settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir JEDP teorija?

Atbilde


Īsumā, JEDP teorija paziņo, ka pirmās piecas Mozus grāmatas nav rakstījis tikai Mozus, miris 1451 Pirms Kristus (p.m.ē.), bet gan to ir rakstījuši dažādi autori pēc Mozus nāves. Teorija tiek balstīta uz faktu, ka dažādās Pentateiha daļās Dievs ir minēts dažādos, atšķirīgos vārdos un pastāv atklātas atšķirības valodas stilā. Pirmie burti (JEDP) nozīmē četrus šķietamos autorus: J - autors, kurš aprakstot Dievu lietoja vārdu ”Jehova”; E – autors, kurš aprakstot Dievu lietoja vārdu ”Elohims”; D – autors, kurš sarakstījis 5.Mozus grāmatu; P – priesteru autors, kurš sarakstīja 3.Mozus grāmatu. JEDP teorija turpina, ka Pentateiha atšķirīgās daļas, iespējams, ka esot bijušas sastādītas ceturtajā gadsimtā pirms Kristus, iespējams caur Ezru.

Tātad, ja pieņemam, ka autors ir tikai viens, tad kāpēc aprakstot Dievu tiek lietoti trīs dažādi vārdi? Piemēram, 1.Moz.grāmatas pirmā nodaļa lieto vārdu Elohims, bet šīs pašas grāmatas otrā nodaļa lieto vārdu YHWH. Piemēri, kā šie, parādās diezgan bieži visās pentateiha grāmatās. Atbilde ir pavisam vienkārša. Katrā noteiktajā laika sprīdī Mozus aprakstīja Dievu atklājot kāda noteikta aspekta būtību. Pirmās Mozus grāmatas pirmajā nodaļā Dievs ir Elohims - ārkārtīgi spēcīgais, varenais Dievs - Radītājs. Otrās Mozus grāmatas otrajā nodaļā Dievs ir Jahve (Yahweh), personisks Dievs, kurš radīja visu un ir attiecībās ar radīto cilvēci. Nekas no šā nenorāda uz dažādiem autoriem, bet gan uz vienu vienīgu autoru, kas aprakstot Dievu lietoja dažādus vārdus ar nodomu uzsvērt uz galvenā jautājuma dziļāko būtību tādējādi aprakstot Dieva rakstura atšķirīgos aspektus.

Attiecībā uz atšķirīgiem stiliem – vai mums nevajadzētu sagaidīt, ka rakstot vēsturi autors lietos atšķirīgu stilu (1.Mozus grāmata), bet rakstot juridiskus likumus (otrā un piektā Mozus grāmatas) un sarežģītas detaļas par upurējošo sistēmu lietos citu stilu (trešā Mozus grāmata)? JEPD teorijas piekritēji izņem no Pentateiha reālās izskaidrojamās atšķirības un izgudro komplicētu teoriju, kurai nav ne vismazākā pamata; skatoties no realitātes un vēstures viedokļa šai teorijai nav nekāda reāla pamata. Nepastāv kāds no J, E, D vai P dokumentiem, kas būtu atrasts vai atklāts. Ne senie ebreji, ne Kristīgās zinātnes zinātnieki nav atraduši nevienu no šādiem dokumentiem, kas apstiprinātu šo teoriju.

Visspēcīgākais arguments pret JEDP teoriju ir Bībele pati par sevi. ”Jēzus teica: vai neesat lasījuši Mozus grāmatā, kā Dievs tam pie ērkšķu krūma runājis, sacīdams: Es esmu Ābrahama Dievs un Īzaka Dievs, un Jēkaba Dievs” (Mk.ev.12:26). No Jēzus teiktā varam skaidri izsecināt, ka otro Mozus grāmatu ir rakstījis Mozus pats (2.Moz.gr.3:1-3). Apustuļu darbos 3:22 Lūkass izsaka domas atsaucoties uz 5.Moz.gr.18:15 un atzīst Mozu kā šā panta autoru. Vēstulē Romiešiem 10:5 Pāvils runā par Mozus taisnīgumu aprakstot pantus no trešās Mozus grāmatas 18:5. Tādējādi Pāvils liecina, ka Mozus ir trešās grāmatas autors. Tātad, Jēzus parādīja, ka Mozus ir 2.Moz.grāmatas autors; Lūkass (Apustuļu darbos) parādīja to, ka Mozus ir uzrakstījis piekto Mozus grāmatu un Pāvils apstiprina Mozu kā autoru viņa trešajai grāmatai. Kārtībā, lai JEDP teorija varētu būt patiesa, tad Jēzum, Lūkasam un Pāvilam ir jābūt meļiem vai arī tādiem, kas nebija izpratuši Veco Testamentu. Ticēsim labāk Jēzum un cilvēciskajiem Dieva vadītajiem autoriem, nekā nepamatotās JEDP teorijas piekritēju teiktajam (2.Tim.3:16-17).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir JEDP teorija?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries