Kas bija Pāvila dzelonis miesā?


Jautājums: Kas bija Pāvila dzelonis miesā?

Atbilde:
Studējot paša Pāvila rakstīto par viņa ”dzeloni miesā” ir piedāvāti neskaitāmi izskaidrojumi – tie varētu būt bijuši nepārtraukti kārdinājumi, vajātāji pretinieki, hroniski ļaunumi (kā piem. redzes problēmas, malārija, migrēna, epilepsija ) un pat runas traucējumi. Tomēr neviens nevar pateikt precīzi, kas bija Pāvila dzelonis miesā, bet iespējams, ka tā bija kāda fiziska slimība.

Viss zināmais par šo tematu ir paša Pāvila rakstīts 2.vēstulē Kor.12:7: ”Tādēļ, lai es nepaaugstinātos, man ir dots dzelonis miesā, sātana eņģelis; tas mani sit.” Pirmkārt, šis dzelonis Pāvila miesā bija dots, lai viņu turētu pazemīgu. Ikkatrs, kurš būtu sastapies ar Jēzu, runājis ar Viņu un tapis Viņa paaugstināts, dabiskā kārtā kļūtu ”iedomīgs” (Ap.d.gr.9:2-8). Turklāt, Svētā Gara vadīts Pāvils uzrakstīja lielāko daļu no Jaunā Testamenta. Nav grūti saskatīt, ka sakarā ar to visu Pāvils varēja kļūt ”iedomīgs,” ”cildināt sevi augstāk par visu” vai ”kļūt pārāk lepns.” Otrkārt, mēs zinām, ka ciešanas tika atnestas caur vai ar Sātana sūtni. Tieši tāpat, kā Dievs atļāva Sātanam mocīt Ījabu (Ījabs 1:1-12), Dievs atļāva Sātanam mocīt Pāvilu Paša Dieva labiem mērķiem un saskaņā ar Viņa labo gribu.

Būtu pilnīgi saprotams, ja Pāvils šo dzeloni uzskatītu kā kavēkli plašākai vai efektīvākai kalpošanai (Gal.5:14-16); un saprotams ir arī tas, ka viņš trīs reizes lūdza Dievam atbrīvot viņu no tā (2.Kor.12:8). Bet no savas pieredzes Pāvils saprata mācību, kas valdīja pār viņa uzrakstītajiem darbiem: - dievišķais spēks visspožāk ir attēlots salīdzinājumā ar cilvēka vājumu (2.Kor.4:7) tā, ka Dievs vienīgais tiek slavināts un godināts (2.Kor.10:17). Tā vietā, lai likvidētu problēmu, Dievs Pāvilam deva Savu labvēlību, žēlastību un spēku izturēt. Dievs paziņoja, ka žēlastība un labvēlība ir ”pietiekama.”

English
Atpakaļ uz latvisko versiju
Kas bija Pāvila dzelonis miesā?