settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir starplaika teorija? Vai notika kaut kas īpašs starp 1.Moz.gr.1:1 un 1.Moz.gr.1:2 aprakstīto?

Atbilde


1.Moz.gr.1:1-2 autors raksta: ”Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem.” Starplaika teorija ir uzskats, ka Dievs radīja funkcionālu pasauli ar visiem dzīvniekiem, ieskaitot arī dinozaurus un citas radības, kuras mēs zinām tikai no pārakmeņojumiem. Pēc tam, teorija saka, ka kaut kas notika un pasaule tika iznīcināta visā pilnībā – daži domā, ka tas bija Sātana krišanas laiks uz zemes – tā, ka zeme palika tukša un neiztaisīta. Tajā mirklī Dievs sāka visu no gala, radīja zemi paradīzes formā, kā tas ir aprakstīts tālākajās 1.Moz.grāmatas nodaļās.

Attiecībā uz šo teoriju pastāv pārāk daudz problēmu, lai spētu pienācīgi attēlot lietas izklāsta būtību. Ja kaut kas svarīgs būtu noticis starp šajos divos pantos rakstīto, tad Dievs to noteikti būtu mums pateicis. Dievs nebūtu noklusējis tik svarīgu lietu atstājot mūs neziņā par tik svarīgiem notikumiem. 1.Moz.gr.1:31jā pantā Dievs paziņoja, ka viss Viņa radītais ir ”ļoti labs.” Pilnīgi noteikti Viņš to nevarētu teikt, ja ļaunums jau būtu bijis iegājis pasaulē caur Sātana krišanu ”starplaika” periodā. Kā arī, ja atzīmētie pārakmeņojumi ir izskaidrojami kā starplaika periodā esošie gadu miljoni, tad nāve, slimības un ciešanas bija izplatītas jau daudzus gadus pirms Ādama krišanas. Bet Bībele saka, ka tas bija Ādama grēks, kas pasaulē ieviesa nāvi, slimības un ciešanas visai dzīvei: ”caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve” (Rom.5:12).

Tie, kuri atbalsta starplaika teoriju dara to, lai saskaņotu moderno zinātnieku teorijas par veco zemi – ticību, ka zeme ir biljoniem gadus vecāka, nekā ar ģenealoģijas palīdzību izrēķinātais, patiesais zemes ilgums (saskaņā ar Bībeli). Pat labi domājošie evaņģēlisti ir gājuši šos maldu ceļus skaidrojot lielu daļu 1.Moz.grāmatā rakstītā alegoriski, bet pārējos Rakstus interpretējot to parastajā, literārajā veidā. Vai Ādams bija burtiska, reāli dzīvojuša persona? Kā mēs zinām? Ja viņš nav bijis reāli dzīvojoša persona, tad, vai tā ir taisnība, ka caur viņu pasaulē iegāja grēks? Vai arī šo izskaidrosim alegoriski? Kā arī, ja Ādams nekad nav bijis reāla persona un tādējādi neieviesa pasaulē grēku, kuru mēs visi tagad iemantojam, tad arī Jēzum nebija nozīmes mirt pie krusta. Neprecīzais grēka attēlojums noraida Kristus nākšanas patieso iemeslu un noliedz 1.vēstulē Kor.15:22 teikto: ”Jo, kā visi mirst Ādamā, tā Kristū visi tiks darīti dzīvi.” Tātad, Kristieši paši par sevi ir vienkārši joks un viss Bībelē teiktais ir tikai stāsti un pasakas. Vai mēs neredzam kurp ejam ar šāda veida ”domāšanu?”

Vienkārši nav iespējams pirmajā Mozus grāmatā teikto saskaņot ar uzskatu, ka visa radīšana notika ilga perioda laikā; ne arī, ka šā perioda laikā kaut kas notika starp 1.Moz.gr.1:1 teikto un 1.Moz.gr.1:2 teikto. Vai ir iespējams, ka kaut kas tomēr bija noticis starp 1.Moz.gr.1:1 un 1:2 teikto? Nē, nav iespējams un nenotika absolūti nekas! 1.Moz.gr. 1:1 ir stāstīts kā Dievs radīja debesis un zemi. 1.Moz.gr.1:2 Dievs sniedz plašāku informāciju - to, ka pirms Viņš radīja zemi tā bija tukša, tumša un neiztaisīta; tā nebija pabeigta un radību apdzīvota. Visa pārējā 1.Moz.grāmatas pirmā nodaļa stāsta, kā Dievs pabeidza zemes radīšanu piepildot to ar dzīvi, skaistumu un labestību. Bībele ir patiesa un perfekta (Psalmi 19:7-9). Zinātnei nekad nav izdevies pierādīt ne vismazāko lietu kā nepatiesu un nekad neizdosies. Bībele ir augstākā, galējā patiesība un tāpēc ir jāuzskata par standartu pēc kā būtu vērtējamas visas zinātniskās teorijas, bet ne otrādi.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir starplaika teorija? Vai notika kaut kas īpašs starp 1.Moz.gr.1:1 un 1.Moz.gr.1:2 aprakstīto?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries