settings icon
share icon
Jautājums

Ko saka Bībele par eņģeļiem?

Atbilde


Eņģeļi ir personiskas, garīgas būtnes, kuriem ir inteliģence, emocijas un griba. Tas attiecas uz abiem- labajiem un sliktajiem eņģeļiem (dēmoniem). Eņģeļi ir inteliģenti (Mateja ev.8:29; 2.Kor.11:3; 1.Pēt.1:12), viņi izrāda emocijas (Lūkas ev.2:13; Jēkaba 2:19; Atklāsmes gr. 12:17) un pauž gribu (Lūkasa ev.8:28-31; 2.Tim.2:26; Soģu gr. 6). Eņģeļi ir garīgas būtnes (Ebr.1:14) bez īstiem, fiziskiem ķermeņiem. Lai arī viņiem nav reāla fiziska ķermeņa, viņi ir īstas personas.

Tomēr eņģeļu zināšanas ir ierobežotas tāpēc, ka viņi ir tikai radītas būtnes. Tas nozīmē, ka viņi nezina visas lietas, kā Dievs zina (Mateja ev.24:36). Tomēr vairāk nekā skaidrs ir tas, ka eņģeļiem pieder daudz plašākas zināšanas nekā cilvēkiem. Tas varētu būt izskaidrojams ar trim faktoriem: 1) Eņģeļi ir augstāk radītas būtnes nekā cilvēki, tāpēc tiem ir lielākas zināšanas. 2) Eņģeļi studē Bībeli un pasauli daudz rūpīgāk nekā cilvēki, tādējādi iegūstot dziļāku sapratni un zināšanas (Jēkaba 2:19; Atklāsmes gr. 12:12). 3) Eņģeļi iegūst lielākas zināšanas ilgas un pastāvīgas cilvēces novērošanas rezultātā. Atšķirībā no cilvēkiem, eņģeļiem nav nepieciešams pētīt un studēt pagātni. Tie jau ir to pieredzējuši. Tāpēc viņi zina, kā cilvēki ir rīkojušies un reaģējuši konkrētās situācijās un viņi var prognozēt lietas ar lielu precizitāti par mūsu darbību līdzīgos apstākļos.

Lai arī eņģeļiem ir brīva griba, tie tāpat kā visas citas radības ir pakļauti Dieva gribai. Dieva eņģeļi ir sūtīti no Dieva palīdzēt ticīgajiem (Ebr.1:14). Bībele atklāj dažas no eņģeļu aktivitātēm. Eņģeļi slavē Dievu (Psalmi 148:1-2; Jesajas gr. 6:3), pielūdz Dievu (Ebr.1:6; Atklāsmes gr. 5:8-13), līksmojas par to, ko Dievs dara (Ījaba 38:6-7), kalpo Dievam (Psalmi 103:20; Atklāsmes gr. 22:9), parādās jeb nāk Dieva priekšā (Ījaba 1:6; 2:1), viņi ir instrumenti, caur kuriem Dievs soda (Atklāsmes gr. 7:1; 8:2), viņi atnes atbildes uz lūgšanām (Ap. d. 12:5-10), palīdz tuvināt cilvēkus Kristum (Ap. d. 8:26; 10:3), novēro Kristiešu darbību, darbu un ciešanas (1.Kor.4:9; 11:10; Ef.3:10; 1.Pēt.1:12), iedrošina briesmu brīžos (Ap. d. 27:23-24) un rūpējas par taisnajiem viņu nāves stundā (Lūkas ev.16:22).

Salīdzinājumā ar cilvēkiem eņģeļi ir pavisam citādas, atšķirīgas būtnes. Cilvēks nekļūst par eņģeļi pēc nāves. Eņģeļi nekad nebūs un nekad nav bijuši cilvēcīgas būtnes. Dievs radīja eņģeļus tieši tāpat, kā Viņš radīja cilvēci. Nekur Bībelē neparādās apgalvojums, ka eņģeļi ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības, toties cilvēki ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības (pirmā Mozus gr. 1:26). Eņģeļi ir garīgas būtnes, kuri līdz noteiktai pakāpei var pieņemt fizisko ķermeni. Cilvēki galvenokārt ir fiziskas būtnes, bet ar garīgu aspektu. Vissvarīgākā lieta, ko mēs varam mācīties no eņģeļiem ir viņu acumirklīga, neapšaubāma, bez ierunu pakļāvība Dieva komandām.

Eņģeļi ir būtnes ir citā secībā, nekā mēs esam. Cilvēki nav kļuvis eņģeļi pēc nāves. Tāpat, eņģeļi nekad nav Stavan cilvēki. Dievs radīja eņģeļus, kā arī personu. Bet Bībele nav teikts nekur ka eņģeļi tika radīti tēla un līdzības Dievam, kā mēs (Genesis 1:26). Eņģeļi - garīgas būtnes, kas var zināmā mērā iegūt fizisko formu. Cilvēki - sākotnēji fiziskās būtnes, bet ar garīgo aspekti. Lielākais piemērs, ka mēs varam mācīties no eņģeļiem ir viņu beznosacījumu paklausība Dieva norādījumiem.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko saka Bībele par eņģeļiem?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries