settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir teisma evolūcija?

Atbilde


Teisma evolūcija ir viens no trim oriģinālajiem, galvenajiem pasaules uzskatiem par to, kā radās zeme un visums. Otrs ir ateistiskās evolūcijas uzskats, zināms kā Darvina evolūcija un naturālistiskā evolūcija. Trešais ir īpašais kreacionisms (koncepcija, kas dzīvās dabas daudzveidību skaidro kā dievišķās radīšanas, nevis evolūcijas rezultātu), turpmāk tekstā- radīšana.

Ateistiskā evolūcija saka, ka Dieva nav un dzīvā radība var rasties un ir radusies no iepriekš eksistējošām, nedzīvām lietām naturālo likumu ietekmē (kā piem. gravitāte u.c.), pat ja šo naturālo likumu izcelšanās nav izskaidrota. Īpašā radīšana saka, ka Dievs radīja dzīvi tieši, uzreiz un no nekā.

Teistiskā evolūcija nespēj izšķirties starp divām lietām. Pirmā alternatīva pieņem, ka Dievs pastāv, bet Viņš nav bijis iesaistīts pašā dzīves sākumā, tās izcelsmē. Viņš varētu būt radījis vienu nedalītu dabisko vienību, kas parādās visā izveidotajā; Viņš varētu būt bijis tas, kas radījis dabiskos likumus un pat, Viņš varētu būt bijis tas, kas radījis visas šīs lietas ar iespējamo dzīvības parādīšanos no paša sākuma, bet kādā nezināmā laika sprīdī Viņš atkāpās un ļāva radībai pārņemt vadību. Viņš atļāva tai darīt visu, ko tā grib darīt - lai kas tas arī nebūtu - un galu galā dzīve sāka rasties no nedzīvām matērijām. Šis viedoklis ir līdzīgs ateistiskajam evolūcijas viedoklim tajā, ka tas pieņem dabisko jeb naturālo dzīves izcelšanos.

Otrā teiskās evolūcijas alternatīva pieņem, ka Dievs nav veicis tikai vienu vai dažus brīnumus radot oriģinālo dzīvi tādu, kādu mēs to zinām, bet gan Viņa brīnumi bija pastāvīgi. Viņš vadīja dzīvi soli pa solim uz attīstību, kuras laikā sākotnējā vienkāršība attīstījās līdz mūsdienu sarežģītībai līdzīgi, kā to saka Darvina evolucionārais dzīves koks (no zivs radās abinieki, no tiem rāpuļi, no tiem putni un zīdītāji utt.). Dievs iejaucās tikai tajos posmos, kuros dzīve nebija spējīga attīstīties dabiski (kā rāpuļa loceklis var pārvērsties putna spārnā?). Šis viedoklis ir līdzīgs īpašajai radīšanai ar uzskatu, ka mazliet, nelielā mērā Dievs rīkojās pārdabiski radot dzīvi tādu, kādu mēs to zinām.

Pastāv neskaitāmas atšķirības starp Bībeles īpašo radīšanas perspektīvu un teistiskās evolūcijas perspektīvu. Viena, ļoti nozīmīga atšķirība skar teistu attiecīgos uzskatus par nāvi. Teistiskie evolucionisti sliecas ticēt, ka zeme ir biljoniem gadus veca un ģeoloģiskās slejas, saturošas pārakmeņojumu ierakstus, piedāvā ilgus laikmeta periodus. Pēc viņu uzskata cilvēks parādījās tikai pie pēdējiem pārakmeņojumu aprakstiem. Teistiskie evolucionisti tic, ka daudzas radības dzīvoja, mira un izzuda pirms cilvēka vēlākās parādīšanās. Tas nozīmē, ka saskaņā ar viņu uzskatiem nāve pastāvēja jau pirms Ādama un Ievas grēkā krišanas.

Bībeliskā radīšana tic, ka zeme ir relatīvi jauna un visi aprakstītie, atzīmētie pārakmeņojumi ir radušies pirms un pēc Noasa plūdu laikiem. Noslāņojumu kārtas ir parādījušās caur cietu ķermeņu jeb gāzes pārvēršanos šķidrumā un caur hidroloģisko šķirošanos; abi no šiem ir novēroti kā fenomenālas parādības. Tas viss kopumā atklāj un parāda pārakmeņojumus, nāvi un masu slepkavības, ar to aprakstot daudzus gadu simteņus pēc Ādama grēkā krišanas.

Cita, nozīmīga atšķirība starp šīm divām pozīcijām ir tā, kā viņi lasa jeb interpretē pirmo Mozus grāmatu. Teistiskie evolucionisti cenšas aprakstīt vai nu dienas perioda teoriju vai arī ierāmēto teoriju un abas teorijas ir alegoriski interpretējumi attiecībā uz 1.Mozus gr.1.nodaļā aprakstīto radīšanas nedēļu. No Kristiešu viedokļa abi teistiskās evolūcijas uzskati ir kļūdaini tajā, ka tie nesaskan nevienā punktā ar 1.Moz.gr.1.nod. aprakstīto patieso radīšanas ziņojumu.

Teistiskās evolūcijas piekritēji iztēlojas Darvina scenāriju, kurā tika attīstītas zvaigznes, pēc tam saules planēta, pēc tam zeme, vēlāk augi un dzīvnieki un tikai pēc tam cilvēks. Abi teisma evolūcijas uzskati nesaskan attiecībā uz Dieva lomu notikumu izvēršanā, bet kopumā tie saskan ar Darvina grafiku. Šis grafiks ir pretrunā ar patieso radīšanas ziņojumu. Piemēram, 1.Moz.grāmatā pirmajā nodaļā ir rakstīts, ka zeme bija radīta pirmajā dienā, bet saule, mēness un zvaigznes tika radītas tikai nākošajā dienā. Daži strīdas un mēģina pierādīt, ka vārdu formulējums pirmās Mozus grāmatas pirmajā nodaļā vedina uz domām, ka saule, mēness un zvaigznes faktiski bija radīti pirmajā dienā, bet tie nebija redzami zemes atmosfēras dēļ līdz pat ceturtajai dienai tādējādi norādot, ka šie spīdekļi tika radīti tikai ceturtajā dienā. Šis viedoklis ir nedaudz pārspīlēts, jo 1.Mozus grāmatas 1.nodaļa ļoti skaidri norāda, ka zemei nebija atmosfēras līdz pat otrajai dienai. Ja saule, mēness un zvaigznes būtu radītas pirmajā dienā, tad šie spīdekļi būtu redzami jau tajā pašā, pirmajā dienā.

Kā arī, 1.Mozus grāmatas pirmajā nodaļā ir ļoti skaidri norādīts, ka putni tika radīti kopā ar jūras radībām piektajā dienā, bet zemes dzīvnieki netika radīti līdz pat sestajai dienai. Šis ir tiešā pretrunā ar Darvina uzskatu, ka putni ir attīstījušies no zemes dzīvniekiem. Bībeliskais ziņojums saka, ka putni tika radīti pirms dzīvniekiem. Teisma piekritēji apgalvo pretējo.

Modernajā Kristietībā visneveiksmīgākā tendence ir pārinterpretēt 1. Mozus grāmatu no atšķirīga redzes viedokļa tikai tāpēc, lai to varētu pielāgot evolūcijas teorijai. Daudzi, labi zināmi Bībeles skolotāji un apoloģēti (Kādu uzskatu, mācības, kustības aizstāvis, slavinātājs) ir padevušies evolūcijas pieņēmumiem un noticējuši, ka pirmās Mozus grāmatas stingrs literārais interpretējums kaut kādā veidā ir neizdevīgs Kristietības ticamībai. Lai arī kā, evolucionisti zaudē cieņu pret tiem, kuru ticība Bībelei ir tik ļoti niecīga, ka tie gatavi ātri vien ielaisties jebkurā kompromisā. Lai arī daudzi, patiesi radīšanas piekritēji akadēmiskajā pasaulē sarūk, tomēr vairākas uzticīgas organizācijas kā piem. ”Atbildes uz 1.Mozus grāmatu,” ”Radīšanas Izmeklēšanas Sabiedrība” un ”Radīšanas Izmeklēšanas Institūts” ir apstiprinājuši, ka Bībele ir ne tikai savienojama ar reālo zinātni, bet apstiprina arī to, ka neviens Bībelē atrodamais vārds nekad nav pierādīts kā nepatiess caur reālo zinātni. Bībele ir dzīvā Dieva Vārds, ko mums ir devis Pats visa universa Radītājs un Viņa dotais apraksts, kā Viņš radīja universu, nav apvienojams ar evolūcijas teoriju un ne pat ”teisma” sapratni par evolūciju.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir teisma evolūcija?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries