Vai ir iespējams nolādēt Kristieti? Vai Dievs pieļaus nolādēt ticīgo?


Jautājums: Vai ir iespējams nolādēt Kristieti? Vai Dievs pieļaus nolādēt ticīgo?

Atbilde:
Bībelē, Sakāmvārdos 26:2 varam lasīt: ‘’kā zvirbulis aizspurdz, kā bezdelīga aizlaižas, tā aplams lāsts aizšaujas garām.’’ Tas nozīmē, ka muļķīgiem lāstiem nav nekāda iespaida uz ticīgo. Dievs neļauj nolādēt savus bērnus. Dievs ir visvarens. Nevienam nav varas nolādēt cilvēku, kuru Dievs ir nolēmis svētīt. Tikai un vienīgi Dievam vienīgajam ir vara izteikt spriedumu.

Bībelē ‘’burvestības’’ vienmēr ir aprakstītas negatīvi. 5.Moz.gr.18:10-11 pantos visi tie, kas nodarbojas ar burvestībām ir nosaukti par tādiem, kas ‘’pretīgi Dievam.’’ Tas iekļauj bērnu upurēšanu, maģiju, pareģošanu, zīlēšanu vai nekromantiju (kontakts ar mirušajiem). Mih.gr.5:12 ir teikts, ka Dievs iznīcinās visus, kuri nodarbojas ar jebkāda veida burvestībām vai lāstu uzlikšanu. Atklāsmes gr.18.nodaļa apraksta burvestības kā blēdības un krāpšanos, kuras piekops arī antikrists savā ‘’lielajā pilsētā Bābelē’’ (panti 21:24). Pasaules gala laiku blēdības un krāpšanas būs tik ļoti lielas, ka pat izvēlētie varētu tām noticēt, ja Dievs neaizstāvētu (Mt.ev.24:24). Dievs iznīcinās Sātanu, antikristu un visus to sekotājus (Atkl.gr.19. un 20. nodaļas).

Kristietis, kas piedzimis no jauna, ir jauna persona Jēzū (2.Kor.5:17). Tāpēc mēs esam nepārtraukti Svētā Gara klātbūtnē. Svētais Gars dzīvo mūsos un mēs eksistējam Viņa aizsardzībā (Rom.8:11). Mums nav jāuztraucas, ka kāds varētu mūs nolādēt. Burvju mākslām, maģijām, raganām un dažāda veida lāstiem nav ne mazākās varas pār mums tāpēc, ka tas viss nāk no Sātana. Bet mēs zinām, ka tas, kas ir mūsos (Kristus), ir stiprāks nekā tas, kas ir pasaulē (Sātans) (1.Jāņa 4:4). Dievs ir uzvarējis Sātanu un mēs esam brīvi no visa ļaunā, lai varam kalpot Dievam bez jebkādām bailēm (Jņ.ev.8:36). ‘’Kungs ir mana gaisma un mans glābiņš, mana pestīšana – no kā man bīties?’’ (Psalmi 27:1).

English
Atpakaļ uz latvisko versiju
Vai ir iespējams nolādēt Kristieti? Vai Dievs pieļaus nolādēt ticīgo