settings icon
share icon
Jautājums

Ko Bībele saka par laulībām?

Atbilde


Laulību sākums ir aprakstīts 1.Mozus gr.2:23-24: ‘’Tad cilvēks sacīja: ’’šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas! Un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta.’’ ‘’Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.’’ Dievs radīja vīrieti un pēc tam sievieti kā papildinājumu viņam. Laulības ir Dieva noliktas, jo fakts ir tāds, ka ‘’Nav labi cilvēkam būt vienam’’ (1.Moz.gr.2:18).

Vārds ‘’palīgs’’ ir izmantots aprakstot Ievu 1.Moz.gr. 2:20 un tas nozīmē ‘’apņemt, aizsargāt vai pasargāt, palīdzēt.’’ Ieva tika radīta būt blakus Ādamam kā viņa ‘’otrā puse,’’ pasargāt viņu un palīdzēt viņam. Vīrietis un sieviete, pēc laulību noslēgšanas top par ‘’vienu miesu.’’ Šī vienreizība nepārprotami ir izteikta vispilnīgāk seksuālās intimitātes fizikālajā savienībā. ‘’Tātad viņi nav vairs divi, bet viena miesa; ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.’’ (Mt.ev.19:6).

Apustulis Pāvils ir uzrakstījis vairākus vēstījumus, kas norāda uz laulībām un kā ticīgajiem vajadzētu attiekties vienam pret otru laulāto attiecībās. Viens no pantiem ir 1.Kor. 7. Nodaļā, un cits atrodams Ef.5:22-33 pantos. Apvienojot šo visus kopā, tas nodrošina ar Bībeliskiem principiem, kas formējas Dievam tīkamās laulāto attiecībās, kas savukārt padara laulības stipras un mūžīgas.

Fragments no Efeziešiem rakstītā īpaši pamatīgi un dziļi norāda, kas jādara, lai laulības būtu Bībeliskas un veiksmīgas. ‘’Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs’’ (Ef.5:22-23). ‘’Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā’’ (Ef.5:25). ‘’Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi’’ (Ef.5:28-29). ‘’Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu’’ (Ef.5:31).

Kad vīrs un sieva pieņem un iedibina Dieva dotos principus- Bībeliskās laulības dod rezultātus. Uz Bībeles principiem balstītas laulības vienmēr ir līdzsvarā, ar Kristu kā galvu pār vīru un sievu kopā. Bībeliskais laulību jēdziens ir vienreizēji neatkārtojams starp diviem individuāliem cilvēkiem, kas ilustrē Kristus neatkārtojamās, vienreizējās attiecības ar Viņa draudzi.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko Bībele saka par laulībām?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries