settings icon
share icon
Jautājums

Vai mums ir eņģeļi, kas ir aizbildņi pār mums?

Atbilde


Mt.ev.18:10 saka: ”Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazākajiem nenonicināt, jo es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu Tēva vaigu.” Lasot kontekstā saprotam, ka šie ”mazie” varētu būt attiecināti uz tiem, kas tic Viņam, Jēzum (6.pants) vai arī tas varētu būt attiecināts uz maziem bērniem (3-5.panti). Bet šis pants ir noteicošais attiecībā uz eņģeļiem, kas ir aizbildņi. Nepastāv šaubas, ka labie eņģeļi palīdz mums un sargā mūs (Dan.6:20-23; 2.Ķēn.6:13-17), atklāj nepieciešamo informāciju (Ap.d.7:52-53; Lk..ev.1:11-20), vada (Mt.ev.1:20-21; Ap.d.8:26), nodrošina ar lietām (1.Moz.gr.21:17-20; 1.Ķēn.19:5-7) un vispārīgi ņemot kalpo mums, ticīgajiem (Ebr.1:14).

Jautājums ir – vai katram cilvēkam, jeb ticīgajam, ir nolikts eņģelis par palīgu. Vecajā Testamentā Izraēlas nācijai par erceņģeli bija nozīmēts Miķelis (Dan.10:21; 12:1), bet Svētajos Rakstos nav norādīts, ka eņģeļi ir nozīmēti kalpot katrai personai individuāli (dažreiz eņģeļi bija sūtīti pie kādas personas, bet nav teikts, ka eņģelis bija nolikts kalpot noteiktajai personai pastāvīgi). Ebreji bija attīstījuši pilnīgu ticību eņģeļiem, kas iecelti kā aizbildņi laikā starp Veco un Jauno Testamentiem. Daži agrās baznīcas tēvi ticēja, ka katrai personai ir nolikts ne tikai labais eņģelis par aizbildni, bet arī dēmons. Ticība eņģeļiem kā aizbildņiem ir pastāvējusi ilgu laiku, bet tomēr šim faktam nav atrodams skaidrs Bībelisks apstiprinājums.

Atgriežoties pie Mt.ev.18:10, vārds ”viņu” (eņģeļi) nozīmē kopējo vietniekvārdu grieķu valodā un attiecas uz faktu, ka kopumā katram ticīgajam ir nozīmēts eņģelis, kas viņam kalpo. Šie eņģeļi ir aprakstīti kā ”vienmēr” vērojošie Dieva seju, lai tādējādi dzirdētu Viņa dotās komandas un palīdzētu ticīgajiem vajadzības brīžos. Šajos pantos aprakstītie eņģeļi nešķiet, un domājams arī, ka nav pastāvīgi aizbildņi noteiktām personām, bet gan viņi ar visu savu uzmanību ir pievērsušies mūsu debesu Tēvam. Aktīvā darbošanās un uzraudzība pār visu šķiet, ka nāk no Dieva daudz vairāk nekā no eņģeļiem. Dievs redz katru ticīgo ikkatru brīdi, un Viņš vienīgais zina, kad katram no mums ir vajadzīga palīdzība vai iejaukšanās no Viņa puses, un kad ir īstais laiks sūtīt eņģeli. Tāpēc, ka eņģeļi nepārtraukti vēro Dieva seju, viņi ir nepārtrauktā Dieva rīcībā gatavi izpildīt Viņa gribu nekavējoties un palīdzēt vienam no ”šiem mazajiem.”

Pamatojoties uz Svētajiem Rakstiem nav iespējams nešaubīgi apliecināt, ka katram ticīgajam ir nozīmēts eņģelis par aizbildni. Bet, kā jau teikts iepriekš, Dievs izmanto eņģeļus un sūta tos mums palīdzēt vajadzības brīžos. Pilnīgi pareizi un Bībeliski ir teikt, ka Dievs izmanto eņģeļus tāpat, kā Viņš izmanto mūs; tas nozīmē, ka patiesībā Dievam neesam vajadzīgi ne mēs, ne eņģeļi kārtībā, lai Viņa mērķis tiktu izpildīts, tomēr Viņš izmanto gan mūs, gan viņus (Ījaba 4:18; 15:15). Galu galā, vai nu mums ir nolikts eņģelis aizbildnis vai nav, pilnīgi noteikti ir tas, ka mums ir dota drošība no Dieva. Ja mēs esam Viņa bērni caur ticību Jēzum Kristum, tad Viņš visas lietas izved, izkārto mums par labu (Rom.8:28-30); un Jēzus Kristus nekad mūs neatstās un nepametīs (Ebr.13:5-6). Ja mums ir visu zinošs, visu varens, visu mīlošs Dievs, kas ir ar mums, tad par to, vai mums ir, vai nav eņģelis aizbildnis, patiesībā nav jādomā un jāuztraucas.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai mums ir eņģeļi, kas ir aizbildņi pār mums?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries