settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a leányokról?

Válasz


Ahelyett, hogy a Biblia a gyermekeket “gyermekeknek” nevezné, gyakran “fiaknak és leányoknak” nevezi őket. Az ószövetségi genealógiákban, azaz leszármazási táblázatokban, a fiúkhoz képest ritkábban említik a lányokat, mivel a családi vérvonalat, annak minden áldásával és átkával együtt, a férfiak adták tovább. A legtöbb más olyan igehely azonban, ahol gyermekekről van szó, a fiakra és a lányokra egyaránt utal.

Az Ószövetségben gyakran előforduló metaforikus kifejezés a Sion leányai vagy a Jeruzsálem leányai átfogó értelemben a teljes Izráelre utal, de egyben Isten szerető, hosszútűrő kapcsolatára is, amit választott népével tart fenn (lásd pl. 2.Királyok 19:21; Ézsaiás 62:11). Jézus ugyanezt a kifejezést használja Lukács evangéliumának 23:28 igeversében. A leány szó a Jeruzsálem leánya metaforájának kontextusában arra utal, hogy Isten maga népe szerető Atyja.

Sok kultúrában (így minden bizonnyal az ókori zsidó kultúrában is) a nőt tekintették a családi élet és az otthon meghittsége oltalmazójának. Ézsaiás próféta megrendítő képet fest arról, hogy a korabeli nők és családok milyen mélyen voltak érintve az ítélet és a pusztulás idején: “Mert mint a bujdosó madár szétszórt fészek körül, olyanok lőnek Moáb leányai az Arnon gázlóin” (Ézsaiás 16:2). Mivel a nők egy nép fennmaradásának forrása és termékenységének kulcsa, az ítéletet elszenvedni kényszerülő társadalom lányaira való konkrét utalás az élet elvesztésének konnotációját hordozza magában, ezzel pedig csak mélyíti az igevers által közvetített egzisztenciális fenyegetettség érzését.

Az Újszövetség arról számol be, hogy Fülöp lányainál megvolt a prófétálás ajándéka (Apostolok Cselekedetei 21:9). Pünkösd napján a Lélek minden hívőre kiáradt, ami a Jóel próféta könyvének 2:28-32 igerészében található jövendölés beteljesedése volt: “...prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok. . . . És aképen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak” (Apostolok Cselekedetei 2:17-18). Mind a férfiak, mind pedig a nők élő edények a Szent Lélek rajtuk keresztül megnyilvánuló szolgálatára.

A fiak szóhoz hasonlóan a leányok szót is esetenként átvitt értelemben használja a Szentírás, mikor olyan emberekre hivatkozik, akiknek egy bizonyos szellemi tulajdonsága vagy jellemvonása valaki másról lett mintázva. A férjüknek engedelmeskedő feleségeket például Sára “leányai”-nak nevezi az 1.Péter 3:6 igerésze (lásd Károli 2011), ugyanis ők Sára istenfélő példáját követik, aki engedelmeskedett férje, Ábrahám szavának.

Az Úr azt szeretné, hogy mi, férfiak és nők egyaránt, úgy közeledjünk hozzá, mint Atyánkhoz. Ahogy a szerető leányok a tiszta magaviselet, valamint az örömmel és hálával teljes szív által tisztelik és becsülik földi apjukat, épp így tisztelhetik Istent szellemi leányai. Isten leányai fitestvéreikkel együtt alkotják Isten templomát és otthonát (Máté 23:8; Márk 3:32-33; János 14:23).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a leányokról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries