settings icon
share icon
Jautājums

Kādi bija atšķirīgie Pāvila misijas ceļojumi?

Atbilde


Jaunais Testaments apraksta trīs Pāvila misionāros ceļojumus, kuru laikā viņš izplatīja Kristus evaņģēliju Mazāzijā un Eiropā. Apustulis Pāvils bija augsti izglītots, vadošs ebrejs sākotnējā vārdā Sauls. Dzīvojot Jeruzalemē, uzreiz pēc Kristus nāves un augšāmcelšanās, viņš darīja visu, lai iznīcinātu Kristīgās baznīcas (cilvēkus, kas pulcējās kopā). Viņš pat piedalījās pie pirmā Kristīgā mocekļa Stefana nāves soda izpildīšanas (Ap.d.gr.7:55, 8:4).

Ceļā uz Damasku, ar nolūku, lai atrastu un ieslodzītu cietumā pēc iespējas vairāk Kristiešu, Pāvils satika Kungu. Viņš nožēloja savu darīto un piegriezās ticībā Jēzum. Pēc visa pieredzētā viņš mēģināja pārliecināt gan ebrejus, gan Kristiešus, ka ir pārvērties. Daudzi šaubījās un neticēja viņam. Tomēr tādi Kristieši kā Barnabass pieņēma viņu un aizstāvēja. Vēlāk viņi kļuva par partneriem un ceļoja kopā.

Trijos atšķirīgajos misijas ceļojumos (katrs no tiem ilga vairākus gadus) Pāvils sludināja labās ziņas par Jēzu daudzās piekrastes un tirdzniecības ceļu pilsētās. Sekojošais ir īss kopsavilkums par šiem trim ceļojumiem.

Pāvila pirmais ceļojums (Ap.d.13:14): Pāvils atbildēja Dieva aicinājumam un sludināja Kristu. Pāvils kopā ar Barnabasu atstāja Antiohas baznīcu Sīrijā. No sākuma viņi sludināja evaņģēliju pilsētu sinagogās. Bet tā kā ebreji noraidīja Kristu, misionāri atpazina Dieva aicinājumu un sāka liecināt Kristu visiem tiem, kas nebija ebreji.

Tāpēc, ka viņš skaidri un droši sludināja liecību par Kristu, Sauls (Dieva pārdēvēts par Pāvilu), kurš bija vajātājs kļuva par vajāto. Tie, kuri noraidīja ziņu par pestīšanu caur Jēzu Kristu mēģināja viņu apturēt un dažādi kaitēt. Vienā no pilsētām viņš bija nomētāts ar akmeņiem un atstāts zemē nomiršanai. Tomēr neskatoties uz sitieniem, tiesas procesiem un ieslodzījumiem viņš turpināja sludināt Kristu.

Pāvila sludināšana ne ebrejiem radīja diskusijas par to, kurš varētu tikt glābts un kā tas var notikt. Viņa pirmā un otrā ceļojuma starpā viņš piedalījās konferencēs Jeruzalemē pārrunājot pestīšanas veidus un ceļus. Beidzot visi nonāca pie slēdziena, ka visi ne ebreji var saņemt Jēzu bez pakļaušanās ebreju tradīcijām.

Pāvila otrais ceļojums (Ap.d.15:36-18:22): pēc Antiohā pavadītā laika un baznīcas radīšanas Pāvils bija gatavs otrajam ceļojumam. Viņš lūdza Barnabasu pievienoties viņam apciemojot no jauna pirmā ceļojuma laikā nostiprinātās baznīcas jeb draudzes. Tomēr dažu domstarpību dēļ viņi izšķīrās. Bet Dievs šo konfliktu pārvērta pozitīvā lietā – radās divas misionāru grupas. Barnabass kopā ar Jāni Marku devās uz Kipru, bet Pāvils kopā ar Silu devās uz Mazāziju.

Dievs veiksmīgi vadīja Pāvilu un Silu uz Grieķiju tā atnesot labās ziņas, t.i. evaņģēliju, uz Eiropu. Filipīnā misionāru grupa tika piekauta uz ieslodzīta cietumā. Līksmībā, ka viņi cieš par Kristu, viņi dziedāja dziesmas. Negaidītā veidā Dievs izsauca zemestrīci un cietuma durvis atvērās. Viņi tika atbrīvoti no cietuma važām. Pārsteigtais cietumsargs kopā ar ģimeni ticēja Kristum, bet vietējā valdība lūdza tos doties projām.

Ceļojumā uz Atēnām Pāvils sludināja ziņkārīgajiem klausītājiem Marsa uzkalnā. Viņš sludināja vienīgo patieso Dievu, kuru viņiem vajadzēja zināt un kalpot bez cilvēku radītajiem elkiem. Kā visās citās vietās – daži vīpsnāja, bet daži ticēja.

Pāvils mācīja visus, kuri ticēja Kristum un palīdzēja nodibināt draudzes. Sava otrā ceļojuma laikā Pāvila mācības rezultātā radās daudz citu apustuļu no dažādiem sociālajiem slāņiem. Tie bija jauns vīrietis vārdā Timotejs, biznesa lēdija vārdā Lidija un precēts pāris Akvila un Priscilla.

Pāvila trešais ceļojums (Ap.d.18:23-20:38): sava trešā ceļojuma laikā Pāvils dedzīgi, ar visu sirdi sludināja Mazāzijā. Dievs apstiprināja viņa ziņu ar brīnumu izrādīšanu. Ap.d.20:7-12 stāsta par Pāvila un Troas mācību vienā no izcili gariem sludinājumiem. Kāds jauns vīrietis sēdēja uz loga palodzes un klausoties mācībā aizmiga, un izkrita pa logu. Pāvils brīnumainā kārtā atdzīvināja viņu.

Redzot pārdabiskos notikumus jaunie ticīgie no Efezas sadedzināja burvju grāmatas. No otras puses, elku izgatavotāji nebija gluži apmierināti, jo viņu bizness cieta zaudējumus sakarā ar šo vienīgo, patieso Dievu un Viņa Dēlu. Kāds sudrabkalis vārdā Demetrijs uzsāka plašu dumpi slavinot savu dievību Diānu. Pāvilam nepārtraukti sekoja izmēģinājumi un pārbaudes. Tomēr vajāšanas un pretestības galu galā stiprināja patiesos Kristiešu un evaņģēlijs tika izplatīts.

Sava trešā ceļojuma beigās Pāvils zināja, ka viņš var tikt ieslodzīts cietumā un varbūt pat nogalināts. Viņa pēdējie vārdi Efezas iedzīvotājiem, ticīgajiem (baznīcai) demonstrē viņa karsto pieķeršanos un nodošanos Kristum: ‘’Jūs zināt, ka jau no pirmās dienas, kopš ierados Āzijā, visu laiku esmu bijis kopā ar jums, kalpodams Kungam visā pazemībā, asarās un pārbaudījumos, kas cēlušies jūdu sazvērestību dēļ. Neko noderīgu neesmu jums noklusējis, kas jums netiktu darīts zināms vai izskaidrots visiem kopā un atsevišķi pa mājām. Gan jūdiem, gan grieķiem esmu liecinājis atgriešanos pie Dieva un ticību uz mūsu Kungu Jēzu. Un, redzi, tagad, garā saistīts, es dodos uz Jeruzalemi un nezinu, kas mani tur gaida; vienīgi Svētais Gars man ik pilsētā pasludina, ka mani gaida važas un ciešanas. Bet savu dzīvību es nekādi neuzskatu par vērtīgu. Kaut tik es varētu pabeigt savu gājumu un kalpošanu, ko esmu saņēmis no Kunga Jēzus, - apliecināt Dieva žēlastības evaņģēliju’’ (Ap.d.20:18-24).

Daži no Bībeles skolotājiem sliecas domāt, ka ir bijis arī ceturtais ceļojums un agrās Kristietības vēsture šķiet, ka apstiprina šo domu. Tajā pašā laikā nepastāv skaidrs un pārliecinošs pierādījums par ceturto ceļojumu pašā Bībelē, kā tam vajadzētu būt pēc Apustuļu darbu grāmatas beigām.

Visu Pāvila misijas ceļojumu mērķis bija viens un tas pats: sludināt Dieva žēlastību grēku piedošanā caur Jēzu Kristu. Dievs izmantoja Pāvila kalpošanu izplatīt labās ziņas un palīdzēt izveidot baznīcas jeb draudzes. Viņa rakstītās vēstules šīm draudzēm (ierakstītas Jaunajā Testamentā) joprojām palīdz un atbalsta Kristīgās draudzes mūsdienās un palīdz mācīties. Lai arī viņš ziedoja absolūti visu, Pāvila ceļojumi un ieguldītais darbs bija tā vērts (Fil.3:7-11).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kādi bija atšķirīgie Pāvila misijas ceļojumi
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries