settings icon
share icon
Jautājums

Kādas ir vīra un sievas lomas ģimenē?

Atbilde


Lai arī vīrieši un sievietes ir pilnīgi vienlīdzīgi attiecībās ar Kristu, tomēr Svētie Raksti norāda uz vīra un sievas specifiskajām lomām laulības dzīvē. Vīrs ir jāpieņem kā līderis savā mājā (1.Kor.11:3; Ef.5:23). Attiecībā pret sievu šī līderība nedrīkst būt diktatoriska, vīzdegunīga vai augstprātīga. Līderībai vajadzētu būt saskaņā ar Kristus doto piemēru baznīcas vadīšanā. ”Jūs, vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu” (Ef.5:25-26). Kristus mīlēja baznīcu (Savus cilvēkus) ar līdzjūtību, žēlastību, piedošanu, cieņu un pašaizliedzību. Tādā pašā veidā vīriem jāmīl savas sievas.

Sievām jāpakļaujas vīra autoritātei. ”Sievas, pakļaujieties saviem vīriem kā Tam Kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas Pestītājs; pakļaujaties vīriem kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum” (Ef.5:22-24). Lai arī sievām ir jāpakļaujas vīriem, tomēr Bībele atkārtoti māca, kā vīriem vajadzētu izturēties pret savām sievām. Vīram nekad nav jākļūst diktatoriskam, bet visā pilnībā jāciena sievas uzskati un vēlmes. Būtībā vēstulē Efeziešiem 5:28-29 ir teikts, ka vīriem jāmīl savas sievas kā sevi pašu – rūpējoties par tām un barojot tās. Vīra mīlestībai ir jābūt tādai pašai, kāda ir Kristus mīlestība pret saviem cilvēkiem, baznīcu.

”Sievas, esiet padotas saviem vīriem, jo tā tam jābūt Kunga Vārdā. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām” (Kol.3:18-19).” ”Vīri, lai jūsu lūgšanām nekas nestāvētu ceļā, dzīvojiet kopā ar savām sievām, apzinoties, ka viņas ir vājākas un tāpat kā jūs, arī ir žēlastībā iemantojušas ticību” (1.Pēt.3:7). No šiem pantiem mēs redzam, ka mīlestība un cieņa ir raksturīga abu - gan vīra, gan sievas lomām. Ja šīs abas ir klātesošas, tad autoritāte, vadība, mīlestība un pakļautība nebūs problēma nevienam no partneriem.

Attiecībā uz pienākumu dalīšanu Bībele norāda to, ka vīrs ir ģimenes apgādnieks. Tas nozīmē, ka viņš strādā un nopelna pietiekoši, lai nodrošinātu visas nepieciešamās sievas un bērnu vajadzības. Neveiksmes gadījumā rodas noteiktas garīgās sekas. ”Bet jā kāds nerūpējas par savējiem, sevišķi par mājiniekiem, tas noliedz ticību un ir ļaunāks par neticīgo” (1.Tim.5:8). Tātad, vīrs, kurš nepiepūlas pietiekoši, lai nodrošinātu savu ģimeni nevar saukties par pilntiesīgu Kristieti. Tomēr šis nenozīmē, ka sievai nav atļauts piedalīties ģimenes vajadzību nodrošināšanā. Sak.gr.31.nodaļā varam lasīt par dievbijīgu sievu, bet ģimenes vajadzību nodrošināšana tomēr nav viņas galvenais pienākums, tas ir vīra. Lai arī vīram vienmēr vajadzētu palīdzēt sievai audzināt bērnus un uzturēt mājā kārtību (tādējādi piepildot solījumu mīlēt sievu), tomēr Sak.gr..31 pants skaidri norāda, ka galvenokārt sieva ir atbildīga par mājas dzīvi. Pat, ja viņa agri ceļas un vēlu iet gulēt, viņas ģimene ir nodrošināta it visā. Šis nav vieglākais dzīves stils nevienai no sievietēm – īpaši pārtikušajā rietumu pasaulē. Tomēr, ir pārāk daudz sieviešu, kurām ir pārāk liela slodze, spriedze un kuras ir novestas gandrīz līdz lūzuma punktam. Lai novērstu šo, vīram un sievai caur lūgšanām vajadzētu pārvērtēt prioritātes un sekot cītīgāk Bībeles mācībai attiecībā uz savām lomām.

Konflikti attiecībā uz darbu dalīšanu var atgadīties katrā ģimenē, bet ja abi ir pakļāvuši savas dzīves Kristum, tad šie konflikti būs ļoti minimāli. Ja pāri uzskata, ka strīdi attiecībā uz darba dalīšanu mājās notiek pārāk bieži, vai arī strīdi ir raksturīgi šai laulībai, tad problēma drīzāk ir garīga veida. Šādā gadījumā abiem laulātajiem vajadzētu atkārtoti nodoties lūgšanām un caur tām padevīgi pakļauties Kristum vispirms un tikai pēc tam viens otram ar mīlestības, un cieņas pilnu attieksmi.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kādas ir vīra un sievas lomas ģimenē?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries