settings icon
share icon
Jautājums

Kādai vajadzētu būt ģimenes prioritāšu kārtībai?

Atbilde


Bībele nenorāda soļus pēc kādiem būtu nostādāmas ģimenes attiecību prioritātes. Tomēr, mēs vienmēr varam skatīties uz Svētajiem Rakstiem un atrast galvenos principus ģimenes prioritāšu noteikšanā. Pilnīgi noteikti Dievs ir pirmajā vietā - 5.Moz.gr.6:5 autors saka: ”Un tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.” Katram no mums ir jāapsolās mīlēt Dievu no visas savas sirds, dvēseles un spēka. Dievs ir jāliek pirmajā vietā pāri visam.

Ja esat precējušies, tad dzīvesbiedrs nāk otrajā vietā. Precētam vīram jāmīl sava sieva kā Kristus mīlēja savu baznīcu (Ef.5:25). Galvenā Kristus prioritāte - pēc Tēva slavināšanas un klausīšanas Viņam - bija baznīca. Vīram jāseko tam pašam piemēram: Dievs vispirms un pēc tam sieva. Tādā pašā veidā sievām jāpakļaujas saviem vīriem ”kā Tam Kungam” (Ef.5:22). Pēc principa - Dievs pirmajā vietā un vīrs pēc tam. Ja Dievs ir pirmajā vietā un tikai pēc tam dzīvesbiedrs, tad sakarā ar to, ka sieva un vīrs ir viena miesa (Ef.5:31), loģiskā kārtā nākošā prioritāte ir bērni. Vecākiem jāaudzina dievbijīgi bērni, kas ir nākošā, ar visu sirdi Jēzu mīlošā paaudze (Sak.gr.22:6; Ef.6:4), atkal noliekot Dievu pašā pirmajā vietā. Visām ģimenēm vajadzētu atspoguļot šo principu.

5.Moz.gr.5:16 ir dota mācība cienīt savus vecākus, lai mēs dzīvotu ilgu dzīvi un viss ar mums ietu labi. Nav svarīgi cik ilgi mūsu vecāki dzīvo, mums tie jāciena vienmēr. Protams, tiklīdz bērns sasniedz pilngadību, viņam nav vairāk obligāti jāklausa vecākiem (Bērni, klausiet saviem vecākiem...), bet nepastāv noteikts vecums, kad drīkstam pārstāt vecākus cienīt. Apsverot šo top skaidrs, ka vecāki mūsu prioritāšu grupā ir nākošie aiz Dieva, dzīvesbiedra un bērniem (1.Tim.5:8).

Nākošie ģimenes prioritāšu sarakstā ir ticīgie. Vēstulē Romiešiem 14 nodaļā 10 pantā ir teikts, lai netiesājam un nenicinām savu brāli, un nedarām neko tādu, kas liktu ticīgajam klupt vai krist garīgi. Lielākajā daļā no pirmās vēstules Korintiešiem Pāvils māca, kā baznīcai vajadzētu dzīvot kopā pilnīgā saskaņā un mīlestībā vienam pret otru. Cits pārliecinājums, kas attiecas uz mūsu brāļiem un māsām Kristū ir ”kalpot viens otram mīlestībā” (Gal.5:13). ”Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi, piedodiet viens otram, kā Dievs Kristū ir piedevis jums” (Ef.4:32). ”Tādēļ iedrošiniet viens otru un stipriniet cits citu, kā jūs to jau darāt!” (1.Tes.5:11). ”Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem” (Ebr.10:24). Un tikai pēc tam nāk visa pārējā pasaule (Mt.ev.28:19) ar kuru mums jādalās evaņģēlijā radot Kristus Apustuļus.

Noslēgumā – nosakot prioritātes Bībeliskā kārtība ir šāda: Dievs, dzīvesbiedrs, bērni, vecāki, pārējā ģimene, brāļi un māsas Kristū, un tikai pēc tam pārējā pasaule. Lai arī var gadīties, ka kādu neparedzētu apstākļu dēļ jāpieņem lēmums fokusēties vairāk uz kādu citu personu neievērojot prioritātes, tomēr mērķim ir jābūt tādam, kas nepieļauj nolaidīgu attieksmi pret savām tiešajām attiecībām. Bībeliskais līdzsvars ir panākts, ja atļaujam Dievam pilnvarot un stiprināt mūs ievērojot prioritātes gan ģimenes lokā, gan ārpus tā.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kādai vajadzētu būt ģimenes prioritāšu kārtībai?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries