settings icon
share icon
Jautājums

Ko Bībele saka par šķiršanos un atkārtotām laulībām?

Atbilde


Pirmkārt, lai arī kādam uzskatam par šķiršanos katrs cilvēks izvēlas ticēt, ir svarīgi atcerēties vārdus no Bībeles, no Maleahija grāmatas 2:16 „Es ienīstu šķiršanos, saka Tas Kungs, Israēla Dievs.” (tulk. no angļu valodas) Saskaņā ar Bībeli, Dieva plāns laulībai ir tāds, ka tās ir saistības uz mūžu. „Tātad, viņi vairs nav divi, bet viena miesa; ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.” (Mateja ev. 19:6) Taču, Dievs saprot, ka, tā kā laulība sevī ietver divus grēcīgus cilvēkus, šķiršanās notiks. Tāpēc Vecajā Derībā Dievs deva dažus norādījumus, lai pasargātu to cilvēku, no kura šķiras, īpaši sievietes (5. Mozus 24:1-4). Jēzus vēlāk norādīja, ka šie likumi tika doti cilvēku cietās sirds dēļ, nevis tāpēc, ka Dievs vēlētos, ka cilvēki šķiras (Mateja ev. 19:8).

Diskusija par to, vai Bībele pieļauj šķiršanos un atkārtotas laulības, sakņojas Jēzus vārdos Mateja ev. 5:32 un 19:9. Frāze „izņemot netiklības gadījumu” ir vienīgā vieta Bībelē, kas it kā dod Dieva piekrišanu tam, lai cilvēki varētu izšķirties un apprecēties vēlreiz. Bet daudzi Bībeles pētnieki uzskata, ka šis „izņēmuma gadījums” attiecas tikai uz saderināšanās periodu. Saskaņā ar jūdu tradīcijām, vīrietis un sieviete tika uzskatīti par precētiem jau tad, kad viņi bija vēl tikai saderinājušies. Netiklība šajā periodā tad būtu vienīgais iemesls tam, ka šādi cilvēki šķiras.

Taču, grieķu valodas vārds, kas ir tulkots kā „neuzticība, netiklība laulībā” nozīmē jebkura veida seksuālu netiklību, kā seksuālas attiecības pirms laulībām, prostitūciju, laulības pārkāpšanu, utt. Ir iespējams, ka Jēzus šeit saka, ka šķiršanās ir pieļaujama tad, ja ir notikusi jebkura veida seksuāla netiklība. Seksuālās attiecības ir neatņemama un būtiska laulības sastāvdaļa („šie divi būs viena miesa”) (1. Mozus 2:24; Mateja 19:5; Efeziešiem 5:31). Tāpēc, šo ciešo saišu pārraušana, iesaistoties citās seksuālās attiecībās ārpus laulības, varētu būt iespējams iemesls laulības šķiršanai. Ja tas tā ir, tad Jēzus runā arī par atkārtotām laulībām šajā rakstu vietā. Frāze „un prec citu” (Mateja ev. 19:9) norāda uz to, ka gan šķiršanās, gan atkārtotas laulības ir pieļaujamas šajā izņēmuma gadījumā, lai arī kāda būtu šī izņēmuma interpretācija. Ir svarīgi atzīmēt, ka tikai „nevainīgajai pusei” ir atļauts apprecēties vēlreiz. Lai gan tas nav minēts tekstā, atļauja apprecēties vēlreiz ir Dieva žēlastības apliecinājums tai pusei, pret kuru ir izdarīts šis netiklības grēks, bet ne tam cilvēkam, kurš ir iesaistījies netiklajās darbībās. Varētu būt gadījumi, kad arī „vainīgajai pusei” tiek dota atļauja apprecēties vēlreiz, bet šāds princips neparādās šajā tekstā.

Daži uzskata, ka 1. Korintiešiem 7:15 ir atrodams vēl viens „izņēmums”, iemesls iespējamai laulības šķiršanai – tas ir tad, ja neticīgs laulātais šķiras no ticīgā. Taču, šī Bībeles vieta nepiemin atkārtotas laulības, bet apliecina tikai to, ka šādā gadījumā ticīgais vairs nav saistīts šādā laulībā, ja neticīgais vēlas šķirties. Citi uzskata, ka arī vardarbība ģimenē (gan pret otru laulāto, gan pret bērniem) ir pamatots iemesls, lai šāda laulība tiktu šķirta, lai gan šādi iemesli Bībelē netiek pieminēti. Tas tā tiešām varētu būt, lai gan nav pareizi izdarīt dažādus pieņēmumus par to, ko Dieva Vārds varētu teikt.

Reizēm debatēs par to, kas tad ir pieļaujamie izņēmumi laulības šķiršanai aizmirstas fakts, ka, lai arī ko nozīmē „netiklība laulībā”, šādā gadījumā šķiršanās ir pieļaujama, nevis obligāta. Pat, ja ir notikusi laulības pārkāpšana, laulātais pāris var ar Dieva žēlastību mācīties piedot viens otram un atjaunot savu laulību. Dievs mums ir piedevis daudz vairāk, tāpēc mēs noteikti varam sekot Viņa piemēram un piedot savam laulātajam šo laulības pārkāpšanas grēku (Efeziešiem 4:32). Taču, diezgan bieži laulības pārkāpējs neizjūt nožēlu par savu rīcību un to turpina. Šis ir tas gadījums, kur, visticamāk, var pielietot Mateja ev. 19:9 pantu. Daudzi cilvēki tūlīt pēc vienas laulības izjukšanas skatās atkārtotu laulību virzienā, lai gan Dievs varbūt vēlētos, lai tie paliek neprecēti. Dievs reizēm aicina cilvēkus palikt neprecētiem, lai tie varētu ar nedalītu uzmanību pievērsties Viņam (1. Korintiešiem 7:32-35). Atkārtotas laulības dažos gadījumos ir iespējamas, bet tas nenozīmē, ka tā ir vienīgā iespēja.

Satraucoši ir tas, ka šķiršanās procents aktīvi ticīgu cilvēku vidū ir apmēram tikpat liels, kā starp nekristiešiem. Bībele dara skaidri zināmu to, ka Dievs ienīst šķiršanos (Maleahija 2:16) un, ka izlīgšanai un piedošanai vajadzētu būt tām lietām, kas raksturo kristīga cilvēka dzīvi (Lūkas ev. 11:4, Efeziešiem 4:32). Taču, Dievs saprot arī to, ka šķiršanās būs, un arī Viņa bērnu vidū. Šķirtenis un/vai vēlreiz apprecējies cilvēks, arī tad, ja viņa gadījums neiekļaujas Bībelē minēto izņēmumu sarakstā Mateja e. 19:9, lai nejūtas Dieva mazāk mīlēts! Reizēm Dievs var lietot un vērst par labu arī ticīgo nepaklausību un grēku.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko Bībele saka par šķiršanos un atkārtotām laulībām?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries