settings icon
share icon
Jautājums

Vai sievai jāpakļaujas vīram?

Atbilde


Attiecībā uz laulībām sievas pakļāvība vīram, ir ļoti svarīga. Jau pirms laika, kad grēks ienāca pasaulē, pastāvēja vadība (1.Tim.2:13). Ādams bija radīts pirmais un Ieva tika radīta kā palīgs viņam (1.Moz.gr.1:18-20). Tajā laikā, jo grēks vēl nebija ienācis pasaulē, nepastāvēja nekāda autoritāte pār cilvēku izņemot Dieva autoritāti. Kad Ādams un Ieva nepaklausīja Dievam, pasaulē ienāca grēks, kā rezultātā bija nepieciešama autoritāte. Tāpēc Dievs nostiprināja autoritāti, kas bija nepieciešama, lai ieviestu un īstenotu zemes likumus, kā arī lai nodrošinātu mūsu drošību, kas mums bija nepieciešama. Pirmkārt, mums jāpakļaujas Dievam, kas ir vienīgais ceļš kā mēs varam Viņam paklausīt (Jēk.1:21; 4:7). 1.Kor.11:2-3 mēs atrodam, ka vīram jāpakļaujas Kristum, kā Kristus pakļāvās Dievam. Pants turpina, ka sievai jāseko šim piemēram un jāpakļaujas vīram.

Pakļāvība ir dabīga atbilde mīlošai vadībai. Kad vīrs mīl savu sievu, kā Kristus mīl savu draudzi (Ef.5:25-33), tad pakļāvība ir dabīga sievas atbilde uz vīra vadību. Tulkojot no grieķu valodas vārdu ‘’pakļauties’’ (hupotasso), nozīmē turpinājumu darbības vārdam. Tas nozīmē, ka pakļauties Dievam, valdībai vai vīram nav tikai vienreizēja darbība. Tā ir pastāvīga, nepārtraukta attieksme, kas kļūst par uzvedības modeli. Pakļautība, par ko runā Ef.5 nodaļa nav tikai vienpusīga ticīgā pakļaušanās savtīgai, valdonīgai personai. Pakļaušanās, par ko runā Bībele ir domāta diviem, ar Svēto Garu pildītiem ticīgajiem, kas savstarpēji piekrituši un pakļāvušies viens otram un Dievam. Pakļaušanās ir divvirzienu iela. Pakļaušanās ir cieņas un pabeigtības pozīcija. Ja sieva ir mīlēta tāpat, kā ir mīlēta draudze no Kristus, pakļaušanās ir viegla un dabiska. Ef.5:24 saka: ‘’Bet, kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās.’’ Šis pants saka, ka sievai jāpakļaujas vīram it visā, kas ir labs un likumīgs. Tāpēc, sievai nav tiesību nepaklausīt likumam vai Dievam pakļaušanās vārdā.

Matejs Henrijs rakstīja: ‘’Sieviete bija taisīta no Vīrieša sāna daļas. Viņa nebija taisīta no viņa galvas, lai valdītu pār viņu, ne arī no viņa kājām, lai viņš mīdītu viņu, bet no viņa sāna daļas, lai būtu vienlīdzīga ar viņu, zem viņa rokas aizsargāta un tuvu viņa sirdij, lai taptu mīlēta.’’ Ticīgajiem jāpakļaujas viens otram ar godbijību un pietāti kā attiecībā pret Kristu (Ef.5:21). Viss, kas minēts Ef.5:19-33 ir rezultāts, kad Svētais Gars piepilda. Gara piepildītajiem ticīgajiem jākalpo (5:19), jāpateicas (5:20), un jāpakļaujas (5:21). Pauls turpina savu domu par Gara piepildītu dzīvošanu un attiecina to uz vīriem un sievām 22- 33 pantos. Sievai vajadzētu pakļauties vīram, ne tāpēc, ka viņa ir sliktāka, bet tāpēc, ka Dievs radīja laulības ieviešot likumus, lai tās pareizi un labi funkcionētu. Pakļāvība nav sievas būšana par ‘’kājslauķi’’ viņas vīram. Bet gan ar Svētā Gara palīdzību sieva pakļaujas vīram, bet vīrs ziedojoties mīl savu sievu.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai sievai jāpakļaujas vīram?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries