settings icon
share icon
Jautājums

Ko saka Bībele par pacietību?

Atbilde


Pacietību ir viegli saglabāt, kad viss notiek pēc mūsu prāta. Tomēr patiesais pacietības pārbaudījums nāk laikos, kad mūsu tiesības tiek pārkāptas, kāds cits auto traucē mūs satiksmē, kad pret mums kāds izturas netaisnīgi vai kārtējo reizi darba biedrs izsmej mūsu ticību. Daži cilvēki ir pārliecināti, ka sastopoties ar kairinājumiem un likstām viņiem ir visas tiesības kļūt aizvainotiem un sarūgtinātiem. Tomēr Bībele slavina pacietību kā Svētā Gara augli (Gal.5:22), kuru vajadzētu izpaust visiem Kristus sekotājiem (1.Tes.5:14). Pacietība atsedz mūsu ticību Dieva piemērotākajai laika izvēlei, visvarenībai un mīlestībai.

Lai arī daudzi cilvēki pacietību uzskata par neaktīvu, pasīvu gaidīšanu vai lēnprātīgu iecietību, tomēr grieķu vārds attiecībā uz ”pacietību” Jaunajā Testamentā ir ar nozīmi, kas norāda uz darbīgu, efektīvu, veselīgu rīcību. Apsveriet, piemēram, vēstulē Ebrejiem 12:1 teikto: ”Tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas velkas mums līdzi, apņēmības pilni (neatlaidīgi, pacietības pilni. (NIV, NKJV)) skriesim sacīkstēs, kas mums noliktas.” Vai skrējējs var skriet pasīvi gaidot kūtru dunku vai izrādot maigu iecietību pret citiem? Pilnīgi noteikti, ka nē! Šinī pantā vārds ”pacietība” ir ar nozīmi ”izturēt, izturība.” Kristietis savas sacīkstes skries pacietīgi izturot visas grūtības. Bībeliskā pacietība nozīmē būt neatlaidīgiem un centīgiem mērķu sasniegšanā. Tā nozīmē likstu un grūtību izturēšanu vai pacietīgu, cerīgu gaidīšanu uz kādu apsolījumu tikt piepildītam.

Pacietība neattīstās vienas nakts laikā. Dieva spēks un labestība ir svarīgi aspekti pacietības attīstīšanā. Vēstulē Kolosiešiem 1:11 mums ir teikts, ka Viņa stiprināti mēs ”pieaugam izturībā un pacietībā,” turpretim Jēkaba vēstulē 1:3-4 varam atrast iedrošinājumu tam, ka visas pārbaudes un likstas ir dotas lai pilnveidotu un izkoptu mūsu pacietību. Pacietība tiek stiprināta un attīstīta balstoties uz Dieva perfekto gribu un Viņa laika izvēli pat ļaunu cilvēku priekšā, kuriem it kā viss ”šķiras” (Psalmi 37:7). NIV tulkojumā šis pants skan šādi: ‘’Esi kluss Kunga priekšā un gaidi pacietīgi uz Viņu; neraizējies, kad citi gūst sekmes viņu ceļos, kad tie īsteno jeb realizē savus ļaunos plānus’’ Mūsu pacietība atmaksāsies pašās beigās, jo ”Kunga atnākšana ir tuvu” (Jēk.5:7-8). ”Labs ir Kungs gaidītājam – dvēselei, kas Viņu meklē” (Vdz.3:25).

Bībelē mēs varam redzēt daudzus piemērus par cilvēkiem, kuru pacietība ir raksturīga viņu gaitās ar Dievu. Jēkabs savā vēstulē norāda uz praviešiem no kā mums jāņem piemērs, jo viņi bija izturīgi ”ļaunuma panešanā un pacietībā” (Jēk.5:10). Viņš norāda arī uz Ījabu, kura izturība tika atalgota ar ”Kunga žēlsirdīgo apžēlošanu.” (Jēk.5:11). Ābrahams arī gaidīja pacietīgi un ”saņēma, ko Dievs viņam bija apsolījis” (Ebr.6:15). Jēzus ir piemērs mums visās lietās. Viņš visā pilnībā nodemonstrēja pacietīgu izturību: ”kas Viņam sagatavotā prieka dēļ, par kaunu nebēdādams, ir pacietis krustu un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai” (Ebr.12:2).

Kā mēs izrādām pacietību, kas ir Kristum raksturīga? Pirmkārt, mēs pateicamies Dievam slavinot Viņu. Visbiežāk cilvēka pirmā atbildes reakcija ir – kāpēc es? Bet Dievs pavēl priecāties par Dieva gribu jebkurā gadījumā (Fil.4:4; 1.Pēt.1:6). Otrkārt, mēs meklējam Viņa mērķus un gribu. Dažreiz Dievs uzliek pārbaudījumus kārtībā, lai mēs kļūtu par Viņa lieciniekiem. Citreiz Viņš ļauj mūsu dzīvēs ienākt grūtībām un likstām, lai iesvētītu mūsu raksturu. Jāatceras, ka visi Viņa mērķi ir mūsu izaugsmes labā un to, ka Viņa godība palīdzēs mums izturēt visas grūtības un likstas. Treškārt, vienmēr jāatceras Viņa apsolījums, kas dots vēstulē Romiešiem 8:28. Tas saka, ka ”tiem, kas Dievu mīl un kas pēc Viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu.” Ar vārdu ”viss” ir jāsaprot pilnīgi visas lietas, kas izmēģina mūsu pacietību.

Kā jūs reaģēsiet nākošreiz nokļūstot satiksmes sastrēgumā; kad nodos draugs vai tiks izsmieta jūsu liecība? Dabiskā atbildes reakcija parasti ir nepacietība radot stresu, dusmas, neapmierinātību un vilšanos. Lai slava Dievam par to, ka esam Kristieši un vairāk neesam zem ”dabīgās reakcijas” gūsta. Tagad esam jaunas radības Kristū (2.Kor.5:17). Dabiskās, miesiskās reakcijas vietā mums ir Kunga spēks atbildēt ar pacietību. Mums ir pilnīga ticība mūsu Tēva varai un mērķiem. ”Tiem, kas neatlaidīgi ar labiem darbiem meklē godu, slavu un neiznīcību, Viņš dos mūžīgo dzīvību” (Rom.2:7).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko saka Bībele par pacietību?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries