settings icon
share icon
Jautājums

Kāds ir zemes vecums? Cik veca ir zeme?

Atbilde


Saskaņā ar Bībelē sniegtajiem faktiem Ādams bija radīts mūsu planētas sestajā eksistences dienā. Tādējādi, skatoties uz cilvēces vecuma hronoloģiskajiem datiem mēs varam noteikt Bībeliski pamatotu, aptuvenu zemes vecumu. Šis parāda, ka, ja saskaņā ar Pirmo Mozus grāmatu uzskaite ir pareiza, tad sešas zemes radīšanas dienas burtiski bija 24 stundu ilgs laika periods. Kā arī, pilnīgi skaidrs ir tas, ka Mozus 1.grāmatas hronoloģijā nav neskaidrību vai divdomīgu jautājumu.

1. Mozus gr. 5 un 11 nodaļas uzskaita un norāda uz ģenealoģisko vecumu, kādā Ādams un viņa pēcnācēji kļuva par tēviem viena otrai sekojošā priekšteču līnijā no Ādama līdz Ābrahamam. Nosakot, kur Ābrahams iederas vēsturiskajā hronoloģijā un pievienojot pirmajā Mozus grāmatā (nodaļās 5-11) norādīto cilvēces dzīves ilgumu, acīmredzami un nenoliedzami, var saskatīt to, ka zeme ir apmēram 6000 gadus veca. Pievienojot vai atņemot pāra simts gadus.

Ko lai saka par miljons gadiem veco zemi, ko vairums zinātnieku uzskata par pareizu, un kas tiek mācīts vairumā akadēmisko iestāžu? Šis zemes pieņemtais vecums galvenokārt ir atvasināts caur datēšanas tehnikām, kas ir - radiometru datēšana un ģeoloģiski noteiktie laiki. Zinātnieki, kas aizstāv uzskatu par 6000 gadiem, spēj pierādīt, ka radiometriskie rādītāji ir nepareizi, jo tiek balstīti uz vairākiem kļūdainiem pieņēmumiem. Kā arī, šie ģeoloģiski noteiktie pieņēmumi ir kļūdaini tajā, ka izmanto cirkulējošu spriešanu. Tie norāda uz tādu populāru pārpratumu, ka vajadzīgs ļoti ilgs laiks, lai dimanti, ogles, eļļa, stalaktīti, stalagmīti utt. paspētu noslāņoties, pārakmeņoties un pārformēties. Galu galā, jaunās zemes viedokļa aizstāvji spēj pierādīt, ka zeme ir jauna. Jaunās zemes zinātnieki apstiprina, ka viņi ir mazākumā uz šodienu, tomēr uzstāj, ka viņu nostāja ar laiku pierādīsies, jo vairāk un vairāk zinātnieki sāk pārbaudīt pieejamās liecības un pēta tuvāk pašreiz pieņemtos vecās zemes paraugus un piemērus.

Nav viegli noteikt precīzu zemes vecumu. 6 tūkstoši vai 6 miljoni gadu - abu viedokļu skatījums (un viss par un ap to) balstās vienīgi uz ticību un pieņēmumiem. Tie, kuri patur uzskatu, ka zeme ir miljoniem g. veca tic, ka radiometriskie dati ir uzticami un, ka nekas vēsturiski uzrādītais nevar sagraut radioaktīvo izotopu normālo pagrimumu. Tie, kuri patur uzskatu, ka zeme ir 6000 gadus veca tic Bībelei un daudziem citiem faktoriem, kas izskaidro vairākus ”neapšaubāmus” zemes vecuma pierādījumus,- kā piem. pasaules plūdi, vai Dieva radītais visums tādā stāvoklī, ka ”kļūst redzams” zemes patiesais vecums. Piemēram, Dievs radīja Ādamu un Ievu jau kā pieaugušus cilvēkus. Ja ārsts izmeklētu Ādamu un Ievu to radīšanas dienā, tad viņš novērtētu viņu vecumu apmēram uz 20 gadiem (vai vienalga ap kādu vecumu viņi bija radīti), bet viņi bija mazāk kā vienu dienu veci. Jebkurā gadījumā vienmēr ir labāk ticēt Bībelei, Dieva Vārdam, nekā ateistiskiem zinātniekiem ar evolucionāriem uzskatiem un pieredzi.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāds ir zemes vecums? Cik veca ir zeme?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries