settings icon
share icon
Jautājums

KKo Bībele saka par Kristīgu tēvu?

Atbilde


Visspēcīgākā komanda Svētajos Rakstos ir šī: ” Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku!” (5.Moz.gr.6:5). Paskatoties atpakaļ uz 2. pantu mēs lasām: ”lai tu bītos Kungu, savu Dievu, lai tu turētu visus Viņa likumus un baušļus, kā es pavēlu tev, tavam dēlam un tava dēla dēlam visas tavas dzīves dienas, un lai tavas dienas ir ilgas!” Tālāk 5.Moz.gr.6:6-7 lasām: ”Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī! Piekodini tos saviem dēliem, runā uz tiem kad tu sēdi savā namā, kad tu ej pa ceļu, kad tu gulies un kad tu celies.”

Izraēlas vēsture atklāj, ka tēvam ir jābūt čaklam un rūpīgam mācīt saviem bērniem Tā Kunga ceļus un Vārdus, lai viņi būtu garīgi attīstīti, pie labas veselības un dzīvotu labklājībā. Tēvs, kas paklausa Svētajiem Rakstiem darīs, kas labs. Šeit ir vietā Sak.gr.22:6 teiktais: ”Uzved pusēnu uz viņa ceļa – pat vecs kļuvis, no tā nenoklīdīs.” Vārds ”uzved” (citos tulkojumos- māci) nozīmē to, ka pirmās pamācības bērns saņem jau agrā bērnībā no tēva un mātes. Bērni ir jāmāca tā, lai uzsākot savu dzīvi viņi būtu droši un skaidri zinātu savu mērķi. Bērni jāmāca, lai tie būtu sagatavoti dzīvei.

Vēstulē Ef.6:4 ir atrodams pamācību kopsavilkums tēviem; parādīti abi- gan pozitīvais, gan negatīvais ceļš. ”Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, bet audziniet viņus ar Kunga doto audzināšanu un pamācību.” Negatīvā pamācība ir tā, ka tēvi nedrīkst savos bērnos radīt negatīvismu ar bardzību, netaisnību nesaprātīgām vingrinājumu izpausmēm. Skarba, neobjektīva vadība virzīs bērnu tikai un vienīgi uz ļaunuma turēšanu sirdī. Vārds ”tramdīt” nozīmē izvest no pacietības, dusmot, ķircināt, aizskart, izjokot, radīt īgnumu, uzplīties ar sīkumiem, tracināt. Tas ir panākts ar tādām nepareizām audzināšanas metodēm kā - bardzība, neobjektivitāte, stingrība, raupjums, nežēlība, nesaprotami pieprasījumi, nevajadzīgi ierobežojumi un egoistiska prasība pakļauties diktatoriskai vadībai bez ierunām. Šāda provokācija radīs bērnā vienīgi pretēju, nelabvēlīgu reakciju, padarīs nejūtīgu bērna mīlestību un mazinās pieķeršanos cilvēkiem; mazinās viņa vēlmi uz Dievu un liks justies nevērtīgam; tādam, kas nav spējīgs apmierināt vecāku pieprasījumus un vēlmes. Gudri vecāki meklēs iespējas kā sasniegt bērna paklausību caur mīlestību un maigumu.

Pozitīvā daļa no vēstulē Ef.6:4 teiktā ir izteikta plaši vispārējos norādījumos – māci bērnus, pacel tos, attīsti to uzvedību visā dzīves laikā pamācot tos būt paklausīgiem Tam Kungam. Tā arī ir visa mācība un disciplīnas process. ”Pamācījumi un aizrādījumi” nozīmē atgādināt bērnam par viņa kļūdām (konstruktīvi) un atbildību (pienākumiem).

Kristīgs tēvs ir instruments Dieva rokās. Visam mācību un disciplīnas procesam jābūt saskaņā ar Dieva komandām, zem Viņa kontroles un vadības tā, ka Dieva autoritāte iespiestos bērnu prātos, sirdīs un apziņā uz visiem laikiem. Nosakot patiesību un pienākumus cilvēciskais tēvs nedrīkst izrādīt sevi kā galīgo autoritāti. Padarot Dievu par skolotāju un valdnieku, kas ir autoritāte it visam, mācību procesa mērķis var būt sekmīgi sasniegts.

Mārtiņš Luters teica: ”Turi ābolu blakus žagariem, ko iedot bērnam, kad viņš dara labi.” Disciplīna jāpiemēro ar vērīgu rūpību un pastāvīgu pašdisciplīnu nepārtrauktās lūgšanās uz Dievu. Disciplinējot ar Dieva Vārda padomu, abi - gan pārmetums, gan pamudinājums ir ”aizrādījuma” būtība. Pamācība nāk no Tā Kunga, Kristīgu cilvēku mācīta un vēlāk nodota vispirms jau tēvam, kā arī zem viņa vadības – mātei. Kristīga disciplīna ir nepieciešama, lai bērni augtu ar cieņu pret Dievu, ar cieņu pret vecāku autoritāti, zināšanām par Kristiešu standartiem un paškontroles paradumiem.

”Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam” (2.Tim.3:16-17). Pirmais tēva pienākums ir iepazīstināt bērnus ar Svētajiem Rakstiem. Līdzekļi un metodes, ko tēvi drīkst izmantot mācot Dieva patiesību var ļoti variēt. Ja tēvs ir precīzs un korekts lomu modelēšanā, tad pēc visa, ko bērni būs mācījušies par Dievu, nostādīs viņus labā saprašanā un stāvoklī, neskatoties ne uz to, ko tie darīs vēlāk, vai kurp tie ies.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

KKo Bībele saka par Kristīgu tēvu?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries