settings icon
share icon
Jautājums

Vai mēs visi esam pārmantojuši iedzimto grēku no Ādama un Ievas?

Atbilde


Jā, visi cilvēki iemanto Ādama un Ievas grēku, it īpaši Ādama. Bībelē grēks ir aprakstīts kā Dieva likumu pārkāpšana, to neievērošana (1.Jņ.3:4) un sacelšanās pret Dievu (5.Moz.gr.9:7; Jozuas gr.1:18). 1.Moz.gr.3.nodaļa apraksta Ādama un Ievas sacelšanos pret Dievu un Viņa dotajām komandām. Tāpēc sakarā ar Ādama un Ievas nepaklausību grēks ”iedzimst” tā pārejot no paaudzes uz paaudzi. Vēstulē Rom.5:12 Pāvils māca, ka caur Ādamu grēks tika nodots pasaulē un līdz ar to arī nāve nāk pār visiem cilvēkiem, jo visi ir grēcinieki. Šī grēka nodošana tālāk ir zināma kā iedzimtais grēks. Tieši tāpat kā mēs iemantojam fiziskas īpašības no saviem vecākiem, tieši tāpat mēs visi iemantojam savu grēcīgo dabu no Ādama.

Ādams un Ieva bija radīti pēc Dieva tēla un līdzības (1.Moz.gr.1:26-27; 9:6). Tomēr, mēs arī esam pēc Ādama tēla un līdzības (1.Moz.gr.5:3). Ādama krišanas grēka rezultātā katrs no viņa pēcnācējiem tiek ”inficēts” ar grēku. Dāvids savas vaimanas un žēlabas attiecībā pret iedzimto grēku izteica Psalmā 51:7: ”Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ir ieņēmusi. ” Tas nenozīmē to, ka viņš bija dzimis ārlaulībā, bet gan to, ka viņa mātei jau bija iedzimtais grēks iedzimis no viņas vecākiem un tā uz priekšu. Dāvids savu grēku iemantoja no vecākiem tieši tāpat kā mēs visi. Pat ja mēs dzīvotu vislabāko un pareizāko dzīvi, vienalga mēs esam un būsim grēcinieki iedzimtā grēka rezultātā.

Mēs visi grēkojam tāpēc, ka piedzimstam jau esot grēcinieki. Ievērojiet attīstību, kas attiecībā pret iedzimto grēku aprakstīta vēstulē Rom.5:12: grēks iegāja pasaulē caur Ādamu; nāve seko grēkam; nāve nāk pār visiem cilvēkiem; visi cilvēki grēko, jo ir iemantojuši grēku no Ādama. Tā kā ”visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības,” (Rom.3:23) visiem ir vajadzība pēc perfekta, bezgrēcīga upura, kas nomazgātu no grēku. To mēs nekādi neesam spējīgi izdarīt pašu spēkiem, tāpēc paldies Jēzum Kristum kā Glābējam no grēka! Mūsu grēks ir pienaglots pie Jēzus krusta un tagad ”Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības” (Ef.1:7). Dievs Savā bezgalīgajā gudrībā nodrošināja līdzekli pret iedzimto grēku un šis līdzeklis ir pieejams katram: ”Tāpēc ziniet, brāļi, ka caur Viņu jums tiek sludināta grēku piedošana” (Ap.d.13:38).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai mēs visi esam pārmantojuši iedzimto grēku no Ādama un Ievas?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries