settings icon
share icon
Jautājums

Kāpēc Dievs nolika Ēdenē zināšanu koku par labo un ļauno?

Atbilde


Šo koku Ēdenes dārzā Dievs lika, lai Ādamam un Ievai būtu izvēle – klausīt Dievam, vai neklausīt. Ādams un Ieva varēja darīt it visu, ko vien vēlējās, izņemot - tie nedrīkstēja ēst no zināšanu koka. 1.Moz.gr.2:16-17 lasām: ”Un Kungs Dievs pavēlēja cilvēkam – Ēd no visiem dārza kokiem, bet no laba un ļauna atzīšanas koka neēd! – Jo tai dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirtin mirsi!” Ja Dievs nebūtu devis viņiem brīvību izvēlēties, tad galu galā Ādams un Ieva būtu vienkārši roboti, darītu to, kas viņos ieprogrammēts. Pirmos cilvēkus Dievs radīja kā brīvus cilvēkus,- spējīgus veikt secinājumus un izvēles, spējīgus izvēlēties starp labo un ļauno. Kārtībā, lai pirmie cilvēki pa īstam būtu brīvi, viņiem bija jādod izvēles tiesības.

Būtībā labā un ļaunā pazīšanas koks, un tā augļi bija labi. Maz ticams arī tas, ka ēšana kaut kāda koka augļus varētu dot zināšanas. Tā bija vienkārši nepaklausības rīcība, kas atvēra Ādama un Ievas acis saredzēt ļauno. Nepaklausība Dievam, sacelšanās pret Viņa likumiem bija tā, kas atnesa grēku pār visu pasauli un viņiem pašiem. Aizliegtā augļa ēšana bija nepaklausības rīcība, sacelšanās pret Dievu, kas pirmajiem cilvēkiem deva zināšanas par ļauno (1.Moz.gr.3:6-7).

Dievs nevēlējās, ka Ādams un Ieva grēko. Dievs jau iepriekš zināja kādas būs grēka sekas. Dievs zināja, ka pirmie cilvēki varētu sagrēkot tādējādi ielaižot pasaulē ļaunumu, ciešanas un nāvi. Kāpēc tad, Dievs atļāva Sātanam kārdināt Ādamu un Ievu? Dievs atļāva Sātanam kārdināt pirmos cilvēkus, lai pamudinātu tos veikt brīvu izvēli. Pēc savas brīvas gribas viņi izvēlējās nepaklausīt Dievam. Neskatoties uz Dieva aizliegumu viņi ēda augli. Rezultātā – ļaunums, grēks, ciešanas, slimības un nāve pārņēma visu pasauli. Pirmo cilvēku izvēles rezultātā katrs no mums jau piedzimst ar grēcīgu dabu, ar tendenci uz grēku. Ādama un Ievas izvēle bija tā, kas galu galā pieprasīja Jēzus Kristus nāvi pie krusta un viņa asiņu izliešanu mūsu labā. Caur ticību Kristum mēs varam būt brīvi no grēka sekām un galu galā būt brīvi no paša grēka. Lai mēs visi atsaucamies uz apustuļa Pāvila vārdiem! ”Es, nožēlojamais cilvēks! Kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas? Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu! (Rom.7:24-25).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāpēc Dievs nolika Ēdenē zināšanu koku par labo un ļauno?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries