Kas ir izcilā, lielā Komanda?


Jautājums: Kas ir izcilā, lielā Komanda?

Atbilde:
Mt.ev.28:19-20 atrodam rīkojumu, kas nosaukts par Izcilo jeb Lielo Komandu, var teikt - Rīkojumu. ”Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” Šo Komandu Jēzus deva Saviem apustuļiem īsi pirms uzkāpšanas debesīs. Būtībā šī Komanda norāda uz Jēzus vēlmi; sniedz pamatprincipus tam, kas visiem apustuļiem un to sekotājiem jādara Viņa prombūtnes laikā.

Interesanti ir tas, ka oriģinālajā grieķu valodā vienīgā specifiskā, Mateja evaņģēlijā 28:19-20 ierakstītā Komanda skan: ”dariet par mācekļiem.” Lielā Komanda pavēl mums darīt citus par mācekļiem, kamēr vien dzīvojam šinī pasaulē un nodarbojamies ar savām ikdienas aktivitātēm. Kā mēs varam darīt citus par mācekļiem? Kristot tos un mācot visas Jēzus dotās komandas. Komanda ”dariet visus par mācekļiem” ir visizcilākā Komanda. Komandu - ”ejiet, kristiet un māciet” mēs piepildām, kad citus ”padarām par mācekļiem.”

Apustuļu darbu grāmatas 1.nodaļas 8.pantu arī saprot kā Lielo Komandu,- ”Bet jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” Mums jābūt par Kristus lieciniekiem pildot Viņa doto komandu savās pilsētās (Jeruzaleme), savos rajonos un apgabalos (Jūdeja un Samarija) un visās citās vietās uz kādām Dievs mūs sūta (līdz pat pasaules, zemes galiem).

English
Atpakaļ uz latvisko versiju
Kas ir izcilā, lielā Komanda?