settings icon
share icon
Jautājums

Vai bērni tiek sodīt par vecāku grēkiem?

Atbilde


Bērni netiek sodīti par vecāku izdarītajiem grēkiem, ne arī vecāki tiek sodīti par bērnu izdarītajiem grēkiem. Katrs no mums ir atbildīgs par saviem paša grēkiem. Eceh.gr.18:20 ir teikts: ”Bet dēlam nav jānes sava tēva noziegums, un tēvam nav jānes dēla noziegums.” Šis pants skaidri norāda, ka katrs saņems sodu tikai un vienīgi par savu paša grēku.

Ir pants, kas ir radījis neskaidrības un daudziem licis ticēt, ka Bībele māca par starppaaudžu sodu attiecībā uz grēku, bet šis izskaidrojums nav pareizs. Šis pants ir lasāms 2.Moz.gr.20:5, kurā ir runāts par kalpošanu elkiem: ”Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešajam un ceturtajam augumam tiem, kas Mani ienīst.” Šis pants nerunā tik daudz par sodu kā par sekām. Pants saka, ka cilvēka grēka sekas var ietekmēt daudzas paaudzes. Dievs teica izraēliešiem to, ka viņu bērni jutīs ietekmi par savu vecāku izdarītajām izvēlēm kā dabiskas sekas viņu nepaklausībai un Dieva nīšanai. Bērni, kas audzināti ar šādu attieksmi var rīkoties tikpat nepareizi kā to vecāki tādējādi iekrītot nepaklausības nostiprinātajā sistēmā. Nepaklausīgas paaudzes ietekmē rodas tik liels ļaunums, ka ir nepieciešamas vairākas paaudzes līdz tie pilnīgi atveseļojas. Dievs neuzskata nevienu par vainīgu vecāku izdarīto kļūdu dēļ, bet dažreiz mēs ciešam par vecāku grēkiem kā to varam lasīt 2.Moz.gr.20:5.

Lasot Eceh.gr.18:20 teikto skaidri redzam, ka katrs no mums ir atbildīgs par sava paša grēkiem un tiek sodīts atbilstoši tiem. Mēs nespējam dalīt savus grēkus ne ar vienu citu ne arī uzlikt vainu par tiem uz kādu citu. Tomēr viens izņēmums ir spēkā un tas attiecas uz pilnīgi visu cilvēci. Viens cilvēks iznesa uz Sevis visas cilvēces grēkus un samaksāja sodu par tiem, lai grēcinieki tiktu padarīti taisnīgi un nevainīgi Dieva priekšā. Šis cilvēks ir Jēzus Kristus. Dievs sūtīja Jēzu pasaulē, lai apmainītu Viņa pilnību pret mūsu grēkiem. ”To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2.Kor.5:21). Jēzus Kristus paņem prom visu grēcinieku sodu, ja tie nāk pie Viņa ticībā.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai bērni tiek sodīt par vecāku grēkiem?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries