Побарај GotQuestions.org македонски


Побарај:
Резултати на страница:

Свържи:някои от търсените думи всички търсени думи


вратете се назад на основната македонска страница

Што вели Библијата за жените пастори / проповедници и жените, кои имаат дадена служба?