settings icon
share icon
Jautājums

Kāds ir Bībeles viedoklis par labiem vecākiem?

Atbilde


Būt par vecākiem var būt sarežģīts un izaicinošs pienākums, bet tajā pašā laikā arī visatmaksājošākais un piepildošākais darbs. Bībelei ir tik daudz kas sakāms par to, kā sekmīgi audzināt bērnus un sagatavot tos dzīvei kā veiksmīgas Dieva personas. Pirmā lieta, ko varam darīt ir mācīt bērniem taisnību par Dieva vārdu.

Mīlot Dievu, esot par labu piemēru bērniem un vienmēr klausot Dieva komandām, mums jāņem vērā 5.Mozus gr. 6:7-9 teiktais, lai vēlāk arī bērni spētu sekot šīm komandām un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Šis pants norāda uz šīs pamācības notiekošo dabas procesu. To vajadzētu ievērot nepārtraukti - mājās, ceļā esot, naktī un no rīta. Bībeles patiesībām vajadzētu būt par pamatu mūsu dzīvēs. Sekojot šo komandu principiem, mēs mācām saviem bērniem to, ka kalpošana Dievam ir pastāvīga, ne tikai svētdienas rītos, vai vakara lūgšanu laikā.

Lai arī lielu daļu bērni mācās no tiešajām mācībām, tomēr daudz vairāk tie mācās vērojot mūs. Tāpēc, mums jābūt uzmanīgiem it visā, ko darām. Ļoti svarīgi atzīt un ievērot Dieva dotās lomas. Vīram un sievai vienam pret otru jāizturas ar savstarpēju cieņu un pakļāvību (Ef.5:21). Saskaņa laulības dzīvē ir sasniedzama tikai, ja ievēro Dieva doto autoritātes līniju: ”Ikviena vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, un Kristus galva ir Dievs” (1.Kor.11:3). Mēs zinām, ka Kristus nav mazvērtīgāks par Dievu, tieši tāpat sieva nav mazvērtīgāka par vīru. Dievs apzinās, ka bez pakļautības autoritātei nav un nevar būt kārtība. Vīra pienākums, kā ģimenes galvas loceklim, ir mīlēt sievu kā sevi pašu tajā pašā ziedošanās veidā, kā Kristus mīlēja savu draudzi (Ef.5:25-29).

Sievai nekad neradīsies grūtības pakļauties mīloša un cienoša vīra autoritātei (Ef.5:24, Kol.3:18). Viņas tiešais pienākums ir mīlēt un cienīt vīru, dzīvot gudrībā, šķīstībā, un rūpēties par māju (Tit.2:4-5). Sievietes ir labākas audzinātājas nekā vīrieši, jo viņas jau no paša sākuma par tādām ir radītas.

Disciplīna un pamācīšana ir neatņemama, svarīga daļa bērnu audzināšanā. Sak.gr.13:24 saka: ”Kas taupa rīksti, nīst savu dēlu – kas mīl, laikus to pārmāca.” Augot bez disciplīnas bērni jūtas negribēti un nevērtīgi. Viņiem trūkst vadības un pašdisciplīnas. Kļūstot vecāki viņi dumpojas un ir ar maz cieņas vai vispār bez jebkādas cieņas pret autoritātēm, ieskaitot Dievu. ”Pārmāci savu dēlu, kamēr ir cerība, citādi būsi viņu nokāvis!” (Sak.gr.19:18). Tajā pašā laikā disciplīnai jābūt līdzsvarā ar mīlestības izrādīšanu, jo pretējā gadījumā bērni var augt viegli aizvainojami, bez drosmes un nepakļāvīgi (Kol.3:21). Dievs atzīst, ka disciplīna ir sāpīga (Eb:12:11), bet ja seko mīloša pamācība, tad tas ir nozīmīgi svētīgi un pamācoši bērnam. ”Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, bet audziniet viņus ar Kunga doto audzināšanu un pamācību” (Ef.6:4).

Svarīgi iesaistīt bērnus iešanā uz baznīcu un kalpošanā Dievam jau viņu agrā bērnībā. Regulāri apmeklējot baznīcu (Ebr.10:25) atļaujiet viņiem redzēt jūs pašus mācoties Dieva vārdu, kā arī ļaujiet bērniem mācīties kopā ar jums. Pārrunājiet viņu pasaules uzskatus un māciet bērniem Dieva godību katru dienu. ”uzved puisēnu uz viņa ceļa – pat vecs kļuvis, no tā nenoklīdīs” (Sak.gr.22:6). Būt labiem vecākiem nozīmē audzināt bērnus, kas seko jūsu rādītajam piemēram, klausot un kalpojot Tam Kungam.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāds ir Bībeles viedoklis par labiem vecākiem?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries