settings icon
share icon
Kérdés

Még ma is tesz Isten csodát?

Válasz


Sokan azt szeretnék, hogy Isten csodával „bizonyítaná be”, hogy ő létezik. „Ha tenne Isten egy csodát vagy egy jelet, akkor hinnék!” Ez a gondolat azonban ellentétes a Szentírással. Vajon amikor Isten hatalmas, fantasztikus csodákat tett az izraelitákkal, akkor ez engedelmességre késztette őket? Nem, hanem folyamatosan engedetlenkedtek és lázadoztak Isten ellen, még akkor is, amikor a csodákat látták. A nép, amely szemtanúja volt annak, ahogyan Isten kettéválasztja a Vörös-tengert, később megkérdőjelezte, hogy képes-e egyáltalán győzelmet adni az Ígéret földjének lakói felett. Az igazság a Lukács 16:19–31-ben tárul elénk. A történetben egy ember a pokolban azt kéri Ábrahámtól, hogy küldje vissza Lázárt a testvéreihez a halottak közül, hogy figyelmeztesse őket. „Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül” (Lukács 16:31).

Jézus számtalan csodát tett, az emberek túlnyomó többsége mégsem hitt benne. Ha Isten ugyanúgy tenné a csodákat, mint tette a múltban, az eredmény ugyanaz lenne. Az emberek nagyot néznének, és egy kis ideig hinnének benne. Hitük sekélyes lenne, és abban a pillanatban eltűnne, amikor valami váratlan vagy rémisztő történne velük. A csodákra épülő hit nem egy érett hit. A legnagyobb csodát Isten az ember Jézus Krisztusban vitte véghez, amikor eljött a földre, és meghalt a kereszten a bűneinkért (Róma 5:8), hogy üdvösségünk legyen (János 3:16). Isten igenis még mindig tesz csodákat, csak egy jó részüket egyszerűen nem vesszük észre vagy letagadjuk. Ugyanakkor, nincs szükségünk további csodákra. Arra van szükségünk, hogy az üdvösség csodájában higgyünk, mégpedig a Jézus Krisztusba vetett hit által.

A csodák célja az volt, hogy a csodatevőt hitelesítsék. A Cselekedetek 2:22 így szól: „Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok.” Ugyanezt olvassuk az apostolokról is: „Apostolságom ismertetőjegyei a teljes állhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek” (2 Korinthus 12:12). Az evangéliummal kapcsolatban a Zsidók 2:4 ezt állítja: „Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.” A Szentírásban most már rendelkezésünkre áll a Jézus Krisztussal kapcsolatos igazság. A Szentírásban most már rendelkezésünkre állnak az apostolok írásai. Az Ige feljegyzése szerint hitünk sarokköve és alapja Jézus és az ő apostolai (Efézus 2:20). Ilyen értelemben már nincs szükségünk csodákra, mivel Jézus Krisztus és apostolainak üzenete már hitelesítést nyert, és pontosan feljegyzésre került a Szentírásban. Igen, Isten még ma is tesz csodát. Ugyanakkor nem feltétlenül kell elvárnunk, hogy ugyanúgy történjenek csodák, mint a bibliai időkben.

EnglishVissza a magyar oldalra

Még ma is tesz Isten csodát?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries