settings icon
share icon
Jautājums

Kāda ir grēka definīcija?

Atbilde


Bībelē grēks ir aprakstīts kā Dieva likumu pārkāpšana (1.Jņ. 3:4) un sacelšanās pret Viņu (5.Moz.9:7; Joz.1:18). Grēks šinī pasaulē ienāca caur Luciferu, iespējams vienu no visbrīnišķīgākajiem, varenākajiem un spēcīgākajiem eņģeļiem. Neapmierināts ar savu jau tā augsto stāvokli viņš vēlējās būt vēl augstāks un varenāks nekā ir Dievs un tas arī bija viņa krišanas iemesls, grēka sākums (Jes.14:12-15). Pārsaukts par Sātanu viņš ienesa pasaulē grēku kārdinādams Ādamu un Ievu Ēdenes dārzā ar to pašu kārdinājumu, kas lika krist viņam pašam – ”jūs būsiet kā Dievs.” Mozus pirmās grāmatas trešajā nodaļā ir aprakstīts kā Ādams un Ieva sacēlās pret Dievu un Viņa likumiem. Kopš tā laika grēks tiek nodots uz paaudžu paaudzēm un mēs, Ādama pēcnācēji, iemantojam grēku no viņa. Romiešiem 5:12 māca, ka caur Ādamu grēks ienāca pasaulē un nāve līdz ar to, jo grēka alga ir nāve (Rom.6:23).Caur Ādamu cilvēce saņēma iedzimtu noslieci uz grēku, līdz ar to cilvēks ir grēcīgs jau no dabas. Kad Ādams grēkoja, viņa iekšējā daba mainījās tā atnesot garīgo nāvi un izvirtību. Mēs esam grēcinieki nevis tāpēc, ka grēkojam, bet gan tāpēc, ka jau piedzimstam ar iemantotu grēku. Šī nodotā izvirtība ir zināma kā iemantotais grēks. Tieši tāpat kā mēs iemantojam fiziskās īpašības no saviem vecākiem, mēs iemantojam arī Ādama grēku. Ķēniņš Dāvids psalmā 51:7 apraud kritušās cilvēces stāvokli ar šādiem vārdiem: ”Redzi, ar vainu es esmu piedzimis, grēcīgs, kopš māte mani ieņēma.”

Otrais grēka veids ir tā saucamais inkriminētais jeb piedēvētais grēks. Termins tiek lietots gan finansiālajā, gan juridiskajā praksē; no latīņu valodas - ”pārkāpums, noziegums” un tā nozīme - ”apsūdzēt sodāmā nodarījumā.” Pirms Mozus saņēma Dieva dotos likumus, grēks cilvēcei vēl nebija piedēvēts; neskatoties uz to, ka cilvēks jau bija grēcīgs. Pēc tam, kad likumi tika ieviesti (grēks tika pieskaitīts), piedēvētais grēks saistīja likumpārkāpējus (Rom.5:13). Tomēr pat jau pirms dotajiem likumiem grēks tika pieskaitīts. Maksimālais sods par grēku - nāve, turpināja valdīt (Rom.5:14). Visi cilvēki, no Ādama līdz pat Mozum, bija pakļauti nāvei. Ne tāpēc, ka viņi grēkoja pret Mozus likumiem (jo viņi to nedarīja), bet gan tāpēc, ka cilvēki jau piedzima ar iedzimtu grēku. Pēc Mozus cilvēki bija pakļauti abiem grēku veidiem. Gan iemantotajam no Ādama, gan piedēvētajam - pārkāpjot Dieva dotos likumus.

Grēka piedēvēšanas principu Dievs izmantoja cilvēku labā uzliekot visu ticīgo cilvēku grēkus uz Jēzu Kristu, kas samaksāja sodu par grēkiem ar nāvi pie krusta. Piedēvējot mūsu grēkus Jēzum, Dievs izturējās pret Jēzu kā pret grēcinieku, lai arī Viņš nebija grēkojis. Dievs lika Viņam mirt par visas pasaules grēkiem (1.Jņ.2:2). Ir svarīgi saprast, ka grēks bija piedēvēts Jēzum, bet Viņš to nebija iemantojis no Ādama. Viņš nesa sodu par grēku, bet nekad nebija grēkojis. Viņa nevainojamā un perfektā daba nebija grēka skarta. Tomēr ar Viņu apgājās kā ar visas pasaules vislielāko grēcinieku. Apmaiņā, Dievs visiem ticīgajiem grēciniekiem piedēvēja Jēzus Kristus nevainīgumu un taisnīgumu tieši tā, kā visu ticīgo grēkus Viņš uzlika uz Sava Dēla Jēzus Kristus pleciem (2. Cor.5:21).

Trešais grēka veids ir personiskais grēks, ko katrs cilvēks izdara katru dienu. Iedzimtā grēka dēļ, ko pārmantojam no Ādama, mēs grēkojam individuāli, izdarām personīgos grēkus. Sākot no šķietami visnevainīgākajiem meliem līdz pat slepkavībai. Tiem, kuri sevi nav uzticējuši Jēzum Kristum, jāmaksā sods par šiem personīgajiem grēkiem pašiem - gan par iemantoto grēku, gan par piedēvēto grēku. Vienīgi ticīgie ir atbrīvoti no soda par grēku (elles un garīgā nāves) un ir iemantojuši spēku izturēt un nepadoties grēkam. Tagad mums ir izvēle – izturēt vai padoties grēka vilinošajam kārdinājumam. Caur Svēto Garu, kas tagad dzīvo mūsos, mēs spējam izturēt un nepadoties grēkam. Svētais Gars iesvēta mūs un iedveš vainas apziņu katru reizi, kad vēlamies izdarīt personīgo grēku (Rom.8:9-11). Ar mirkli, kad izsūdzam savus personiskos grēkus Dievam un lūdzam piedošanu par tiem, mēs esam atjaunoti perfektai komunikācijai ar Viņu. ”Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības”(1.Jņ.1: 9).

Mēs esam nosodīti trīs reizes- caur iemantoto grēku, caur piedēvēto grēku un caur personisko grēku. Vienīgais sods par šiem grēkiem ir nāve (Rom.6:23); ne tikai fiziska nāve, bet gan mūžīgā nāve (Atkl.20:11-15). Paldies Dievam, iemantotais grēks, piedēvētais grēks un personiskais grēks ir pienagloti pie Jēzus krusta un tagad ar ticību Jēzum Kristum, kā mūsu Glābējam, mēs esam droši par to, ka ”Kristū mums ir izpirkšana caur Viņa asinīm, pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlastības” (Ef.1: 7).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāda ir grēka definīcija?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries