settings icon
share icon
Kérdés

A Biblia mit mond a szorongásról / aggodalmaskodásról?

Válasz


A Bibliának sok mondanivalója van a szorongásról, de maga a szó talán nem fordul elő túl gyakran benne. Helyette olyan rokonértelmű kifejezésekkel találkozunk, mint a baj, a gond, a nyugtalankodás, és az aggodalmaskodás.

A szorongásnak valószínűleg több konkrét oka van, mint amennyit itt felsorolhatnánk, egyes bibliai példák azonban jól rámutatnak néhány általános kiváltó okra. Mózes első könyvének 32. fejezetében annak lehetünk tanúi, amint Jákob sok év távollét után hazatér. Az otthon elhagyásának az volt az egyik oka, hogy elmenekülhessen testvére, Ézsau haragja elől, akitől Jákob elcsalta az apjuk által adott elsőszülöttségi jogot és áldást. Mikor aztán Jákob már közeledett szülőföldjéhez, meghallotta, hogy Ézsau 400 emberrel jön elébe. Jákob azonnal nyugtalankodni kezdett, mert szörnyű csatára számított a testvérével. Ebben az esetben a szorongást a megromlott kapcsolat és a rossz lelkiismeret okozta. Sámuel próféta könyvének első fejezetében azt láthatjuk, hogy Anna kétségbeesett, mert nem tudott foganni, és Peninna, férje másik felesége pedig kigúnyolta őt. Nyomorúságát a beteljesületlen vágyak és a riválisa általi zaklattatása okozta.

Eszter könyvének 4. fejezetében a zsidó nép azért szorong, mert egy királyi rendelet szabad teret adott arra, hogy lemészárolják őket. Eszter királyné pedig azért nyugtalankodik, mert elhatározza, hogy népe megmentése érdekében életét teszi kockára. A haláltól és az ismeretlentől való félelem a szorongás egyik kulcseleme.

Persze nem minden szorongás bűnös természetű. A Korinthusbeliekhez írt első levél 7:32 igeversében Pál apostol azt mondja, hogy a házasulatlan hívő férfinak arra van “gondja”, hogy az Úrnak szerezzen tetszést, míg a házas férfinak arra, hogy a felesége tetszését keresse. Ebben a kontextusban a gond nem számít bűnös félelemnek, hanem csupán mélyről fakadó, helyénvaló aggodalomnak.

Az aggodalmaskodásról szóló talán legismertebb igeszakasz a Máté evangéliuma 6. fejezetének hegyi beszédéből való. Urunk óva int minket attól, hogy az élet különböző gondjai miatt szorongjunk. Isten gyermeke számára még az olyan szükségletek, mint az élelem és a ruházat előkerítése sem ad okot az aggodalomra. Jézus Isten teremtéséből kölcsönzött példák által tanítja, hogy Mennyei Atyánk ismeri szükségleteinket, és be is tölti azokat. Ha Isten az olyan egyszerű kis létformákról is gondoskodik, mint a fű, a virágok és a madarak, akkor nem gondoskodik-e sokkal inkább az Ő képmására teremtett emberekről? Ahelyett, hogy olyan dolgok miatt aggódnánk, amelyek fölött semmi befolyásunk nincs, szívleljük meg inkább a következőt: “Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek [ vagyis az élethez szükséges dolgok] mind megadatnak néktek” (33. igevers, betoldva). Ha Istent helyezzük előtérbe, az már önmagában gyógyír lesz a szorongásra.

A szorongás vagy az aggodalom sokszor a bűn következménye, a gyógymód pedig a bűnnel való tudatos szembenézés. A Zsoltárok 32:1-5 szerint áldott az az ember, akinek megbocsátják a bűneit, és a bűnök megvallása által a bűntudat nehéz súlya is lehull. Talán egy megromlott kapcsolat okoz szorongást benned? Próbálj meg békét kötni az illetővel (2.Korinthusbeliekhez 13:11). Az ismeretlentől való félelem váltja ki a szorongásod? Add át a helyzetet annak az Istennek, Aki mindent tud, és Aki mindent irányít (Zsoltárok 68:20). Esetleg nyomasztó körülmények okoznak szorongást? Legyen hited Istenben. Amikor a tanítványok a viharban aggodalmaskodni kezdtek, Jézus először a hitük hiányát-, majd a szelet és a hullámokat dorgálta meg (Máté 8:23-27). Amíg Jézussal vagyunk, addig nincs mitől félnünk.

Számíthatunk arra, hogy az Úr gondoskodik szükségleteinkről, megvéd minket a gonosztól, vezet minket, és lelkünket biztonságban megőrzi az egész örökkévalóságon át. Lehet, hogy nem tudjuk megakadályozni, hogy szorongó gondolatok jussanak eszünkbe, a helyes reagálást viszont gyakorolhatjuk. A Filippibeliekhez 4:6-7 igerész arra tanít minket, hogy “semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

EnglishVissza a magyar oldalra

A Biblia mit mond a szorongásról / aggodalmaskodásról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries