Vai mājdzīvnieki un citi dzīvnieki nokļūs Debesīs? Vai tiem ir dvēsele?


Jautājums: Vai mājdzīvnieki un citi dzīvnieki nokļūs Debesīs? Vai tiem ir dvēsele?

Atbilde:
Bībelē nav nekas konkrēti teikts par to, vai dzīvniekiem ir dvēseles un vai tie nokļūs Debesīs. Taču, šī jautājuma izpratnei mēs varam ņemt talkā kādas citas, vispārīgas rakstu vietas. Bībelē ir teikts, ka gan cilvēkiem (1. Mozus 2:7), gan dzīvniekiem (1. Mozus 1:30; 6:17; 7:15, 22) ir „dzīvības dvaša”. Galvenā atšķirība starp cilvēku un dzīvniekiem ir tā, ka cilvēks ir radīts „pēc Dieva tēla un līdzības” (1. Mozus 1:26-27). Dzīvnieki nav radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Tas, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, nozīmē, ka cilvēks, līdzīgi Dievam, ir apveltīts ar garīgumu, prātu, emocijām un gribu, un kāda cilvēka daļa ir nemirstīga. Ja mājdzīvniekiem un dzīvniekiem vispār ir dvēsele, tad tā varētu būt citādas vai zemākas „kvalitātes”. Šī atšķirība, visticamāk, nozīmē to, ka dzīvnieku „dvēseles” neturpina eksistēt pēc nāves.

Vēl kāds faktors, ko vajadzētu apsvērt, ir tas, ka Dieva radīja dzīvniekus kā daļu no savas radības, un teica par tiem, ka tie ir labi (1. Mozus 1:25). Tāpēc, nav iemesla, kāpēc arī Jaunajā Zemē (Atklāsmes grāmata 21:1) nevarētu būt dzīvnieki. Pavisam noteikti dzīvnieki būs Tūkstošgades Miera Valstībā (Jesajas 11:6; 65:25). Ir neiespējami pateikt, vai kādi no tiem dzīvniekiem būs mājdzīvnieki, kas mums bija šīs zemes dzīvē. Bet mēs zinām, ka Dievs ir taisnīgs un ka tad, kad mēs nokļūsim Debesīs, mēs piekritīsim Viņa lēmumam šajā jautājumā, lai kāds tas arī būtu.

English
Atpakaļ uz latvisko versiju
Vai mājdzīvnieki un citi dzīvnieki nokļūs Debesīs? Vai tiem ir dvēsele?