settings icon
share icon
Jautājums

Kā es varu atpazīt viltus skolotāju/ viltus pravieti?

Atbilde


Jēzus mūs brīdināja, ka nāks ”viltus kristi un viltus pravieši,” tie mēģinās pievilt pat Dieva izvēlētos (Mt.ev.24:23-27; arī 2.Pēt.3:3 un Jūd.17:18). Labākais veids kā būt modriem pret nepatiesību un viltus skolotājiem ir zināt patiesību. Lai saskatītu viltojumu jāmācās patiesas lietas. Ikkatrs ticīgais, kurš ”korekti un pareizi pielietos taisnības vārdu,” (2.Tim.2:15) un uzmanīgi studēs Bībeli, būs spējīgs noteikt mācības pareizību. Piemēram, ticīgais, kas ir lasījis par visām Tēva, Dēla un Svētā Gara aktivitātēm Mateja evaņģēlijā 3:16-17, nekavējoties uzdos attiecīgus jautājumus, ja dzirdēs mācību, kas noliedz Svēto Trīsvienību. Tāpēc ir svarīgi studēt Bībeli un tiesāt visas dzirdētās mācības salīdzinot tās ar Svētajiem Rakstiem.

Jēzus sacīja: ”...jo koku pazīst no viņa augļiem” (Mt.ev.12:33). Vērojot ”augļus,” pastāv trīs specifiski testi, kurus varam pielietot, lai saprastu vai dzirdētā mācība ir pareiza:

1) Ko skolotājs, jeb mācītājs saka par Jēzu? Mt.ev.16:15-16 Jēzus jautā: ”Bet ko jūs sakāt – kas es esmu? - Sīmanis Pēteris viņam atbildēja: - Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” 2.Jāņa vēstulē 9-jā pantā mēs lasām: ”Ikviens, kas grib tiekties tālāk par Kristus mācību un tajā nepaliek, ir bez Dieva. Kas paliek mācībā, tam ir gan Tēvs, gan Dēls.” Citiem vārdiem sakot, Jēzus Kristus un Viņa izpērkošais darbs ir galēji, maksimāli svarīgs; izsargājaties no katra, kas noliedz Jēzus vienlīdzību Dievam, kas apslāpē Jēzus upurējošo nāvi, vai kas noliedz to, ka Jēzus ir bijis cilvēks. 1.Jņ.2:22 saka: ”Kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noliedz Tēvu un Dēlu.”

2) Vai skolotājs sludina labo vēsti (evaņģēliju)? Evaņģēlijs ir definēts kā labās ziņas, kas stāsta par Jēzus nāvi, apbedīšanu un augšāmcelšanos saskaņā ar Svētajiem Rakstiem (1.Kor.15:1-4). Lai arī izklausās jauki tādi saukļi kā - ”Dievs mīl tevi,” ”Dievs vēlas, lai mēs pabarojam izsalkušos,” ”Dievs vēlas, lai visi būtu pārtikuši un veseli,” utt., tomēr tā nav pilnīga evaņģēlija ziņa. Kā jau Pāvils ir brīdinājis Gal.1:7: ”cita evaņģēlija nav; ir tikai ļaudis, kas musina jūsu prātus un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju.” Absolūti nevienam, pat visslavenākajam sludinātājam nav tiesību izmainīt Dieva doto ziņu. ”ja kāds jums sludina citu evaņģēliju līdzās tam, ko jūs jau esat saņēmuši, tas lai ir nolādēts!” (Gal.1:9).

3) Vai skolotājs izrāda tādas rakstura īpašības, kas cildina To Kungu? Runājot par viltus skolotājiem Jūda 11- jā pantā saka: ”Vai viņiem! Jo viņi ir sākuši iet Kaina ceļu; peļņas dzīti, viņi ir aizvilināti Belāma maldos un iet bojā Koras dumpī.” Citiem vārdiem sakot viltus skolotājs ir atpazīstams pēc tā lepnuma (Kains noraidīja Dieva plānu), mantkārības (Bileāms pareģoja, lai pelnītu naudu), sacelšanās jeb pretestības (Kora paaugstināja sevi pāri Mozum). Jēzus teica, lai mēs uzmanāmies no šādiem cilvēkiem un to, ka mēs viņus pazīsim pēc viņu augļiem (Mt.7:15-20).

Tālākām studijām lasiet šīs Bībeles vēstules, kas bija speciāli rakstītas, lai apkarotu viltus skolotājus draudzes robežās - Galatiešiem, 2.Pēterim, 1.Jāņa, 2.Jāņa un Jūdas vēstule. Bieži vien nav viegli pamanīt un atpazīt viltus skolotāju/ pravieti. Sātans maskējas zem eņģeļa gaismas (2.Kor.11:14) un kalpo maskēdamies kā taisnības kalps (2.Kor.11:15). Tikai un vienīgi esot pazīstamiem ar Patiesību mēs būsim spējīgi atpazīt krāpniekus un liekuļus.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kā es varu atpazīt viltus skolotāju/ viltus pravieti?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries