settings icon
share icon
Jautājums

Kas bija agrās baznīcas tēvi?

Atbilde


Agrās baznīcas tēvus var sadalīt trijās pamata kategorijās: apustuliskie tēvi, baznīcas ticības sākuma tēvi (ante Nīkajas tēvi) un baznīcas ticības vēlākie tēvi (post Nīkajas tēvi). Apustuliskie tēvi bija, piemēram - Romas Klements. Tie bija apustuļu vienaudži un pilnīgi iespējams, ka savu mācību saņēma tieši no Jēzus apustuļiem, tādējādi tradīcijas un mācības bija balstītas uz patieso apustuļu mācību. Lins, kurš ir pieminēts 2.Timoteja 4:21 kļuva par Romas bīskapu pēc tam, kad Pēteris tika nomocīts. Klements bija pēc Lina. Tāpēc abi - gan Romas Klements, gan Lins tiek uzskatīti par apustuliskajiem tēviem. Interesanti ir tas, ka par Romas Klementu ir saglabājušies ļoti daudz rakstu, bet par Linu nav atrodams neviens raksts. Otrā gadsimta sākumā apustuliskie tēvi sāka pazust no redzesloka izņemot tos, kuri varēja būt bijuši kā apustulis Jānis vai Polikarps. Tradicionālais uzskats ir, ka apustulis Jānis mira Efezā apmēram m.ē. 98. gadā.

Baznīcas ticības sākuma tēvi ir visi tie, kuri nāca pēc apustuliskajiem tēviem un pirms pirmā Nīkajas koncila m.ē.325.gadā. Tādi vīri kā Iraenus, Ignatius un Justins Martyrs bija baznīcas ticības sākuma tēvi.

Baznīcas ticības vēlākie tēvi bija visi tie, kuri nāca pēc 325. gada, pēc Nīkajas koncila. Tādi ietekmīgi vīri, kā Augustīns; bīskaps Hipo, kurš tiek saukts par baznīcas (Romas katoļu) tēvu sakarā ar viņa lielo darbu baznīcas mācības izveidošanā; Jānis Hrizostoms ‘’saukts par zelta muti’’ viņa izcilo runas dāvanu dēļ; un Eisēbijs, kurš uzrakstīja baznīcas vēsturi sākot no Jēzus dzimšanas brīža m.ē.324.gadā. Savu vēsturisko darbu viņš uzrakstīja apmēram ap to laiku, kad tika noturēts Nīkajas koncils. Pie vēlākajiem baznīcas tēviem ir pieskaitīti arī Hieronīms (viņš pārtulkoja Jauno Testamentu no grieķu valodas latīņu valodā) un Ambroza, kurš ļoti lielā mērā bija atbildīgs par imperatora Konstantīna pārvēršanu kristietībā.

Tātad, kas bija tas, kam baznīcas ticības apustuliskie tēvi ticēja? Apustuliskie tēvi bija norūpējušies par evaņģēlija izplatīšanu tieši tā, ka to mācīja apustuļi. Viņi nebija ieinteresēti teoloģisko mācību noformulēšanā, jo apustuļu mācītais evaņģēlijs bija pilnīgi pietiekošs un labs. Apustuliskie tēvi bija tikpat dedzīgi kā paši apustuļi izceļot gaismā jebkuru nepareizu mācību, kas centās ielauzties agrajā baznīcā, sargāja ziņas pareizību uzturot to tieši tādu, kādu to mācīja paši apustuļi.

Baznīcas ticības sākuma tēvi arī mēģināja saglabāt evaņģēlija patieso ziņu, bet viņi bija norūpējušies par papildus rūpēm. Tajā laikā bija uzradušies vairāki neīsti, viltoti raksti, un to autori mēģināja pārliecināt citus, ka šie raksti ir tikpat svarīgi, kā Pāvila, Pētera vai Lūkas rakstītie. Šo viltoto rakstu mērķis bija acīmredzams - ja Kristus miesa varētu būt pierunājama pieņemt nepareizu mācību, tad baznīca kļūdu lēnām pieņemtu. Tāpēc baznīcas ticības sākuma tēvi ieguldīja daudz darba un laika aizstāvot Kristiešu ticību no nepareizām viltus mācībām un tas bija sākums tam, kad sāka veidoties noformēta baznīcas mācība.

Baznīcas ticības vēlākie tēvi centās izvest misiju aizstāvot evaņģēliju pret visāda veida ķecerību. Tādējādi arvien vairāk tie sāka ieinteresēties evaņģēlija aizstāvības metodēs un pielika mazāk pūļu, lai pašu evaņģēliju pasniegtu tā patiesā un neizkropļotā formā. Tādā veidā tie sāka atkrist no pareizās ziņas, kura bija raksturīga apustuliskajiem tēviem. Tas bija teoloģijas un bezgalīgu pārrunu laikmets par mistiskiem, noslēpumainiem tematiem, tādiem kā - ‘’ cik daudz eņģeļu var dejot uz adatas galvas.’’

Agrie baznīcas tēvi ir piemērs mums visiem – ko nozīmē būt Kristus sekotājiem un patiesības aizstāvjiem. Neviens no agrās baznīcas tēviem nebija perfekts, tieši tāpat kā neviens no mums nav perfekts. Daži no agrās baznīcas tēviem ticēja lietām, ko mūsdienu Kristieši uzskata par nepareizām. Viss, kas galu galā ir attīstījies un izveidojies Romas Katoļu baznīcas mācībā ir sācies ar vēlāko baznīcas tēvu rakstiem. Lai arī mēs varam mācīties un palielināt savas zināšanas caur agro baznīcas tēvu mācībām, tomēr mūsu galējā ticība ir jābalsta uz patieso Dieva Vārdu, bet ne uz agro Kristiešu vadītāju rakstiem. Tikai un vienīgi Dieva Vārds ir drošs un nekļūdīgs ceļvedis mūsu ticībā un praksē.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas bija agrās baznīcas tēvi
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries