settings icon
share icon
Kérdés

Isten szeretete feltétel nélküli vagy feltételhez kötött?

Válasz


A Bibliából világosan látjuk, hogy Isten szeretete feltétel nélküli, hiszen attól függetlenül fejezi ki a szeretetét a szeretete tárgyai (azaz az övéi) iránt, hogy azok miként viszonyulnak hozzá. Más szóval, Isten azért szeret, mert ilyen a természete (1János 4:8), és ez a szeretet jótékony cselekedetekre készteti. Isten szeretetének feltétel nélküli jellege leginkább az evangéliumokban nyilvánul meg. Az evangélium üzenete gyakorlatilag egy isteni mentési akció története. Látva a lázadó nép állapotát, Isten úgy dönt, hogy megszabadítja azt bűnéből, és ez az elhatározás a szeretetén alapul (Efezus 1:4-5). Nézzük meg Pál apostol szavait, amelyet a rómaiakhoz intézett:

„Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk" (Róma 5:6-8).

A Római levél olvasása során megtudjuk, hogy a bűneink miatt elidegenedtünk Istentől. Ellenségesek vagyunk vele szemben, és gonoszságuk miatt kiárasztja haragját az istentelenekkel szemben (Róma 1:18-20). Elutasítjuk Istent, és Isten átad minket a bűnnek. Azt is megtudjuk, hogy mindnyájan vétkeztünk és híjával vagyunk Isten dicsőségének (Róma 3:23), és senki sem keresi Istent, senki sem teszi azt, ami helyes az Ő szemei előtt (Róma 3:10-18).

Ezen ellenségeskedés és viszálykodás ellenére (amely miatt teljesen jogos lenne, ha Isten elpusztítana minket), Isten azzal mutatta ki irántunk való szeretetét, hogy értünk adta a Fiát, Jézus Krisztust, engesztelésül (azaz Isten jogos haragjának lecsendesítésére) a bűneinkért. Isten nem várta, amíg megjavulunk, hogy magunk tudjunk engesztelést szerezni a bűneinkért. Ehelyett lejött és emberré vált, és az emberek közt lakozott (János 1:14). Isten megtapasztalta emberi voltunkat – mindent, ami azzal jár, hogy ember az ember –, majd önként helyettes engesztelő áldozatként ajánlotta fel magát a bűneinkért.

Ez az isteni mentési akció egy kegyes önfeláldozást eredményezett. Ahogy Jézus mondta a János evangéliumában, „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért" (János 15:13). Pontosan ezt tette Isten Krisztus által. Isten szeretetének feltétel nélküli jellege további két igeszakaszból is kiviláglik:

„De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt — kegyelemből van üdvösségetek" (Efezus 2:4-5).

„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért" (1János 4:9-10).

Fontos megjegyezni, hogy Isten szeretete kezdeményező szeretet, nem pedig válasz szeretet. Épp ettől lesz feltétel nélküli. Ha Isten szeretete feltételhez lenne kötve, akkor tennünk kellene valamit, amivel kiérdemeljük azt. Mielőtt Isten szeretni tudna minket, valamilyen módon le kellene csendesítenünk a haragját és megtisztítani magunkat a bűntől. De nem erről szól a bibliai üzenet. A bibliai üzenet, az evangélium, az, hogy Isten, szeretetéből indíttatva, feltétel nélkül úgy döntött, hogy megmenti népét a bűnből.

EnglishVissza a magyar oldalra

Isten szeretete feltétel nélküli vagy feltételhez kötött?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries