settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan kell biblikusan értelmezni Isten haragját?

Válasz


A harag a rosszként vagy igazságtalanságként érzékelt dolgokra való érzelmi reakció. Szinonimái: düh, felháborodás, bosszúság, ingerültség. Isten és az emberek egyaránt szoktak haragot érezni. De jelentős különbség van Isten haragja és az ember haragja között: Isten haragja szent és mindig jogos, az emberé soha nem szent és ritkán jogos.

Az Ószövetségben Isten haragja az emberek bűnére és engedetlenségére adott válasz volt. Leggyakrabban a bálványimádás váltotta ki az isteni haragot. A Zsoltárok 78:56-66 leírja Izrael bálványimádását. Isten haragja következetesen azokra irányul, akik nem követik az akaratát (5Mózes 1:26-46, Józsué 7:1, Zsoltárok 2:1-6). Az Ószövetség prófétái gyakran írtak egy eljövendő napról, „a harag napjáról" (Sofoniás 1:14-15). Isten joggal haragszik a bűnre és engedetlensége, mivel az a terve az emberiséggel, hogy szent és tökéletes legyen, ahogy Isten maga is szent és tökéletes. Isten megmutatta, miként nyerhetjük el a tetszését: megtérés által, amely elfordítja Isten haragját a bűnösről. Ha elutasítjuk ezt a tökéletes tervet, elutasítjuk Isten szeretetét, irgalmát, kegyelmét és jóakaratát, és joggal vonjuk magunkra a haragját.

Az Újszövetség szintén alátámasztja annak a haragvó Istennek a képét, aki megítéli a bűnt. A gazdag és Lázár története jól példázza Isten ítéletét és a meg nem tért bűnös büntetését (Lukács 16:19-31). A János 3:36 azt mondja: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta." Aki hisz a Fiúban, nem fog a bűne miatt Isten haragjában részesülni, mivel a Fiú magára vállalta Isten haragját, amikor meghalt helyettünk a kereszten (Róma 5:6-11). Azok, akik nem hisznek a Fiúban, akik nem fogadják el Megváltójukként, ítéletet nyernek a harag napján (Róma 2:5-6).

Ezzel ellentétben a Róma 12:19, Efézus 4:26 és Kolossé 3:8-10 figyelmeztet az emberi haraggal szemben. Csak Isten állhat bosszút, mert az ő bosszúállása tökéletes és szent, míg az ember haragja bűnös, és teret ad az ördög befolyásának. A harag és düh összeegyeztethetetlen a keresztyének természetével, amely maga Krisztus természete (2Korinthus 5:17). Ahhoz, hogy a harag uralma alól felszabadulhassunk, szükségünk van a Szentlélekre, hogy megszentelje és megtisztítsa a szívünket a harag és düh érzésétől. A Róma 8 biztosít azoknak a bűn feletti győzeleméről, akik a Lélekben járnak (Róma 8:5-8). A Filippi 4:4-7 pedig azt állítja, hogy békesség tölti el azokat, akikben a Szentlélek uralkodik.

Isten haragja félelmetes és rettenetes. Csak azok lehetnek biztosak abban, hogy Isten haragja nem árad ki rájuk, akiket elfed Krisztusnak a kereszten kiontott vére. „Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól" (Róma 5:9).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan kell biblikusan értelmezni Isten haragját?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries