélhetünk-e szeretetről, hogy ha egyszerűen nem létezik más személy, akire a szeretet irányulhatna. Mivel Isten azonban három örökkévaló személyből "áll", így kijelenthetjük, hogy igen, szeretet már ekkor is létezett. Ez a szeretet az Istenség három személye között örökkön-örökké kifejezésre jut. Mivel tehát az Atya, a Fiú, és a Szent Lélek öröktől fogva örökké szeretik egymást, így maga a szeretet is örökkévaló.

Ha tehát sikerül gondolati síkon elszakadnunk a nyelv korlátaitól, és a "személy" szó használatakor nem csupán "emberi személyekre" gondolunk, akkor némileg közelebb kerülünk ahhoz, hogy helyesebben és teljesebben megértsük a Szentháromság csodáját, vagyis azt, hogy Isten három "személy" harmonikus egységként él és létezik.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az pontosan, hogy a Szentháromság maga Isten három személye?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries