settings icon
share icon
Jautājums

Kāpēc cilvēki noraida Jēzu kā savu Glābēju?

Atbilde


Lēmums pieņemt vai noraidīt Jēzu kā personīgo glābēju ir galējais dzīves lēmums. Kāpēc tik daudzi cilvēki izvēlas Jēzu noraidīt? Iespējams, ka iemeslu ir tikpat daudz cik daudz ir cilvēku, kuri Viņu noraida, bet sekojošie ir četri galvenie iemesli, kas var kalpot kā četras galvenās kategorijas:
  1. Daži cilvēki vienkārši uzskata, ka viņiem nav vajadzīgs nekāds glābējs. Šī cilvēku grupa, galvenokārt, iedomājas sevi kā ‘’pietiekoši labus’’ esam un neapjauš, ka viņi, tāpat kā visi pārējie cilvēki, ir grēcinieki, kuri nav spējīgi nākt pie Dieva ar pašu saviem spēkiem. Jēzus teica: ‘’Es esmu ceļš, patiesība un dzīve. Neviens nevar nākt pie Tēva kā vien caur mani.’’ (Jņ.ev.14:6). Visi tie, kuri noraida Kristu nebūs spējīgi stāvēt Dieva priekšā un veiksmīgi lūgt paši savā labā, ne savu labo darbu, ne nopelnu dēļ.


  2. Bailes no sabiedrības noraidījuma vai vajāšanām attur daudzus no Kristus kā Glābēja saņemšanas. Jņ.ev.12:42-43 rakstītais par neticīgajiem saka, ka viņi neliecinās par Kristu, jo ir vairāk uztraukušies par savu stāvokli starp līdziniekiem nekā Dieva gribu. Tie bija farizieši, kuru mīlestība uz savām ieņemamajām pozīcijām un iegūto cieņu bija padarījusi tos aklus: ‘’jo viņi vairāk mīlēja cilvēku atzinību nekā Dievu.’’


  3. Daudziem cilvēkiem šīs zemes lietas šķiet patīkamas vairāk par mūžīgajām lietām. Mt.ev.19:16-23 mēs varam lasīt stāstu par šādu cilvēku. Viņš nevēlējās pazaudēt savus laicīgos labumus kārtībā, lai iegūtu mūžīgās attiecības ar Jēzu (skat arī 2.Kor.4:16-18).


  4. Daudzi cilvēki vienkārši pretojas Svētā Gara mēģinājumiem vilkt tos tuvāk ticībā Kristum. Agrās baznīcas vadītājs Stefans saviem slepkavām teica: ‘’Jūs, stūrgalvji, ar neapgraizītajām sirdīm un ausīm! Jūs vienmēr pretojaties Svētajam Garam: kā jūsu tēvi, tā arī jūs.’’ (Ap.d.gr.7:51). Līdzīgu apgalvojumu par cilvēku grupu, kuri noraidīja evaņģēliju, izteica arī Pāvils Apustuļu darbu grāmatā 28:23-27.

Nav svarīgs iemesls. Jebkurā gadījumā Jēzus Kristus noraidīšana nes postošas mūžīgās sekas. ‘’Nevienā citā nav pestīšanas, jo zem debesīm cilvēkiem nav dots neviens cits vārds, kurā viņi varētu kļūt pestīti.’’ (Ap.d.gr.4:12). Visi tie, kuri noraida Viņu (iemesli nav svarīgi) saskarsies ar elles mūžīgo ‘’ārējo tumsību,’’ kurā būs ‘’raudāšana un zobu griešana.’’ (Mt.ev.25:30).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāpēc cilvēki noraida Jēzu kā savu Glābēju?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries