settings icon
share icon
Jautājums

Ko saka Bībele par karu?

Atbilde


Cilvēki, lasot 2.Moz.gr.20:13, bieži vien pārprot vai nesaprot šajā pantā teikto- ”Tev nebūs nokaut” un mēģina šo pantu attiecināt uz karu. Tomēr, ja šo pantu tulko no ebreju valodas burtiski un tieši, tad nokaušana nozīmē - ”nokaut ar nolūku, iepriekšēju nodomu, ļaunprātīgi nogalināt.” Dievs daudzas reizes pavēlēja Izraēliešiem iet un karot ar citām nācijām (1.Sam.15:3; Joz.4:13). Dievs ir nostādījis tā, ka par daudziem noziegumiem vienīgais sods ir nāve (2.Moz.gr.21:12, 15; 22:19; 3.Moz.gr.20:11). Ņemot vērā daudzus apstākļus Dievs nav pret nogalināšanu, bet Viņš noteikti ir pret slepkavošanu. Karš nekad nevar būt laba lieta, bet tomēr dažreiz tas ir vienkārši nepieciešams. Pasaulē, kas piepildīta ar cilvēkiem, kas pilni grēcīga ļaunuma (Rom.3:10-18), karš bieži vien ir neizbēgams. Dažreiz, lai novērstu ļauno grēcinieku kaitējumu nevainīgajiem, vienīgā iespēja ir – iet pret tiem karā.

Vecajā Testamentā Dievs pavēlēja Izraēliešiem: ”Atrieb Izraēla dēlus midjāniešiem! (4.Moz.gr.31:2). 5.Moz.gr. 20:16-17 Dievs pavēlēja: ”Šo tautu pilsētās, ko Kungs, tavs Dievs, dod tev mantojumā, lai nepaliek dzīvs neviens, kam dvaša! Iznīdēt tev ir jāiznīdē visi....kā Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis!” Arī 1.Sam.15:18 varam lasīt: ”Un Kungs tevi sūtīja ceļā, sacīdams – ej un nodod iznīcības lāstam šos grēciniekus amālēkiešus! Karo ar tiem līdz tie iznīdēti!” Kā redzam, Dievs nav aizliedzis visus karus un Viņš nav galīgi pret tiem. Jēzus ir vienmēr perfektā saskaņā ar Tēvu (Jņ.ev.10:30), tātad, mēs nevaram apgalvot to, ka tikai Vecajā Testamentā karš bija Dieva griba. Dievs nemainās (Mal.3:6; Jēk.1:17). Jēzus otrā atnākšana būs ārkārtīgi spēcīga, var pat teikt varmācīga. Atkl.gr.19:11-21 apraksta galīgo, beidzamo karu ar Kristu, uzvarošu komandieri, kas tiesās un vadīs karu ”taisnīgi” (11.p.) un cīņas būs asiņainas (13.p.). Un putni ēdīs visu to miesas, kas būs pretojušies Viņam (17-18 p.). Viņam nebūs žēlsirdības pret tiem, Savus ienaidniekiem Viņš sakaus pilnīgi un nodos tos degoša sēra un uguns jūrai.

Cilvēki kļūdās domājot, ka Dievs neatbalsta karu. Jēzus nav pacifists (samierinātājs). Dažreiz karš ir vienīgais līdzeklis kā izvairīties no vēl lielāka ļaunuma. Ja Hitlers nebūtu sakauts otrajā pasaules karā, tad cik gan daudz vairāk cilvēku būtu nogalināti? Ja Amerikas pilsoņu karš nebūtu izcīnīts, tad cik gan ilgi un neskaitāmi afrikāņi – amerikāņi būtu cietuši kā vergi?

Karš nenoliedzami ir briesmīga lieta. Daži kari ir mazāk ”taisnīgi” nekā citi, bet karš vienmēr ir grēka rezultāts (Rom.3:10-18). Tajā pašā laikā Māc.3:8 saka: ”laiks mīlēt un laiks nīst, laiks karam un laiks mieram.” Pasaulē, kas pilna ar grēku, naidu un ļaunumu (Rom.3:10-18) agrāk vai vēlāk kari ir neizbēgami. Kristiešiem nevajadzētu vēlēties karu, tomēr nevajadzētu arī uzstāties pret valdību, ko Dievs ir iecēlis kā autoritāti pār viņiem (Rom.13:1-4; 1.Pēt.2:17). Vienmēr un visur kara laikos vislabākais, ko varam darīt, ir lūgties, lai mūsu līderi Dieva vadībā pieņemtu gudrus lēmumus, jālūdz par militāro spēku drošību, par drīzu konfliktu atrisinājumu, un jālūdz par minimāliem civilpersonu zaudējumiem abās karojošajās pusēs (Fil.4:6-7).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko saka Bībele par karu?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries