settings icon
share icon
Jautājums

Kā psiholoģiskās konsultācijas sadarbojas ar Bībeliskajām?

Atbilde


No sākuma paskatīsimies uz Psalmu 82. Šo psalmu Jēzus citēja Jņ.ev.10:34. 82jā Psalmā vārds ‘’dievi’’ tulkojumā no ebreju valodas nozīmē elohim. Parasti tas tiek attiecināts uz vienu patieso un īsto Dievu, bet tam var būt arī citas nozīmes. Psalms 82:1 saka: ‘’Dievs nostājies dievu pulkā un starp dieviem spriež tiesu.’’ Lasot nākošos trīs pantus kļūst skaidrs, ka vārds ‘’dievi’’ ir attiecināts uz tiesnešiem, lietpratējiem un citiem cilvēkiem, kuriem pieder Dieva dota vara un autoritāte. Tas, ka cilvēcisks tiesnesis ir saukts par ‘’dievu’’ norāda uz trīs lietām: 1) viņam ir autoritāte pār cilvēkiem, 2) viņam dotā vara ir spēcīga un tā ir jārespektē, 3) savu varu un autoritāti viņš saņem jeb iegūst no Dieva, kas 8jā pantā ir attēlots kā Tiesnesis pār visu pasauli.

Vārda ‘’dievi’’ attiecināšana uz cilvēci ir neparasta un reta parādība, bet Vecajā Testamentā dažreiz atrodama. Piemēram, kad Dievs sūtīja Mozu pie faraona, Viņš teica: ‘’Redzi, es tevi iecelšu faraonam par dievu.’’ (2.Moz.gr.7:1). Tas nozīmē, ka Mozus bija Dieva vēstnesis, runāja Dieva Vārdā un tādējādi bija Dieva pārstāvis. 2.Moz.gr.21:6; 22:8, 9 un 28 vārds ‘’elohim’’ tulkojumā no ebreju valodas nozīmē ‘’soģi.’’

Būtībā 82jā Psalmā ir norādīts uz to, ka pasaulīgajiem tiesnešiem, cilvēkiem, kuru rokās ir vara, jātiesā objektīvi un taisnīgi, jo arī viņiem būs jāstāv galvenā Soģa priekšā. Panti 6 un 7 brīdina cilvēciskos tiesnešus: ‘’taču kā cilvēki mirsiet jūs, kā augstmaņi krīt, tā kritīsiet jūs!’’ Lasot šo psalmu top skaidrs, ka Dievs ir devis lielu autoritāti pasaulīgā cilvēka rokās; tādu, ka viņi var tikt uzskatīti par dieviem starp citiem cilvēkiem. Tomēr viņiem jāatceras, ka viņi ir mirstīgi un galu galā tāpat kā visiem citiem arī viņiem reiz būs jāatskaitās par to, kā tika izlietota viņiem Dieva dotā vara un autoritāte šeit uz zemes.

Tagad aplūkosim kā Jēzus uztvēra un izskaidroja šo pantu. Uzreiz pēc tam, kad Jēzus paziņoja, ka Viņš ir Dieva Dēls (Jņ.ev.10:25-30), neticīgie jūdi apvainoja Viņu Dieva zaimošanā (pants 33). Pēc tam Jēzus citēja Psalmu 82 tādējādi atgādinot jūdiem, ka Likumi parastu cilvēku ir saukuši par ‘’dievu’’ (un nav svarīgi, ka tiem bija dota vara un autoritāte). Ar to Jēzus norādīja: jūs, jūdi, apvainojat mani Dieva zaimošanā tikai tāpēc, ka es saucu Sevi par ‘’Dieva Dēlu,’’ bet jūsu pašu Svētie Raksti pielieto šo pašu apzīmējumu attiecībā uz vadošiem, mirstīgiem cilvēkiem vispārējā nozīmē. Ja tie, kuri dievišķā kārtā padarīti augstāki par citiem var tikt saukti par ‘’dieviem,’’ tad Es to varu darīt ar pilnām tiesībām, jo Dievs mani ir izvēlējies un atsūtījis (panti 34:36).

Salīdzinājumā,- mums ir čūska (Sātans), kas meloja Ievai Ēdenes dārzā. Čūskas teiktajā – (‘’jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zināsiet, kas labs un kas ļauns’’ 1.Moz.gr.3:5) – bija tikai neliela daļa patiesības. Viņu acis atvērās, bet viņi nekļuva kā dievi (pants 7). Būtībā viņi zaudēja visu tiem doto autoritāti. Sātans piemānīja Ievu sakot, ka viņa būs kā īsts un patiess Dievs, un tādējādi ievilināja viņu melu cilpās. Jēzus aizstāvēja Savu paziņojumu, ka ir Dieva Dēls balstoties uz Bībeli (Dieva Vārdu) un semantiku (pareizs vārdu savienojums un izskaidrojums). Parasts cilvēks, kuram ir ietekme un vara var sākt domāt, ka ir dievs; tāpēc Mesija ar vēl jo lielākām tiesībām var saukt Sevi par Dieva Dēlu.

Neviena cilvēciskā būtne nav ne ‘’dievi’’ ne ‘’mazie dievi.’’ Mēs neesam Dievs. Dievs ir Dievs, un mēs, kas zinām Kristu, esam Viņa bērni.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kā psiholoģiskās konsultācijas sadarbojas ar Bībeliskajām
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries