Побарај GotQuestions.org македонски
вратете се назад на основната македонска страница

Што вели Библијата за жените пастори / проповедници и жените, кои имаат дадена служба?