Kas ir pelagisms un pus – pelagisms?


Jautājums: Kas ir pelagisms un pus – pelagisms?

Atbilde:
Pelagiuss bija mūks, dzīvojis mūsu ēras 300 gadu beigās un 400 gadu sākumā. Pelagiuss mācīja, ka cilvēks piedzimst nevainīgs, bez oriģinālā jeb iemantotā grēka traipa. Viņš ticēja, ka Dievs radīja katra cilvēka dvēseli tieši un tāpēc katra cilvēka dvēsele oriģināli bija brīva no grēka. Pelagiuss ticēja, ka Ādama grēks netika iespaidojis nākošās cilvēces paaudzes. Šis viedoklis tapa zināms kā pelagisms jeb pelagiānisms.

Pelagisms ir pretrunā ar daudzu Svēto Rakstu principiem. Pirmkārt, Bībele saka, ka esam grēcīgi jau no paša ieņemšanas brīža (Psalms 51:7). Bībele māca, ka visa cilvēce mirst grēka rezultātā (Ec.gr.18:20; Rom.6:23). Lai arī pelagisms saka, ka cilvēks nav piedzimis ar dabisko noslieci attiecībā pret grēku, Bībele māca pretējo (Rom.3:10-18). Vēstulē Romiešiem 5:12 ir ļoti skaidri pateikts, ka Ādama grēks ir iemesls tam, ka visa cilvēce ir inficēta ar grēku. Katrs, kurš ir audzinājis bērnu var apliecināt, ka mazi bērni ir jāmāca uzvesties; tie nav jāmāca uz palaidnībām un kā grēkot. Tādējādi pelagisms ir skaidri ne Bībelisks un vienmēr noraidāms.

Pus – pelagisms būtībā māca to, ka cilvēce ir sabojāta ar grēku, bet ne līdz tādai pakāpei, ka nav spējīga sadarboties ar Dieva žēlastību pati saviem spēkiem. Pus – pelagisms savā dziļākajā būtībā ir daļēja izvirtība, pretēja pilnīgai izvirtībai. Tie paši Svētie Raksti, kas ir pret pelagismu, atspēko un noraida arī pus – pelagismu. Rom.3:10-18 pantos rakstītais pavisam noteikti neapraksta cilvēci kā tādu, kas tikai daļēji sabojāta ar grēku. Bībele ļoti skaidri māca, ka mēs paši ar saviem spēkiem neesam spējīgi sadarboties ar Dieva žēlastību un vēlību. Dievam ir ”jāvelk” mūs pie Sevis. Jāņa evaņģēlijā 6:44 varam lasīt: ”Neviens nevar nākt pie Manis, ja viņu nevelk Tēvs, kas Mani sūtījis, un Es viņu celšu augšā pastarā dienā.” Tāpat kā pelagisms, arī pus – pelagisms ir ne Bībelisks un tādējādi noraidāms.

English
Atpakaļ uz latvisko versiju
Kas ir pelagisms un pus – pelagisms?