settings icon
share icon
Kérdés

A Biblia mit mond a bizonytalanságról?

Válasz


Bizonytalannak lenni lényegében azt jelenti, hogy nincs önbizalmunk, vagy másokban nem tudunk megbízni (lásd bizalmatlanság). A bizonytalanságnak számos oka van, a legfőbb ezek közül mégis az, hogy nem bízunk teljesen Istenben (Jeremiás 17:7-8). Hívőként viszont a következő bizonyosság birtokában vagyunk: “Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged” (Zsoltárok 9:11; lásd még 5.Mózes 31:8; Jeremiás Siralmai 3:57). Ha viszont egyszer már tudjuk, hogy Isten velünk van, akkor vajon miért fut át rajtunk a bizonytalanság érzése, miért vannak kétségeink és félelmeink? Olykor miért tűnik Isten olyan távolinak?

Sátán fegyvertárának az egyik legnagyobb eszköze a kétség. A Sátán imád arra késztetni minket, hogy megkérdőjelezzük valójában milyenek is vagyunk, illetve hogy másokhoz méricskéljük magunkat (Efézusbeliekhez 2:1-2; Efézusbeliekhez 6:12; 1.Sámuel 16:7). Azt akarja, hogy életünk értelmét és célját illetően elbizonytalanodjunk, továbbá hogy annak tekintetében is bizonytalanok legyünk, hogy hová tartunk, és pontosan hogyan jutunk el oda.

A bizonytalanság érzésének másik oka abban keresendő, hogy Isten helyett sokan a gazdagságra és földi javaikra támaszkodnak. A világ gyakran harsogja azt nekünk, hogy sikerünk mércéje a vagyonunk nagysága. Az olyan dolgokat, mint a legújabb elektromos kütyük-, a legmenőbb ruhák-, a leggyorsabb járművek- vagy a legnagyobb házak birtoklását a siker jelének tekintik, sőt, a baj elleni védelem eszközeinek. A Biblia azonban arra tanít minket, hogy ne a földi gazdagságba, hanem Istenbe reménykedjünk: “Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, a ki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra” (1.Timótheushoz 6:17, kiemelve; lásd még Márk 10:23-25; Lukács 12:16-21). Mivel a gazdagság bizonytalan, ezért kétség kívül bizonytalanságot hoz azokra, akik abban bizakodnak.

A bizonytalanság sokszor a jövőbeli események miatti aggodalom formájában ölt testet. Jézus nagyon is jól beleélte magát a helyzetünkbe, mikor a következőket mondta: “Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől. . . .” (Máté 6:31-34a). A jövőre vonatkozó aggodalommal teli félelmek voltaképp az Isten gondviselése felől való kétségben gyökereznek. Ez erős bizonytalanságérzetet és békétlenséget szül, ami végtére félelmet és depressziót eredményez. Mindig, mikor kételkedünk Istenben, a Sátán egy kis győzelmet könyvelhet el magának (Filippibeliekhez 4:6; 1.Péter 5:8).

A bizonytalanság abból is fakadhat, hogy túlságosan a világ dolgaival vagyunk elfoglalva: “Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete” (1.János 2:15). A biztonság nem található meg e világ dolgaiban, embereiben, vagy intézményeiben, beleértve a kormányzati intézményeket is. Néhány ember megszállottjává válik annak, hogy a kormányban megfelelő vezetők kell legyenek, hogy megfelelő törvényekre és a megfelelő politikára van szükség. Ha a kormánykerék (a szerintük) rossz kezekbe kerül, akkor már rögtön az egész nemzet pusztulását vizionalizálják. A Biblia viszont világosan azt tanítja nekünk, hogy Isten irányít, és hogy az Ő szuverenitása terjed ki a kormányzati vezetőkre is (Példabeszédek 21:1; Dániel 2:21). Miközben gyakorolnunk kell magunk a jó állampolgári magatartásban, és a lelkiismeretünk szerint kell szavazzunk, azt is fel kell ismerjük, hogy semmilyen kormányzati politika sem képes megváltani minket. Erre egyedül Isten képes (Ézsaiás 33:22; Zsoltárok 143:6; Jeremiás 17:5-6).

Mások a lelkipásztorukba vagy egyéb egyházi vezetőkbe vetik bizalmukat. Az emberek azonban cserbenhagyhatnak, és cserben is hagynak minket. Egyedül Krisztus a biztos alap. “Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, a ki benne hisz, az nem fut!” (Ézsaiás 28:16). Jézus a szilárd kőszikla, az egyetlen remény a biztonságra (Máté 7:24).

Nem ritka, hogy bizonytalanságunk oka az, hogy túlságosan is magunkkal vagyunk elfoglalva, vagy más szavakkal a “minden rólam szól” mentalitása uralkodik el rajtunk. A Biblia óvva int minket attól, hogy önmagunkkal teljen meg a szívünk, és gőgössé váljunk (Rómabeliekhez 12:3). Isten munkája “...nem erővel, sem hatalommal [végeztetik el], hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura” (Zakariás 4:6 – betoldva).

Az igazi biztonság érzése akkor köszönt be rád, amikor felismered, hogy Isten “...be fogja tölteni...” minden szükségedet “...az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban” (Filippibeliekhez 4:19). Mikor tehát a bizonytalanság érzésével birkózol, soha ne feledkezz meg Isten ígéretéről: “Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik” (Ézsaiás 26:3).

EnglishVissza a magyar oldalra

A Biblia mit mond a bizonytalanságról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries